Ohita navigaatio

Rahoituslähteitä

Tälle sivulle on koottu tietoa saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvistä avustuksista ja apurahoista. Tarkistathan ajantasaiset tiedot ja päivämäärät suoraan rahoittajilta. Kulttuuria kaikille -palvelu ei ole vastuussa mahdollisesta vanhentuneesta tiedosta rahoituslähteisiin liittyen. 

Alla lueteltujen lisäksi kannattaa selvittää, voisiko omalle saavutettavuushankkeelle hakea tukea esimerkiksi yleisötyöhön tai yleiseen toiminnan kehittämiseen liittyvistä avustuksista.

Kansainvälisistä rahoituslähteistä Pohjoismaisen kulttuuripisteen Kulttuuri- ja taideohjelma rahoittaa innovaatioihin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja. Euroopan Unionin rahoituksessa esimerkiksi Grundtvig-ohjelma tukee elinikäistä oppimista. Ohjelmasta voidaan rahoittaa kulttuurialan työntekijöiden ammatillista oppimista kuten saavutettavuus- ja moninaisuusosaamista.

Saavutettavuus- ja moninaisuustyö kannattaa myös sisällyttää vakituiseksi osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmia. Pienilläkin vuosittaisilla määrärahoilla voi tehdä esimerkiksi kohtuuhintaisia apuvälinehankintoja. Pidemmän tähtäimen suunnitelmiin sisällytetään esimerkiksi korjausrakentaminen.

Muista aina tarkistaa alla lueteltujen avustusten hakuajat, sillä ne voivat muuttua vuosittain ja listamme saattaa sisältää vanhentunutta tietoa hakuajoista.


Taiteen edistämiskeskus

Avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen

 • Hakuaika: vuosittain loka-marraskuussa (tieto vuodelta 2020)
 • Avustuksilla tuetaan valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaa sekä kulttuurialan toimijoiden hankkeita, jotka edistävät taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta; taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia tai osallistumista ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin.
 • Avustukset saavutettavuuden, osallistumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen (Taike.fi)

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Festivaaliavustukset 

Hakuaika: vuosittain lokakuussa (tieto vuodelta 2019).

Taiteen edistämiskeskus myöntää festivaaliavustuksia

 • valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville säännöllisesti järjestettäville taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on merkitystä eri taiteenalojen edistämisen, osallistumisen ja osallisuuden sekä kulttuurisen moninaisuuden kannalta.
 • Festivaaliavustukset (taike.fi).


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävään ja kokeiluihin

Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin

 • Haku on kaksivaiheinen (tieto vuodelta 2020): 31.5. mennessä tehdään hanke-esitykset nelivuotiseen valtakunnalliseen rahoitussuunnitelmaan. 31.12. mennessä haetaan varsinaista valtionavustusta seuraavana vuonna alkaviin rakennustöihin.
 • Avustukset on tarkoitettu kuntien kulttuuritoimintalain mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen, valtionosuutta saavien museoiden, teattereiden ja orkestereiden tilojen sekä muiden valtakunnallisesti merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin. Hakemukseen tulee liittää selvitys siitä, miten toimimis- ja liikkumisesteiset ihmiset huomioidaan tilojen käyttäjinä.
 • Lisätietoja avustuksesta: Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin (minedu.fi)


Museovirasto

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin


Kehitysvammaliiton Selkokeskus

Selkokirjallisuuden valtiontuki


Suomen elokuvasäätiö

Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

 • Hakuaika päättyy 20.10.2020.
 • Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja jolla on elokuvan Suomen levitysoikeudet tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.
 • Tuki on tarkoitettu elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä heikkokuuloisille aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Vuoden 2019 alusta elokuvan kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitettu tekstitys on pakollinen pitkille näytelmä- ja dokumenttielokuville, jotka saavat elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea.
 • Lisätietoja: Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Laitehankinta- ja kunnostustuki elokuvateattereille

 • Hakukierroksia on yleensä useita vuodessa (tieto vuodelta 2021)
 • Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin.
 • Lisätietoja kunnostustuesta Elokuvasäätiön sivuilla.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin