Ohita navigaatio

Henkilökunta

Henkilökunnan esittelyt ovat sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.


Mira Haataja Mira Haataja

Mira Haataja on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (VTM/HY) oppiaineenaan sosiologia. Lisäksi hän on suorittanut opintoja muun muassa viestinnästä, kulttuuriantropologiasta ja sosiaalipsykologiasta. Miralla on sairaanhoitajan tutkinto psykiatrisesta hoidosta (HSO) ja pitkä työkokemus psykiatrisesta hoitotyöstä. Mira on perehtynyt muun muassa taloudelliseen ja sosiaaliseen saavutettavuuteen, kulttuurin hyvinvointikysymyksiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä moninaisuuskysymyksiin. Mira työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa erityisasiantuntijana Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa. Mira on toiminut Kaikukortti kaikuu -hankkeen vs. hankejohtajana. 27.4.2020-31.3.2021 Mira oli Kulttuuria kaikille -palvelun vs. toiminnanjohtaja.

mira.haataja (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 213 6339


Maija Karhunen

Maija Karhunen työskentelee Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hankkeessa. Maija on taustaltaan freelancetanssija ja -esiintyjä, hän on työskennellyt lukuisissa tanssin, teatterin ja esitystaiteen teoksissa niin Suomessa kuin Euroopassakin. Maija on opiskellut tanssia ja koreografiaa Suomessa, Alankomaissa ja Saksassa. Lisäksi Maija on opiskellut viestintää ja taiteen tutkimusta Helsingin yliopistossa ja työskennellyt taidekirjoittamisen ja journalismin parissa. Maija on myös mukana eri vammaisjärjestöjen toiminnassa, erityisenä kiinnostuksenaan vammaisia naisia koskevat kysymykset. Maija työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa maaliskuusta syyskuuhun 2020.

maija.karhunen (a) cultureforall.fi

puh. 040 166 2827
Aura Linnapuomi Aura Linnapuomi

Aura Linnapuomi on opiskellut taidehallintoa (MuM/SibA), liiketaloutta (Tradenomi/Helia), elokuva- ja televisiotutkimusta (HY) sekä kansainvälistä tuottamista (Stadia). Hän on työskennellyt lasten musiikkiteatteriryhmän tuottajana, suunnittelijana, fasilitointitehtävissä sekä museoalan kehittämistehtävissä. Kulttuuria kaikille -palvelussa Aura työskentelee kartoitusten, koulutusten ja erilaisten kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja esteettömyyttä edistävien kehittämishankkeiden parissa. Vuosina 2014-2017 Aura toimi Kulttuuripassin pilotointihankkeen ja Kulttuuripassin jatkohankkeen hankejohtajana.

aura.linnapuomi (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 931 0576Seppo Mallenius

Seppo Mallenius

Seppo Mallenius työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelun hankekoordinaattorina Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeessa. Lisäksi hän hoitaa Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa etenkin Kaikukantaan liittyviä asioita. Seppo on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM/HY) pääaineenaan tietojenkäsittelytiede ja kauppatieteen maisteri (KTM) Helsingin kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelutalouden laitokselta. Hän on uransa aikana työskennellyt erilaisissa koulutus-, kehittämis-, IT-suunnittelu ja -projektijohtotehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. 

seppo.mallenius (a) cultureforall.fi
puh. +358 (0)40 554 4321Marjo Oja-Kaukola

Marjo Oja-Kaukola on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM), ja Tampereen yliopistossa hänellä oli pääaineena suomen kieli. Hän on opiskellut myös Suomen kirjallisuutta, yleistä etnologiaa ja etnomusikologiaa. Työuransa aikana Marjo on tehnyt töitä markkinoinnin ja viestinnän parissa sekä esihenkilönä esimerkiksi viestintäosaston tiiminvetäjänä kuntouttavassa työtoiminnassa. Hän on työskennellyt myös Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa.
Marjo työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa hankekoordinaattorina Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille -hankkeessa tammikuuhun 2022 saakka. Hanketyön rinnalla Marjo työskentelee myös jonkin verran Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelussa, esimerkiksi vastuullaan olevien Kaikukortti-alueiden yhteyshenkilönä.

marjo.oja-kaukola (a) cultureforall.fi 
Puh. +358 (0)40 541 9244 Rita Paqvalén

Rita Paqvalén on koulutukseltaan kirjallisuustieteilijä (FT/HY). Rita on toiminut festivaalijärjestäjänä, toimittajana, museo-oppaana, Turku 2011 -hankkeen tuotantokoordinaattorina sekä yliopistotutkijana ja -opettajana. Hän on julkaissut tekstejä ja kirjoja mm. kulttuurihistoriasta, teatterista, kirjallisuudesta sekä queer-kulttuurista. Rita toimii Kulttuuria kaikille -palvelussa toiminnanjohtajana ja hänen erityisalueensa on moninaisuus, erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät kysymykset.

rita.paqvalen (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 674 3528Marjo Rasinkangas

Marjo Rasinkangas

Marjo Rasinkangas työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa siivoojana ja toimistoavustajana.Outi Salonlahti Outi Salonlahti

Outi Salonlahti on yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM/JY) sekä kulttuurituottaja (AMK/Humak). Outi on opiskellut kulttuuripolitiikkaa ja perehtynyt myös yhteiskunnalliseen vammaistutkimukseen. Hän käsitteli maisterintutkielmassaan vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia. Aiemmin Outi on työskennellyt tuotantoassistenttina muun muassa kulttuuriyhdistyksissä, vapaan kentän teattereissa, tapahtumissa ja kulttuurituotantoalan yrityksessä. Kulttuuria kaikille -palvelussa Outi työskentelee viestinnän, kartoitusten, koulutusten ja erilaisten kulttuuripalvelujen yhdenvertaisuutta edistävien kehittämishankkeiden parissa.

outi.salonlahti@cultureforall.fi
Puh. +358 (0)40 963 9908


Sari Salovaara

Sari Salovaara on opiskellut taidekasvatusta (FM/JY), kulttuurituottamista (TeaK) ja ekspressiivistä taideterapiaa (Ihmissuhdetyö ry). Sari on toiminut ohjaajana ja kouluttajana, kulttuurisihteerinä ja festivaalituottajana sekä kirjoittanut yhdenvertaisuudesta taiteen alalla eri julkaisuihin kotimaassa ja kansainvälisesti. Kulttuuria kaikille -palvelun juuret ovat Sarin museoalalla tekemässä vammaisten ihmisten oikeuksiin liittyvässä saavutettavuustyössä. Sari työskentelee Kulttuuria kaikille -palvelussa osa-aikaisesti etenkin kehittämishankkeissa, joissa parannetaan kulttuuripalvelujen toimivuutta toimintarajoitteisille ihmisille.

sari.salovaara (a) cultureforall.fi
Puh. +358 (0) 40 931 3958


Ruka Toivonen 

Ruka Toivonen valmistuu keväällä 2022 Helsingin yliopiston yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelmasta. Opintojen aikana Ruka työskenteli muun muassa elävänä mallina ja erityiskoulunkäyntiohjaajana. Ruka on myös tuottanut yhdenvertaisuus- ja vaikuttamistyöhön liittyviä työpaja- ja koulutussisältöjä erilaisille yhteisöille sekä toiminut erilaisissa järjestöissä ja yhteiskunnallisissa liikkeissä. 

Ruka tekee töitä viestintäharjoittelijana 50 %:n työajalla tiistaista torstaihin. Työn ohella hän viimeistelee Suomen sateenkaarihistoriaa ja 1980-luvun aids-aktivismia käsittelevää maisteritutkielmaa. 

ruka.toivonen@cultureforall.fi
tel. 0401990406Arlenella on pitkä musta hiukset. Hän hymyllee ja hänellä on violetti mekko päälle.

Arlene Tucker 

Arlene Tuckerin sosiaalisesti sitoutunut työ hyödyntää käännöstutkimusta, semiotiikkaa ja feminismiä. Hän toimii tällä hetkellä moninaisuusasiantuntijana Kulttuuria kaikille –palvelussa, huolehtii moninaisuusagenttiverkostosta, ja johtaa hanketta Moninaisuus kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan lähtökohtana 2025. Moninaisuusagentti-toiminnan tavoitteena on lisätä tietoisuutta menneestä ja nykyhetkestä, ja sen myötä siirtyä eteenpäin ja työskennellä yhä tehokkaammin kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa. Arlene työskentelee myös taiteilijana, kouluttajana ja moninaisuusagenttina toteuttaen installaatioita ja dialogiin perustuvia teoksia. Arlenella on elokuva-, video- ja maalaustaiteiden kandidaatin tutkinto (Savannah College of Art and Design) ja maisterin tutkinto semiotiikasta (Tarton yliopisto) ja opettajan todistus Helsingin yliopistosta. 

arlene.tucker (a) cultureforall.fi 
Puh. +358 (0) 45 116 0518 


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin