Ohita navigaatio

Yhdistykset ja järjestöt


Catalysti - Transcultural Artists in Finland

Catalysti - Transcultural Artists in Finland on transkulttuuristen taiteilijoiden yhdistys Suomessa.
catalysti.fi


Feminist Culture House (FCH)

Feminist Culture House (FCH) on intersektionaalinen ja feministinen, Helsingissä sijaitseva organisaatio, joka työskentelee aliedustettujen taiteilijoiden ja muiden taiteen ammattilaisten kanssa.

Feminist Culture House (FCH)Globe Art Point

Globe Art Point on Suomessa asuvien ulkomaisten ammattitaiteilijoiden tiedon ja toiminnan keskus, jonka tehtävä on edistää tasa-arvoa ja integraatiota suomalaisessa taide- ja kulttuurikentässä yhteistyössä muiden järjestöjen ja instituutioiden kanssa. Helsingissä 2017 avattava keskus kerää ja jakaa tietoa, organisoi tapahtumia ja hankkeita, tukee taiteilijoiden työllistymistä sekä toimii taiteilijoiden puolestapuhujana ja edustajana. Globe Art Pointin perustaja ja ylläpitäjä on Suomen Kansainvälisten taiteilijoiden keskus – International Artists´ Center Finland ry.
globeartpoint.fiInterkult Kassandra

Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Interkult Kassandran toiminnassa interkulttuurisuus ja monikulttuurisuus on tavallisia asioita, normeja nykyajan yhteiskunnassa.
kassandra.fi


Intersukupuolisuus.fi

Sivuston tarkoitus on jakaa tietoa intersukupuolisuudesta sekä tarjota tukea intersukupuolisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Sivut on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja sen takana on joukko intersukupuolisia ja intersukupuolisuuden parissa työskenteleviä ihmisiä.
intersukupuolisuus.fi


Kettuki ry

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.
kettuki.fi

Kuurojen museo

Kuurojen museo esittelee ja tallentaa suomalaisten kuurojen ja viittomakielisten kulttuuriperintöä.
kuurojenmuseo.fi


Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry

Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry on kohtaamispaikka sekä suomalaisille että ulkomaalaisille. Toiminnan tärkeänä tavoitteena on tukea oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä, lieventää ennakkoluuloihin perustuvaa muukalaisvihaa ja suvaitsemattomuutta.
familiaclub.fi

The Museum of the African Diaspora


The Museum of the African Diaspora on kansainvälinen museo, joka tekee laajaa yhteistyötä eri instituutioiden kanssa. Museo keskittyy afrikkalaiseen diasporaan. Sivustolla tietoa ja tarinoita.
moadsf.org


Näkövammaismuseo

Näkövammaismuseo on Näkövammaisten Keskusliiton omistuksessa toimiva vammais­historiallinen erikoismuseo. nkl.fi/fi/etusivu/toiminta/museo

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, jolla on 20 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina kansalaisina- riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
www.seta.fi

Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö.

Trans ry


Trasek

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen. Trasek kouluttaa, jakaa tietoa, järjestää tilaisuuksia, antaa lausuntoja, edustaa jäsenistöään ja toimii muilla tavoin sukupuolivähemmistöön kuuluvien aseman parantamiseksi.

Trasek


Turvapaikanhakijoiden tuki Tutu ry

Turvapaikanhakijoiden tuki on yhdistys, jonka vapaaehtoiset järjestävät vaatetusta ja kotouttavaa toimintaa turvapaikanhakijoille.
Turvapaikanhakijoiden tuki Tutu ry Facebookissa

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma tarjoaa neuvontaa ja ohjausta; tietoa kuntoutus-, opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksista; tiedotus- ja koulutusmateriaalia vammaisten maahanmuuttajien oikeuksista ja tilanteesta Suomessa sekä konsultaatiota ja koulutusta järjestöille ja viranomaisille.
tukikeskushilma.fi


Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus

vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin