Ohita navigaatio

Rahoituslähteitä

Tälle sivulle on koottu tietoa saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyvistä avustuksista ja apurahoista. Tarkistathan ajantasaiset tiedot ja päivämäärät suoraan rahoittajilta. Kulttuuria kaikille -palvelu ei ole vastuussa mahdollisesta vanhentuneesta tiedosta rahoituslähteisiin liittyen. 

Alla lueteltujen lisäksi kannattaa selvittää, voisiko omalle saavutettavuushankkeelle hakea tukea esimerkiksi yleisötyöhön tai yleiseen toiminnan kehittämiseen liittyvistä avustuksista.

Kansainvälisistä rahoituslähteistä Pohjoismaisen kulttuuripisteen Kulttuuri- ja taideohjelma rahoittaa innovaatioihin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä projekteja. Euroopan Unionin rahoituksessa esimerkiksi Grundtvig-ohjelma tukee elinikäistä oppimista. Ohjelmasta voidaan rahoittaa kulttuurialan työntekijöiden ammatillista oppimista kuten saavutettavuus- ja moninaisuusosaamista.

Pidä saavutettavuus- ja moninaisuustyö mukana budjeteissa

Saavutettavuus- ja moninaisuustyö kannattaa sisällyttää vakituiseksi osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmia. Pienilläkin vuosittaisilla määrärahoilla voi tehdä esimerkiksi kohtuuhintaisia apuvälinehankintoja. Pidemmän tähtäimen suunnitelmiin sisällytetään esimerkiksi korjausrakentaminen.

Lisäksi aina, kun haetaan esimerkiksi hankkeelle avustuksia mistä tahansa lähteistä, kannattaa saavutettavuuden kulut sisällyttää budjettiin.

Tarkista hakuajat

Muista aina tarkistaa alla lueteltujen avustusten hakuajat, sillä ne voivat muuttua vuosittain ja listamme saattaa sisältää vanhentunutta tietoa hakuajoista.


Taiteen edistämiskeskus

Avustukset osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen

Avustukset kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan

Festivaaliavustukset 

Hakuaika: vuosittain loka-marraskuussa.


Opetus- ja kulttuuriministeriö

Erityisavustukset kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtäviin

 • Hakuaika päättyy elokuussa (tieto vuodelta 2022).
 • Kehittämistehtävien tavoitteena on tukea rakenteellisesti kuntien kulttuuritoiminnan laatua, vaikuttavuutta, henkilöstön osaamista, asukkaiden yhdenvertaisuutta ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa valtakunnallisesti ja alueellisesti.

Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin

 • Hakuaika päättyy 31.12. (tieto vuodelta 2022).
 • Avustuksilla vahvistetaan taiteen ja kulttuurin toimijoiden edellytyksiä siten, että niiden käytössä olevat toimitilat ovat laadukkaita, tarkoituksenmukaisia, esteettömiä, turvallisia ja terveellisiä. Keskeinen tavoite on tukea työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön.
 • Lisätietoja avustuksesta: Investointiavustukset kulttuuritilojen peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin (okm.fi)


Museovirasto

Avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin

 • Hakuaika on päättynyt yleensä joulukuussa.
 • Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen, erityisesti kulttuuriperintöaineistojen monipuoliseen hyödyntämiseen ja avaamiseen liittyvät kehittämishankkeet ovat yksi ensisijaisista kohteista.
 • Museovirasto: Innovatiiviset hankkeet


Kehitysvammaliiton Selkokeskus

Selkokirjallisuuden valtionavustus

 • Hakuaika päättyi vuonna 2024 tammikuun lopussa.
 • Voit hakea apurahaa tai avustusta selkokielisten kauno- ja tietokirjojen kirjoittamiseen suoraan selkokielellä tai mukauttamiseen selkokielelle, kuvittamiseen ja kustantamiseen. Myös uusien äänikirjojen kirjoittamiseen ja kustantamiseen myönnetään tukea.
 • Selkokirjallisuuden valtionavustus (Selkokeskus.fi)

Suomen elokuvasäätiö

Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

 • Jatkuva haku.
 • Tukea myönnetään ensisijaisesti säätiön kehittämis- ja tuotantotukea saaneille elokuville. Tukea voidaan myöntää ammattimaisesti toimivalle elokuvan levitysyhtiölle tai elokuvatuotantoyhtiölle, joka on rekisteröity Suomessa ja joka hallinnoi elokuvan kaupallisia hyödyntämisoikeuksia Suomessa.
 • Tuki on tarkoitettu elokuvan kuvailutulkkauksesta ja tekstityksestä aiheutuneisiin kustannuksiin.
 • Vuoden 2019 alusta elokuvan kuvailutulkkaus ja heikkokuuloisille tarkoitettu tekstitys on pakollinen pitkille näytelmä- ja dokumenttielokuville, jotka saavat elokuvasäätiön markkinointi- ja levitystukea.
 • Lisätietoja: Elokuvasäätiö: Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen heikkokuuloisille

Laitehankinta- ja kunnostustuki elokuvateattereille

 • Hakuaika päättynyt 10.1. vuonna 2024.
 • Tukea voidaan myöntää elokuvateattereiden teknisiin laitehankintoihin sekä esitys- ja yleisötilojen kunnostamiseen sekä elokuvan saavutettavuutta eri vammaisryhmille edistäviin hankkeisiin. Myös teatterin energiansäästöön kuuluvat tai muut Green Screen -hankkeet ovat tukikelpoisia.
 • Elokuvasäätiö: Laitehankinta- ja kunnostustuki elokuvateattereille.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin