Ohita navigaatio

Kaikki tietopaketit ja oppaat

Saavutettavuusohje elokuvateattereille

Elokuvan saavutettavuusfoorumin tuottama ohje pyrkii antamaan lisätietoja elokuvateattereille näytösten saavutettavuuden ja esteettömyyden edistämiseen ja käytännön ongelmien hahmottamiseen. Ohje sisältää tietoa elokuvanäytösten saavutettavuudesta ja esteettömyydestä, kuten kuvailutulkkauksesta, tekstityksestä, esteettömistä tiloista sekä saavutettavuudesta viestimisestä. Ohje on laadittu yhteistyössä elokuva-alan toimijoiden, vammaisjärjestöjen ja niiden kulttuuriorganisaatioiden kanssa. Julkaistu 2021.

Saavutettavuusohje elokuvateattereille [PDF]

Saavutettavuusohje elokuvateattereille [DOCX]


Kognitiivinen saavutettavuus verkkosivuilla

Kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnista Selkeästi meille -hankkeessa kertovat hankkeen työntekijät saavutettavuustestaajat Heikki Oksanen ja Roberto Polsa, saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen, selkokielen asiantuntija Mira Vihmo ja hankepäällikkö Satu Timperi.
Tallenteella kerrotaan muun muassa, millainen navigaatio, millaiset linkit ja ikonit ovat toimivia kognitiivisen saavutettavuuden kannalta.
Video on ennakkoon taltioitu esitys, joka näytettiin 7.4.2021 etänä järjestetyssä Ymmärrän 2021 -seminaarissa. Mukana on myös keskusteluosuus videon lopussa.

Selkokuvaopas

Selkokuvaopas on opas kuvien käytöstä erityisesti selkoviestinnän tekijöille, suunnittelijoille ja asiantuntijoille, mutta myös kaikille muille viestijöille. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota kuvien merkitykseen, ymmärrettävyyteen ja helppoon hahmottamiseen viestinnässä tekstin tukena.

Selkokuvaopas (siirryt sivustolle Selkokeskus.fi)


Selkokieli tutuksi -verkkokurssi

Selkokielen tarve Suomessa kasvaa, ja yhä useammassa työssä tarvitaan selkokielen osaamista. Selkokieli auttaa monia ihmisiä toimimaan arjessaan, saamaan tietoa ja asioimaan viranomaisten kanssa. eOppiva, Selkokeskus ja valtiovarainministeriö ovat koonneet sinulle tietopaketin, jonka avulla opit erottamaan selkokielen selkeästä yleiskielestä ja tunnistamaan tilanteet, joissa selkokieltä kannattaa käyttää. Jokaisessa osiossa on myös pieniä harjoituksia ja konkreettisia esimerkkejä selkokielestä. Verkkokurssi on kaikille avoin ja maksuton.

Selkokieli tutuksi (siirryt sivustolle eoppiva.fi)


Syrjimätön kieli

Syrjimättömällä kielellä tarkoitetaan sellaista kieltä, joka kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa. Syrjimätön kieli -oppaassa tutustutaan syrjimättömän kielen eri ulottuvuuksiin seuraavista näkökulmista:

  • Selkeä kieli
  • Sukupuolitietoinen kieli
  • Sateenkaaritietoinen kieli
  • Antirasistinen kieli
  • Vammaisuus ja sairaus
  • Luokkatietoinen kieli
Opas soveltuu hyödynnettäväksi kaikkialla kansalaisyhteiskunnassa. Se on suunnattu ensisijaisesti valtaväestölle, joka on usein tottunut katsomaan maailmaa vain omasta näkökulmastaan ilman vähemmistöjen huomioimista.

Opastusvideoita WCAG-kriteereistä

Videosarjalla esitellään digipalvelulain asettamia kriteereitä keskeisiä saavutettavuusvaatimuksia ja miten ne voidaan täyttää. 14-osainen videosarja on tuotettu yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa, ja sarjan videot vastaavat yleisimpiin teknisiin kysymyksiin koskien saavutettavuusvaatimuksia. Kaikki videot on tulkattu suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle sekä tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Tuottaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Julkaistu 2020.

Opastusvideoita WCAG-kriteereistä (tulkkaus suomenruotsalaiselle viittomakielelle)


Miten tilataan saavutettavat verkkosivut?

Outi Salonlahti kirjoittaa Saavutettavuusvaatimukset-sivuston blogissa syksyllä 2020:

Miten tilataan saavutettavat verkkosivut? (Saavutettavuusvaatimukset.fi)


Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Oppaassa on asiantuntijatekstejä muun muassa saavutettavuudesta, inkluusiosta, esteettömyydestä ja osallistumisesta. Opas on hyödyllinen kaikille niille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa. Tarkoitus on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastamista ja tehdä kaikkien osallistumisesta mahdollista. Opas on tuotettu osana SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hanketta, jota koordinoi Tampereen kaupunki. Yhteistyökumppaneita ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Kulttuuria kaikille -palvelu, Taiteen perusopetusliitto TPO ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Julkaistu 2020.

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille [PDF, lastenkulttuuri.fi]

ArtsEqualin toimenpidesuositus: Kohtuullinen mukauttaminen musiikinopetuksen yhdenvertaisuuden edistäjänä

ArtsEqual-toimenpidesuositus 2/2020 on suunnattu kunnille, oppilaitoksille ja yksittäisille opettajille yhdenvertaisuuden edistämiseksi peruskoulun, lukion ja taiteen perusopetuksen musiikinopetuksessa.

Kohtuullinen mukauttaminen musiikinopetuksen yhdenvertaisuuden edistäjänä (ArtsEqual.fi)


ArtsEqualin toimenpidesuositus: Taiteen perusopetuksen saavutettavuus

ArtsEqualin toimenpidesuositus Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana 1/2018 on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille). Tutkimusperustaista taustatietoa sisältävän kokonaisuuden on laatinut 11 kirjoittajaa eri aloilta. Mukana on tutkijoita, Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijoita sekä Taiteen perusopetusliiton jäseniä.

Toimenpidesuositus: Taiteen perusopetuksen saavutettavuus (ArtsEqual.fi)

Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana (PDF, ei välttämättä saavutettava)


ArtsEqual-infopaketti: Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt 

Alexis Anja Kallion kirjoittama Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt Suomessa perustuu vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen. Julkaisu tarjoaa opettajille ja instituutioille näkökulmia ja ehdotuksia tasa-arvon edistämiseen taiteen perusopetuksessa saamelaisyhteisöjen näkökulmasta. 


Lyhyesti julkaisusta Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt html-muodossa (artsequal.fi)

Esteettömän tilaisuuden järjestäminen kuulovammaiselle -opas

Kuuloliiton julkaisemassa oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: akustiikka, induktiosilmukka, esteettömyys kuulovammaisen kannalta, selkeä puhe, opastus, valaistus, istumajärjestys ja tulkkaus. Julkaistu 2020.

Esteettömän tilaisuuden järjestäminen kuulovammaiselle -opas [PDF Kuuloliiton sivuilla]


OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas

Opas on kolmivuotisen OHO!-hankkeen tuloksena syntynyt käsikirjaopas sinulle, joka olet kiinnostunut saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta työssäsi. Opas sisältää hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja sekä saavutettua uutta tietoa ja tutkimustuloksia opiskeluhyvinvoinnista ja sen tukemisesta korkeakoulussa ja on suunnattu erityisesti ohjaus- ja opetustyötä tekeville. Julkaistu 2019.

OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas (linkki OHO!-hankkeen sivuille)

OHO!-hankkeen videotallenteet korkeakouluille

OHO!-hanke on julkaissut videotallenteita yhdenvertaiseen opiskeluun liittyen. Videoiden teemat: arvot, asenteet ja toimintakulttuuri; fyysisiset tilat, digitaalisuus, viestintä, opetus ja oppiminen korkeakoulun johtaminen, tuki ja ohjaus, opiskelijavalinnat, yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen näkökulmia osallisuuteen.


Saavutettavuus sosiaalisessa mediassa


Opi pistenuotteja -materiaali

Maksuton ja kattava oppimateriaali pistenuottien opiskeluun. Materiaalissa käydään läpi pistemerkkien lisäksi musiikin teoriaa niiltä osin, kuin se on välttämätöntä pistenuottien hallitsemiseksi. Oppimateriaaliin sisältyy runsaasti tehtäviä. Materiaali soveltuu käytettäväksi kaiken tasoisille muusikoille harrastajista ammattiopintoihin tähtääviin opiskelijoihin. Se soveltuu käytettäväksi myös näkövammaisia muusikoita opettaville näkeville opettajille.

Opi pistenuotteja -verkkosivusto


Esteetön rekrytointi

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sivustolla annetaan tietoa esteettömästä rekrytoinnista. Esteettömyys koostuu pienistä huomioista rekrytoinnin eri vaiheissa. Onko työpaikkailmoituksen teksti selkeää? Ovatko hakukanavat saavutettavia? Sopiiko haastattelupaikka kaikille? Kun tarkistat joka vaiheessa muutaman esteettömyyteen liittyvän asian, teet työn hakemisen kaikille sujuvammaksi ja houkuttelet samalla uudenlaisia osaajia. Esteetön rekrytointi on syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. On sekä työnhakijan että yrityksen menetys, jos joku jää työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta jonkin tehtävään liittymättömän seikan takia.

Opas ikääntyneille suunnattujen etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen

Helsinki, Tampere ja Vaasa työskentelivät vuosien 2018 ja 2019 aikana yhdessä Tänään kotona -hankkeessa. Hankkeen aikana kerättiin tietoa ikääntyneille suunnattujen etäyhteydellä toteutettujen kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Hankkeen aikana toteutettiin kymmeniä erilaisia kokeiluja, joissa asiakkaat pääsivät osallistumaan kulttuuriohjelmaan aina musiikki- ja laulutuokioista lukuhetkiin, muisteluihin, tanssiteoksiin ja taidekierroksiin sekä luontotuokioihin saakka. Hankkeen opit on koottu oppaaseen. Oppaan yhteydessä julkaistiin video, joka esittelee Tänään kotona -hankkeen ideaa.

Katso etäkulttuuripalveluiden ideaa esittelevä video (YouTube)Malli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle

Suomen Teatterit ry on julkaissut vuonna 2020 mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan suomeksi ja ruotsiksi.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja Suomen Teatterit ry suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Malli on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (linkki Suomen Teatterit ry:n sivuille)


Suomen museoliiton suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy

Osa museovierasta tarvitsee käyntinsä aikana avustajana toimivan henkilön. Monissa museoissa käytäntönä on, että avustajalta ei peritä pääsymaksua. Käytännöissä on kuitenkin jonkin verran vaihtelua. Siksi Suomen museoliitto suosittelee, että kaikissa sen jäsenorganisaatioiden ylläpitämissä museoissa on vapaa sisäänpääsy toimintaesteisten ihmisten avustajille, oppaille ja tulkeille. Suositus on annettu 3.10.2016.

Suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy (linkki Museoliiton sivuille)

Suomen museoliiton suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy [DOC]
Suomen museoliiton suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy [PDF]


Kulttuuriluotsi-tietokortit

Kulttuuriluotsitoiminnan tietokortit on suunniteltu tueksi kulttuuriluotsitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille. Tietokortit on suunniteltu yhteistyössä kulttuuriluotsitoiminnan kehittämishankkeeseen osallistuneiden kuntien ja järjestöjen sekä vapaaehtoisten kanssa. 

Kulttuuriluotsi-tietokortit [PDF]


Kaikkien kasvojen kunta. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa

Kuntaliiton opas Kaikkien kasvojen kunta - opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan tulee edistää yhdenvertaisuutta viranomaisena ja palvelun tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä sekä työnantajana. Kaikkien kuntien täytyy nykyisin laatia lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja kuvataan toimenpiteet ja vastuut yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opas auttaa suunnitelman laatimisessa ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Oppaasta saa vinkkejä myös kulttuuritoimijoiden omien yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen. 

Kaikkien kasvojen kunta -opas Kuntaliiton verkkokaupassa


Taideavustajakoulutus

Taideavustajakoulutus on SATA 2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen  tuottama videomuotoinen valtakunnallinen koulutus. Taideavustajakoulutus sisältää monia avustajan työhön liittyviä ulottuvuuksia. Videolla käsitellään mm. sitä millainen taide on toimintaympäristönä. Videon kesto on 1 h 40 min. Alla olevan linkin kautta voi katsoa videon Youtube-palvelussa. Kuvanlaatu kannattaa vaihtaa Youtube-palvelussa HD-asetukselle, ellei se ole asetettu niin jo valmiiksi. 

Taideavustajakoulutus-video YoutubessaTietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa.

Cuporen Tietokortti on tiivis, 1–2 sivun mittainen esitys Cuporen hankkeiden keskeisistä tutkimustuloksista, käsitteistä tai suosituksista. Tietokortti 3 käsittelee yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta kulttuuripolitiikassa.

Tietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa.[PDF]Taidestudiotoiminta - taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli

Toimintamalli jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Julkaisun on kirjoittanut pitkäaikainen taideohjaaja ja muotoilija Synnöve Jokelainen 2019. Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa. Tavoitteena on, että vammaispalvelut kehittävät palveluitaan laatusuositusten mukaisesti ja pystyvät siten vastaamaan monipuolisemmin ja yksilöllisemmin palvelun käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Taidestudio-toimintamalli on syntynyt yhteiskehittelyn tuloksena syksyn 2018 aikana Kettuki ry:n toimeksiannosta.


Taidestudiotoiminta - taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli (PDF Kettukin sivuilla)


HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta

Oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä eettisiä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia,  käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Oppaan on kirjoittanut Minna Haveri ja julkaissut Kettuki ry vuonna 2016.

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta [PDF]


Yleisten kirjastojen tunnus ja saavutettavuus -sivu

Kirjastot.fi:n ylläpitämälle verkkosivulle kootaan tietoa kirjastojen tiloissa, viestinnässä ja palveluissa huomioon otettavista asioista. Mukana on mm. linkkejä kirjastojen saavutettavuudesta kertoviin luentoihin.

Yleisten kirjastojen tunnus ja saavutettavuus (Kirjastot.fi)


Työelämän esteettömyys

Vatesin Työelämän esteettömyys -sivustolle on kerätty tietoa, lähteitä ja artikkeleita työelämän esteettömyydestä. Näkökulmana on vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tai työssä pysyminen sekä työelämän monimuotoisuus.

Työelämän esteettömyys (Vates.fi)


12 askelta selkokielellä opettamiseen

12 askelta selkokielellä opettamiseen on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Materiaali ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että kaikilla on kurssilla hyvä olla. Selkokielisestä viestinnästä hyötyvät suomenoppijoiden lisäksi myös muut oppijat, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Materiaalin on laatinut S2-kouluttajana toimiva selkokielen asiantuntija Johanna Kartio. Se on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Keho 2.0 -hanketta. Julkaisija Kansalaisopistojen liitto KoL, 2016.

12 askelta selkokielellä opettamiseen [PDF, Kansalaisopistojenliitto.fi)


Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus


Miten kirjaston arkipäivässä voidaan huomioida ja edistää saavutettavuutta? Tämä suositus antaa vinkkejä, ohjeita, esimerkkejä sekä ohjaa lisätiedon lähteille saavuttavuuden edistämiseksi kirjastopalveluissa. Suosituksessa käydään läpi yhdenvertaisuusnäkökulmia liittyen mm. suunnitteluun, johtamiseen, viestintään, tiloihin ja palveluihin. Julkaistu 2016.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus (Kuntaliitto.fi)

Selkeää ja saavutettavaa viestintää

Viisi artikkelia selkoilmaisusta. Artikkelit käsittelevät selkokieltä puheessa ja kirjoittamisessa, sekä selkokuvia, verkkosivuja ja videoita. Julkaistu 2015, julkaisija Kehitysvammaliitto ry.

Selkeää ja saavutettavaa viestintää [PDF, linkki Papunetiin]


Videoita esteettömyydestä

ESKE ja Helsingin kaupunki ovat tehneet 30 videoklippiä, joissa havainnollistetaan esteettömyyden merkitystä eri tilanteissa.Videot löytyvät Youtubesta, helpoiten pääset niiden äärelle esteeton.fi-sivujen kautta. Julkaistu 2015.

Esken videoklipit esteeton.fi-sivulla

Kuvailutulkkaustoimikunnan ohjeet kuvailutulkille

Näkövammaisten kulttuuripalvelun kuvailutulkkaustoimikunta on tuottanut ohjeet kuvailutulkeille. Ohje sisältää erityisiä huomioita elokuvan, esitysten ja näyttelyiden kuvailutulkkaamisesta. Julkaistu 2013.

Kuvailutulkkaustoimikunnan ohjeet kuvailutulkille [DOC]


Selkokirjoittajan tekstilajit

Leealaura Leskelän ja Auli Kulkki-Niemisen kirjoittamassa kirjassa annetaan ensimmäisen kerran selkokirjoittajille tekstilajikohtaisia ohjeita. Kirjassa on teoriatietoa eri tekstilajeista sekä niiden eroista. Tekstilajeista lähemmin tarkastellaan mediatekstejä, informatiivisia tekstejä sekä kaunokirjallisia tekstejä. Kirja on tarkoitettu kaikille selkokirjoittajille sekä selkokielestä kiinnostuneille. Julkaistu 2015.

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjan voi ostaa  Selkokeskuksen selkokirjakaupasta


Säätöä-menetelmäopas


Teatterimuseon ja Alvar Aalto -museon vuonna 2015 julkaisema Säätöä-menetelmäopas tarjoaa museoille työkaluja asiakkaiden aistisäätelyn vaikeuksien huomioimiseen näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä. Menetelmäopas antaa konkreettisia vinkkejä miten edistää aistitiedon käsittelyn vaikeuksien kanssa elävien lasten ja aikuisten hyvää ja miellyttävää kulttuurikokemusta. Oppaassa kerrotaan millaisia aistisäätelyn vaikeudet saattavat olla ja miten ne vaikuttavat elämään. Opas sisältää myös laajan käsitesanaston ja linkkilistan teemaan liittyen.

Säätöä-menetelmäopas [PDF]Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä

Accola-projekti on tuottanut ja kehittänyt oppaan, joka kertoo tekstien kääntämisestä viittomakielelle sekä kuinka viittomakielistä videomateriaalia voi integroida verkkosivuille.

Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä - Esite (PDF, linkki docplayeriin)
Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä - Laajempi versio (PDF, linkki docplayeriin)


Samasta ovesta  - Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita

Samasta ovesta -kirja kertoo, miten esteettömyys on mahdollista toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, suojellussa rakennuksessa. Sen esimerkit kuvaavat onnistuneita ratkaisuja erilaisissa kohteissa, kuten museoissa, linnoissa ja kirkoissa, sekä sitä, miten näihin ratkaisuihin on päädytty. Kirja on julkaistu Kynnys ry:n ja Museoviraston yhteistyönä.

Samasta ovesta (PDF, linkki Museoviraston sivuille)


Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille

Kulttuuria kaikille -palvelu kokosi yhteen tahoja, joiden kautta voi tarjota työssä oppimis- ja harjoittelupaikkoja erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Moninaisuutta heijastava työryhteisö edesauttaa saavutettavuutta ja moninaisuutta huomioivaa toimintaa. Julkaistu 2011.

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille [DOC]
Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille [PDF]

Esteettömyyttä pikkurahalla -opas

Opetusministeriön julkaisemaan oppaaseen on koottu keinoja parantaa kulttuuripalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ilman suuria kustannuksia. Opas sisältää käytännön neuvoja. Julkaistu 2004.

Esteettömyyttä pikkurahalla -opas [DOC]
Esteettömyyttä pikkurahalla -opas [PDF]

 

Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti

Kosketeltavaa kulttuuria on tietopaketti erityisesti näkövammaisille suunnatuista kosketeltavista pienoismalleista ja kohokartoista. Tietopaketin lopussa on Julia Ionideksen ja Peter Howellin artikkeli Annetaan sormien kuljettaa - kolmiulotteisia pienoismalleja kaikille. Julkaistu 2008.

Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti [DOC]
Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti [PDF]

 

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta

Tietopaketti antaa perustiedot kuvailutulkatun esityksen järjestämiseen. Paketti on Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama, ja sen kirjoittaja on kokenut kuvailutulkki Anu Aaltonen. Julkaistu 2007.

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta [DOC]

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta [PDF]

Ote Varpuset-elokuvaan tehdystä kuvailutulkkauskäsi-kirjoituksesta [MP3]

Mannerheimintie kahvilan ikkunasta nähtynä -kuvailutulkkaus [MP3]

Yhteinen kulttuuri - mahdollisuuksia kaikille -kiertonäyttelyn kuvailutulkkaus [MP3]
 

Avoimet ovet - Kansainvälinen opas kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen

Avoimet ovet -dvd on havainnollinen työkalu kulttuurikohteiden saavutettavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Opas käsittelee kattavasti kahdeksaa saavutettavuuden eri osa-aluetta. Esimerkkeinä toimivat etenkin kulttuuriperintökohteet. Julkaistu 2007.

Avoimet ovet -dvd:tä voi myös lainata useista kirjastoista ympäri maata.

Avoimet ovet -esittely [DOC]
Avoimet ovet -esittely [PDF]


Kan­na­not­to opas­koi­ran­käyt­tä­jien ja al­ler­gis­ten ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si

Miten toimia, jos opas- tai avustajakoiran kanssa liikkuva henkilö ja koirille allerginen henkilö ovat esimerkiksi menossa katsomaan samaa esitystä? Näkövammaisten Keskusliitto ry:n ja Allergia- ja Astmaliiton kannanotto 15.10.2005.

Kan­na­not­to opas­koi­ran­käyt­tä­jien ja al­ler­gis­ten ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si (Linkki NKL:n sivuille)


Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen

Entä saavutettavuus? -ohje on suunnattu kaikenlaisille kulttuuritoimijoille. Ohjeessa on käytännönläheistä tietoa siitä, mitä saavutettavuustietoja tulisi kertoa, miten ja missä. Saavutettavuustietojen kertominen auttaa kaikkia kävijöitä arvioimaan, kuinka helppoa tiloissa toimiminen ja palveluiden käyttäminen on. Tietojen avulla kävijät voivat suunnitella käyntiään ja arvioida, tarvitsevatko mukaan esimerkiksi apuvälineitä tai avustajaa. Julkaistu 2015.

Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen [DOC]
Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen [PDF]Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille


Viestintää kaikille -oppaan tarkoituksena on auttaa toteuttamaan kulttuuriorganisaation perusviestintää saavutettavasti. Se sisältää ohjeita mm. viestinnän ulkoasun suunnitteluun, saavutettavuustietojen antamiseen, symbolien käyttöön sekä selkeään kieleen. Viestintää kaikille -opas on tuotettu Kulttuuria kaikille -palvelussa ja sen on koonnut kulttuurituottaja Outi Salo osana opinnäytetyötään. Päivitetty versio julkaistu 2013.

Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille [DOC]
Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille [PDF]


Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1

Kansainvälisenä esteettömyyden standardina toimiva Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.1) sisältää suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki velvoittaa käytännössä noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1 (W3C:n verkkosivuilla)
Saavutettavuus verkkopalveluissa

Oppaassa kerrotaan, miksi internetin saavutettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota ja miten verkkopalveluita voi kehittää erilaisille käyttäjäryhmille sopiviksi. Oppaan julkaisija on Suomen Punainen Risti, ja se on toteutettu yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun ja Selkokeskuksen kanssa. Julkaistu 2009.

Saavutettavuus verkkopalveluissa -opas
[linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle, PDF]

 


Selkokielen käsikirja

Selkokielen käsikirjassa (Oppimateriaalikeskus Opike/Kehitysvammaliitto 2008) kerrotaan, miten teksti mukautetaan selkokieliseksi. Mukana on myös tietoa selkojulkaisujen kuvituksesta ja taitosta.

Selkokielen käsikirja
[Selkokeskusken verkkosivuilla oleva esittelyteksti ja ohjeet tilaamiseen]

 

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi

Kulttuuria kaikille -palvelu on koonnut ohjeita ja esimerkkejä selkeään taittamiseen. Selkeästä taitosta hyötyy kuka tahansa häiriöalttiissa ympäristössä ja lisäksi esimerkiksi henkilöt, joilla on erilaisia hahmottamisen vaikeuksia tai jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Julkaistu 2009.

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi [DOC]
Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi [PDF]

 

Ohje viittomakielisen tulkkauksen järjestämiseen

Suomen Viittomakielen tulkit ry:n verkkosivustolla on tiivis tietopaketti siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon tulkkauksen tilaamisessa ja tapahtuman järjestämisessä. Tutustu tulkkaukseen liittyviin ohjeisiin osoitteessa:

Tulkatun tilaisuuden järjestäminen
[linkki Suomen viittomakielen tulkit ry:n verkkosivuille]


Selkokielinen opas pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista

Opinnäytteenä toteutettuun oppaaseen on koottu tietoa Helsingin, Espoon ja Vantaan kulttuuripalveluista. Oppaassa kerrotaan aukioloajat, yhteystiedot sekä hinnat, alennukset ja ilmaiset sisäänpääsyajat. Lisäksi oppaassa on perustietoa palveluiden saavutettavuudesta. Julkaistu 2011.

Selkokielinen opas pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista [PDF]


 

Esteetön rakennus ja ympäristö - Suunnitteluopas

Suunnitteluoppaan (Rakennustietosäätiö RTS 2007) suunnittelu- ja mitoitusohjeet on tarkoitettu sekä julkiseen että yksityiseen rakentamiseen. Maksullinen opas toimii käsikirjana mm. suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ja viranomaisille. Vaikka opas perustuu määräysten ja ohjeiden vaatimustasoon, sen tavoitteena on ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennukset ja niiden ympäristöt vähimmäistasoa paremmin.

Esteetön rakennus ja ympäristö - Suunnitteluopas [Rakennustieto-verkosivuilla oleva esittelyteksti ja ohjeet tilaamiseen]

 

Esteettömyysopas - mitä, miksi, miten 2009

Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin (2005-2008) asiantuntijana toimineen arkkitehdin Kirsti Pesolan kirjoittama esteettömyyttä yleisesti käsittelevä julkaisu. Painetun julkaisun tilausohjeet löytyvät julkaisusta kertovan esittelytekstin yhteydestä Invalidiliiton verkkosivuilta (skrollaa alas kohtaan "Asuminen, liikkuminen").

Esteettömyysopas - mitä, miksi, miten [PDF]

 

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus; Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle.

Invalidiliiton julkaisema opas on tarkoitettu ohjeeksi rakennetun ympariston esteettomyyskartoituksen suorittajalle seka ohjeeksi ja tiedonlähteeksi kartoituksen tilaajalle. Painetun oppaan tilausohjeet löytyvät esteeton.fi -verkkopalvelusta (skrollaa alaspäin kohtaan "Opas"). Julkaistu 2009.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus -opas [PDF]


Teatteria kaikille! Opas teattereille saavutettavaan toimintaan

Käytännönläheinen opas sisältää suosituksia ja ohjeita teattereille mm. viittomakielisen ja kuvailutulkatun esityksen järjestämiseen sekä rakennetun ympäristön esteettömyyden toteuttamiseen. Opas on Kulttuuria kaikille -palvelun ja Suomen Teatterit ry:n yhteisjulkaisu. 2. painos julkaistu 2014.

Teatteria kaikille -opas [DOC]
Teatteria kaikille -opas [PDF]

Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen

Oppaassa annetaan avaimia sosiaalisen sirkuksen toimijoille hyvinvointivaikutusten tutkimiseen ja osoittamiseen. Tietoa voi soveltaa myös muiden kulttuurialojen vaikutusten tutkimiseen. Tutkivan teatterityön keskuksen tuottama julkaisu on yksi Vaikuttava sirkus -hankkeen (2011-2014) loppujulkaisuista. Julkaistu 2013.

Opas sirkuksen hyvinvointivaikutusten tutkimukseen [PDF]

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas

Tutkivan teatterityön keskuksen julkaisu on tuotettu Sosiaalinen sirkus -hankkeen (2009-2011) aikana. Opas on käytännönläheinen työkalu sosiaalista sirkustoimintaa järjestäville ja suunnitteleville.

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas [PDF]


Tekstiä teatterissa -tietopaketti

Tekstiä teatterissa - Tietopaketti teatteritekstityksestä on Kulttuuria kaikille palvelun tuottama kooste Ateneum-salissa vuonna 2007 järjestetyn Tekstiä teatterissa? -seminaarin esitysten pohjalta. Teatteritekstittämisellä tarkoitetaan esityksen vuorosanojen esittämistä yleisölle tiivistetyssä tekstimuodossa reaaliajassa. Julkaistu 2008.

Tekstiä teatterissa -tietopaketti [DOC]
Tekstiä teatterissa -tietopaketti [PDF]

 

Saavutettava näyttely -ohje

Saavutettava näyttely - Miten tehdä näyttelyistä hyvin toimivia on Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama ohje, joka kertoo yleisön kannalta hyvin toimivista ratkaisuista: näyttelysisällöt, tekstit, valaistukset, liikkuminen ja ääniympäristö. Päivitetty versio julkaistu 2009.

Saavutettava näyttely -ohje [DOC]
Saavutettava näyttely -ohje [PDF]

 

Saavutettava opastus -ohje

Saavutettava opastus - Liikkumis- ja toimimisesteiset opastetuilla kierroksilla on Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama ohje, jonka tarkoituksena on tukea oppaita valmistautumisessa kävijöiden erilaisiin tarpeisiin. Mukana on esimerkiksi ohjeita selkokielen käytöstä ja kohteiden kuvailemisesta näkövammaisille kävijöille. Päivitetty versio julkaistu 2009.

Saavutettava opastus -ohje [DOC]
Saavutettava opastus -ohje [PDF]

 

Kättä pidempää -opas

Kättä pidempää - opas asiakaspalvelun saavutettavuuteen on Museoviraston julkaisu. Käsikirjan avulla museot voivat entistä paremmin palvella monipuolista asiakaskuntaansa. Asiakkaan koko museokäynti huomioidaan. Julkaistu 2007.

Kättä pidempää -opas [PDF]

 

Muistisairaat ja museot -opas

Muistisairaat ja museot -opas on käytännön opas muistisairaiden onnistuneeseen, vuorovaikutteiseen ja keskustelevaan museokäyntiin. Aineistossa annetaan vinkkejä sekä museoissa työskenteleville että myös ryhmiä tai yksittäisiä henkilöitä museoon tuoville. Opas on syntynyt Ateneumin taidemuseon ja Muistiliiton yhteistyönä. Julkaistu 2009.

Muistisairaat ja museot -opas [PDF]


Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen

Avara museo -hankkeessa tuotettu julkaisu, jonka tarkoitus on tukea museoissa työskenteleviä asiantuntijoita oman työnsä kehittämisessä. Opas keskittyy siihen, miten museoiden palveluita voitaisiin entistä enemmän kehittää yhdessä sekä museotyöntekijöiden kesken että yhteistyössä asiakkaiden ja kansalaisten kanssa. Julkaisut 2013.

Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen [DOC]
Opas museopalveluiden asiakaslähtöiseen tuotteistamiseen [PDF]Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita?

Päivi Jokitalo kirjoittaa artikkelissaan, että saavutettavuus on paljon muutakin kuin esteetön sisäänpääsy. Artikkelissa annetaan vinkkejä siihen, kuinka kirjasto voisi ottaa huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaansa esimerkiksi asiakaspalvelun tai asiasanoituksen näkökulmasta. Julkaistu 2014.

Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita? [DOC]
Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita? [PDF]


Millainen on saavutettava kirjasto?

Aineistoon on koottu ideoita saavutettavan kirjastopalvelun tuottamiseksi. Aineiston on tuottanut Celia-kirjasto 2014.

Millainen on saavutettava kirjasto?[PPT]

Opas koskettelukirjan tekijälle

Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista tunnusteltavista materiaaleista valmistettuja kuvakirjoja. Celia-kirjaston julkaisemassa oppaassa koskettelukirjojen tekijöille kerrotaan käytännönläheisesti, mitä kirjojen tekemisessä täytyy ottaa huomioon. Painettu opas on tilattavissa Celian verkkosivujen kautta. Opas on uudistettu versio vuonna 2008 tuotetusta oppaasta.

Opas koskettelukirjan tekijälle [PDF]


Esteetön kirjasto -työkalupakki

Esteetön kirjasto - Kirjastonkäytön saavutettavuuden varmistaminen keskittyy kirjastorakennuksiin, palveluihin ja aineistoihin. Työkalupakki on opetusministeriön tuottama ja se pohjautuu IFLA:n (Standing committee of Libraries Serving Disadvantiged Persons) kehittämään muistilistaan. Julkaistu 2006.

Esteetön kirjasto -työkalupakki  [DOC]
Esteetön kirjasto -työkalupakki [PDF]
Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen

Käytännönläheinen opas auttaa huomioimaan monenlaisten yleisöjen ja tekijöiden tarpeita. Opas sisältää ohjeita ja vinkkejä mm. viestintään ja hinnoitteluratkaisuihin. Oppaassa on perustietoa myös tulkkausten järjestämisestä ja rakennetun ympäristön esteettömyydestä. Julkaisu on Kulttuuria kaikille -palvelun, Finland Festivals ry:n ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n kustantama (2015).

Tapahtumia kaikille! -opas [DOC]
Tapahtumia kaikille! -opas [PDF]


Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla -ohjeistus

Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla ja ulkoilmatapahtumissa on Juha Seppälän (Näkövammaisten keskusliitto) laatima ohjeistus. Ohjeistus paneutuu erityisesti opastusjärjestelmien suunnitteluun niin, että ne soveltuvat heikkonäköisille ja sokeille. Julkaistu 2009.

Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla -ohjeistus [DOC]
Näkövammaisten erityistarpeet festivaaleilla -ohjeistus [PDF]


Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

ESOK-hankkeen (2006-2011), korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyössä tuottama Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas sisältää ohjeistukset esteettömyyden huomioon ottamiseksi valintakokeessa ja myös tenttitilanteessa.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas (linkki ESOK.fi-sivustolle)

Opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluissa

ESOK-hankkeen (2006-2011) tuottamat opaslehtiset korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen ovat sekä opiskelijoiden että korkeakoulun henkilökunnan hyödynnettävissä. Opaslehtisiä on kahdeksan ja ne ohjeistavat
heikkonäköisen ja sokean opiskelijan, kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden, jännittämisongelmien, liikuntavammaisen opiskelijan, Aspergerin oireyhtymän, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä mielenterveyden ongelmien huomioon ottamiseen korkeakouluopiskelussa.

Opaslehtiset ovat luettavissa ESOK.fi-sivustolla

Muistoista Musiikiksi -toimintamalli

Osallistava musiikillinen ryhmämenetelmä muistisairauteen sairastuneille ihmisille. Menetelmän keskeinen ajatus on luoda uutta yhdessä muistisairaiden kanssa, ei heille jonkun toisen toimesta.

Muistoista Musiikiksi -toimintamalli (linkki Innokylä-sivustolle) 

Kop kop - pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Opas (Sisäasiainministeriö 2011) antaa tukea urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Konkreettiset ohjeet ovat sovellettavissa myös kulttuurijärjestöihin. 


Yhdenvertaisuussuunnittelun opas

Yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opas on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisten suositusten pohjalta. Sisäministeriön julkaisu 10/2010.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [DOC] (Linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle)
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas[PDF] (Linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle)

Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Arviointityökalu (Oikeusministeriö 2016) auttaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Oppaasta löytyy mm. esimerkkejä erilaisiin syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä.

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille 

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF, linkki osoitteeseen yhdenvertaisuus.fi)

Saavutettava Word-dokumentti

Microsoft Word on tällä hetkellä yleisimmin käytetty tekstinkäsittelyohjelma, ja .doc-tiedostomuoto yleisin tekstidokumentin muoto. Word-tiedostoja voidaan käyttää luotaessa muita tiedostoja kuten pdf- tai html-tiedostoja, ja siksi niiden esteettömyyteen on tärkeä kiinnittää huomiota. 

Saavutettavasti.fi: Ohje saavutettavan Word-asiakirjan tuottamiseen
ESOK: Esteetön Word-dokumentti

Saavutettava PDF-tiedosto

PDF-tiedosto voidaan toteuttaa esteettömästi. PDF:n vaihtoehdoksi suositellaan kuitenkin aina esteetöntä HTML-versiota tai DOC- tai RTF-tiedostoa.

Video: Word- ja PDF-tiedostojen saavutettavuus käytännössä 

Celian saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne kertoo videolla, kuinka Word- ja PDF-tiedostot muokataan saavutettaviksi. Video on osa tallennetta seminaarista nimeltä Sanoista tekoihin - saavutettavuustyö käytännössä -seminaari 18.9.2019.

Saavutettava Power Point -tiedosto ja esitysgrafiikka

Saavutettavasti.fi-sivustolla on tuotettu ohje Power Pointin tekemiseen saavutettavasti.
Saavutettavasti.fi: saavutettava Power Point
Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut ohjeen siihen, kuinka esimerkiksi Power Point -tiedostosta tehdään esteetön.
ESOK: Esteetön esitysgrafiikka


Esteetön HTML - Pikavinkit verkkosivustojen saavutettavuuteen

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut vinkkejä verkkosivustojen saavutettavuuden kehittämiseksi.
ESOK: Esteetön HTML

Esteetön esitysgrafiikka

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut ohjeen siihen, kuinka esimerkiksi Power Point -tiedostosta tehdää esteetön.
ESOK: Esteetön esitysgrafiikka
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin