Ohita navigaatio

Suunnitelmat ja ohjelmat

Tähän osioon on koottu suunnitelmia, strategioita ja ohjelmia, jotka liittyvät kulttuurin yhdenvertaisuuteen.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019-2022

Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2023 toimenpideohjelman taiteen ja kulttuurin moninaisuuden edistämiseksi. Ohjelma pohjautuu ministeriön asettaman työryhmän loppuraporttiin vuodelta 2021. Ohjelman tavoitteena on ottaa huomioon Suomen väestön moninaisuus kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Toimenpideohjelma pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, tunnistamaan kulttuuriperinnön moninaisuutta, vahvistamaan kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä mahdollistamaan kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden tietojen ja taitojen kehittämisen ja niiden hyödyntämisen työssä ja vapaa-ajalla.

Ohjelmassa on tiivistelmät arabian, englannin, somalin, suomen, venäjän ja viron kielillä. Lisäksi ohjelma on julkaistu kokonaisuudessaan myös englanniksi.Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 - 2020

Suunnitelman on laatinut Porin kulttuuritoimen saavutettavuustyöryhmä. Suunnitelmassa esitellään kulttuuritoimen vastuualueet, saavutettavuuden ja moninaisuuden kannalta havaitut ongelmakohdat ja toimenpiteet vuosille 2014-2010.

Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 - 2020 [RTF]

Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 - 2020 [PDF]


Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus - Loppuraportti

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmä (2009-2013) esittää loppuraportissaan eri tahoille useita toimenpiteitä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus [DOC]
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus [PDF]


Kaikkien taidemuseo -strategia

Valtion taidemuseon saavutettavuus- ja diversiteettistrategian, Kaikkien taidemuseon (2009-2013), keskeisinä kohteina ovat taidemuseotoiminnan sisällöt, henkilöstön kulttuurienvälinen osaaminen, kumppanuudet ja verkostoituminen, syrjimättömän ja monimuotoisen yhteiskunnan rakentaminen ja kannustajana toimiminen koko taidemuseoalalle. Julkaistu 2009.

Kaikkien taidemuseo -strategia [PDF]
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin