Ohita navigaatio

Rahoituslähteitä

Tälle sivulle on koottu tietoa saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvistä avustuksista ja apurahoista. Tarkistathan ajantasaiset tiedot ja päivämäärät suoraan rahoittajilta. Kulttuuria kaikille -palvelu ei ole vastuussa mahdollisesta vanhentuneesta tiedosta rahoituslähteisiin liittyen. 

Alla lueteltujen lisäksi kannattaa selvittää, voisiko omalle saavutettavuushankkeelle hakea tukea esimerkiksi yleisötyöhön tai yleiseen toiminnan kehittämiseen liittyvistä avustuksista.

Kansainvälisistä rahoituslähteistä Pohjoismaisen kulttuuripisteen Kulttuuri- ja taideohjelma rahoittaa innovaatioihin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja. Euroopan Unionin rahoituksessa esimerkiksi Grundtvig-ohjelma tukee elinikäistä oppimista. Ohjelmasta voidaan rahoittaa kulttuurialan työntekijöiden ammatillista oppimista kuten saavutettavuus- ja moninaisuusosaamista.

Pidä saavutettavuus- ja moninaisuustyö mukana budjeteissa

Saavutettavuus- ja moninaisuustyö kannattaa sisällyttää vakituiseksi osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmia. Pienilläkin vuosittaisilla määrärahoilla voi tehdä esimerkiksi kohtuuhintaisia apuvälinehankintoja. Pidemmän tähtäimen suunnitelmiin sisällytetään esimerkiksi korjausrakentaminen.

Lisäksi aina, kun haetaan esimerkiksi hankkeelle avustuksia mistä tahansa lähteistä, kannattaa saavutettavuuden kulut sisällyttää budjettiin.

Tarkista hakuajat

Muista aina tarkistaa alla lueteltujen avustusten hakuajat, sillä ne voivat muuttua vuosittain ja listamme saattaa sisältää vanhentunutta tietoa hakuajoista.


Taiteen edistämiskeskus

Avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen

 • Hakuaika: vuosittain loka-marraskuussa (tieto vuodelta 2022)
 • Avustuksilla edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä, kehitetään kulttuurihyvinvoinnin sisältöjä sekä toiminnan rakenteita ja arviointia sekä edistetään kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta taiteeseen ja kulttuuriin valtakunnallisesti.
 • Avustukset kulttuurihyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen (Taike.fi)

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

 • Hakuaika: vuosittain loka-marraskuussa (tieto vuodelta 2022).
 • Avustukset on tarkoitettu yhteisöille. 
 • Avustus on tarkoitettu ammattimaisesti toteutettuihin hankkeisiin tai toimintaan, ei harrastustoimintaan. Avustuksia voivat hakea siirtolaistaustaisten ja kulttuurivähemmistöjen yhteisöt kulttuuritoimintaansa, mutta myös muut yhteisöt toimintaan, joka edistää kulttuurista moninaisuutta ja rasisminvastaisuutta.
 • Avustuksilla edistetään kulttuurivähemmistöjen osallisuutta, kulttuuristen oikeuksien toteutumista, kulttuurien välistä vuoropuhelua, taiteilijoiden työllistymistä sekä vahvistetaan rasismin vastaista toimintaa.
 • Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan (Taike.fi)

Festivaaliavustukset 

Hakuaika: vuosittain loka-marraskuussa (tieto vuodelta 2022).

 • Avustuksilla edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja työllisyyttä, monipuolistetaan taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä, uudistetaan ja kehitetään toiminnan sisältöjä ja rakenteita, edistetään taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta valtakunnallisesti ja edistetään yhteisöjen pitkäjänteistä kehittämistä.
 • Festivaaliavustukset (taike.fi).


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin

Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin

 • Hakuaika päättyy 31.12. (tieto vuodelta 2022).
 • Avustuksilla vahvistetaan taiteen ja kulttuurin toimijoiden edellytyksiä siten, että niiden käytössä olevat toimitilat ovat laadukkaita, tarkoituksenmukaisia, esteettömiä, turvallisia ja terveellisiä. Keskeinen tavoite on tukea työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön.
 • Lisätietoja avustuksesta: Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin (okm.fi)


Museovirasto

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

 • Hakuaika päättyi vuonna 2021 joulukuussa.
 • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen monipuoliseen hyödyntämiseen ja avaamiseen liittyvät kehittämishankkeet ovat yksi ensisijaisista kohteista.
 • Museovirasto: Innovatiiviset hankkeet


Kehitysvammaliiton Selkokeskus

Selkokirjallisuuden valtionavustus

 • Hakuaika päättyi vuonna 2022 tammikuun lopussa.
 • Voit hakea apurahaa tai avustusta selkokielisten kauno- ja tietokirjojen kirjoittamiseen suoraan selkokielellä tai mukauttamiseen selkokielelle, kuvittamiseen ja kustantamiseen. Myös uusien äänikirjojen kirjoittamiseen ja kustantamiseen myönnetään tukea.
 • Selkokirjallisuuden valtionavustus (Selkokeskus.fi)

Suomen elokuvasäätiö

Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

 • Hakuaika päättyy lokakuussa (25.10. vuonna 2022).
 • Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.
 • Tuki on tarkoitettu elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Vuoden 2019 alusta elokuvan kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitettu tekstitys on pakollinen pitkille näytelmä- ja dokumenttielokuville, jotka saavat elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea.
 • Lisätietoja: Elokuvasäätiö: Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Laitehankinta- ja kunnostustuki elokuvateattereille

 • Hakuaika päättyy lokakuussa (25.10. vuonna 2022)
 • Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia.
 • Elokuvasäätiö: Laitehankinta- ja kunnostustuki elokuvateattereille.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin