Ohita navigaatio

Artikkelit ja esseet

Tähän osioon on koottu artikkeleita, esseitä ja puheita, joiden aiheena on moninaisuus kulttuurikentällä.

Tanssitaide, luokka ja ruumiillisuus - kirjoituksia yhteiskuntaluokasta ja taidetyöstä

Vuonna 2023 julkaistu verkkojulkaisu käsittelee luokkaisuuden läsnäoloa taiteen kentällä ja pyrkii tarjoamaan ehdotuksia moninaisten luokkataustojen huomioimiseen taideprosesseissa sekä -kasvatuksessa ja -koulutuksessa. Julkaisu ammentaa Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hankkeessa tehdyistä havainnoista sekä eri alojen luokkatutkimuksesta. Tekstit lähestyvät aihetta siis sekä kokemusten reflektoinnin että teoreettisen tiedon kautta. Julkaisun ovat toimittaneet Elsa Heikkilä, Laura Lehtinen ja Soile Lahdenperä. Julkaisu on osa Teatterikorkeakoulun julkaisusarjaa.


"Kaikkea ei pidä osata heti"

DuvTeaternin tilaaman artikkelin lähtökohtana on Helsingin kaupunginteatterin suurmusikaali Niin kuin taivaassa (2021–2022). Artikkelissa Papunen nostaa esille polttavan ajankohtaisia kysymyksiä vammaisuuden representaatiosta teatterinäyttämöllä.
 
Vuonna 2021 Helsingin Kaupunginteatteri valitsi suurmusikaaliinsa Niin kuin taivaassa kehitysvammaiseksi kirjoitettuun Toren rooliin sekä kehitysvammaisen että ei-kehitysvammaisen näyttelijän. Päätös valita nämä kaksi näyttelijää oli merkittävää paitsi suomalaiselle teatteri instituutiolle mutta myös kansainvälisesti.

Riikka Papusen artikkeli (2023) perustuu haastatteluihin Helsingin kaupunginteatterin tuotannon näyttelijöiden ja ohjaajan kanssa, sekä Papusen omiin huomioihin ja pohdintoihin siitä, mitä kehitysvammaisen näyttelijän rekrytoiminen suurmusikaaliin merkitsee. Artikkeli on kirjoitettu tulevia produktiota ajatellen ja ja se on pyrkinyt tekemään näkyväksi sellaisia käytännön toimia, jotka ovat toistettavissa sekä toisaalta sellaisia, joita tulisi kenties tulevissa produktioissa välttää.


Suomen elokuvasäätiön Moninaisuus elokuva-alalla -artikkelisarja

Sarjassa vaihtuvat kirjoittajat paneutuvat moninaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin suomalaisella elokuva-alalla. Sarja on suomen- ja englanninkielinen.

Puhumisen pakko 

Teatteri Totin johtaja Marita S. Barber kertoo omien koulukokemustensa kautta kielten kohtaamattomuudesta ja puhumisen ylivallasta. Viittomakielisillä on oma kulttuurinsa, myös kielellinen traditio, minkä vuoksi norjalaisen teatterin hiljattainen johtajavalinta ei käy järkeen. Haastattelu on suomeksi ja suomalaisella viittomakielellä. Julkaistu 2021.

Ammattitaiteilijuus ja kirjailijana olemisen ehdot muunkielisten kirjailijoiden näkökulmasta

Katri Talaskivi kirjoittaa Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirjassa (2020) muunkielisten kirjailijoiden mahdollisuuksista toimia kirjailijana. Talaskiven tekemään tutkimuskyselyyn osallistui 31 kirjailijaa.

Ammattitaiteilijuus ja kirjailijana olemisen ehdot muunkielisten kirjailijoiden näkökulmasta (Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja)


Queer/Crip -teemaopastuksista – kysymistä ja vastaamasta kieltäytymistä

Miten museot voivat osallistua Sateenkaarihistoriakuukauteen? Miten queer ja crip toimivat rinnan ja suhteessa toisiinsa? Miten purkaa perinteinen opastustilanne ja tunnustaa välttämätön epävarmuus? Miten suunnitella suunnittelematonta? Julkaistu 2019.

Queer/Crip -teemaopastuksista

Ajatuksia aiheesta trans- ja muunsukupuoliset sekä muut sukupuoleltaan moninaiset ihmiset taiteen kontekstissa

Emilia Kokko & Hanna Ohtonen 2019.

Ajatuksia aiheesta trans- ja muunsukupuoliset sekä muut sukupuoleltaan moninaiset ihmiset taiteen kontekstissa


TOISEUS 101 – näkökulmia toiseuteen

TOISEUS 101 – näkökulmia toiseuteen kokoaa yhteen suomalaisten ajattelijoiden, kirjailijoiden ja taiteilijoiden tekstejä toiseudesta. Kirjoittajina Koko Hubara, Maryan Abdulkarim, Ahmed Al – Nawas, Niko Hallikainen, Hanna Järvinen, Julian Owusu, Aino Korvensyrjä, Warda Ahmed ja Sonya Lindfors. okoelman on toimittanut Sonya Lindfors. Julkaisija: UrbanApa 2016.

TOISEUS 101 – näkökulmia toiseuteen [PDF]


Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita?

Päivi Jokitalo kirjoittaa artikkelissaan, että saavutettavuus on paljon muutakin kuin esteetön sisäänpääsy. Artikkelissa annetaan vinkkejä siihen, kuinka kirjasto voisi ottaa huomioon seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat asiakkaansa esimerkiksi asiakaspalvelun tai asiasanoituksen näkökulmasta. Julkaistu 2014.

Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita? [DOC]
Näkymättömästä näkyväksi: palveleeko kirjasto HLBTI-asiakkaita? [PDF]

Suomalaisen median musiikkitarjonta kaipaa kulttuurista moninaisuutta

Maailman musiikin keskuksen olohuonetapaamisessa 14.4.2014 keskusteltiin muualta Suomeen muuttaneiden maailmanmuusikoiden tilanteesta. Mediasisältöihin vaikuttaminen, manageroinnin tukeminen ja kiertuerakenteen vahvistaminen olisivat tärkeitä askeleita. Keskustelun kirjasi Uudenmaan monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen.

Suomalaisen median musiikkitarjonta kaipaa kulttuurista moninaisuutta [DOC]
Suomalaisen median musiikkitarjonta kaipaa kulttuurista moninaisuutta [PDF]Kielelliset samanaikaisuudet suomalaisessa kirjallisuudessa

Rita Paqvalén kirjoittaa artikkelissaan siitä, millaisen leiman muunkieliset kirjoittajat usein Suomessa saavat, sekä kirjallisuuskentän rakenteista. Artikkeli on alun perin julkaistu Kiiltomato.netissä 4.11.2013.

Kielelliset samanaikaisuudet suomalaisessa kirjallisuudessa [DOC]
Kielelliset samanaikaisuudet suomalaisessa kirjallisuudessa [PDF]


Katriina Rosavaaran juhlapuhe

Katriina Rosavaara puhui Kulttuuria kaikille -palvelun 10-vuotisjuhlassa 2013 queer-yleisöstä, homofobiasta sekä homo- ja transfobian vastaisesta työstä.

Katriina Rosavaaran juhlapuhe [DOC]
Katriina Rosavaaran juhlapuhe [PDF]

Umayya Abu-Hannan juhlapuhe

Umayya Abu-Hanna kirjoitti Kulttuuria kaikille -palvelun 10-vuotisjuhlaan 2013 puheen politiikasta, kulttuurista ja Kulttuuria kaikille -palvelun roolista.

Umayya Abu-Hannan juhlapuhe [DOC]
Umayya Abu-Hannan juhlapuhe [PDF]

Multikulti - monikulttuurisuuden käsikirja

Abu-Hanna, Umayya 2012. Multikulti - monikulttuurisuuden käsikirja. Siltala.


Kulttuurin sekakäyttäjät

Löytty, Olli 2011. Kulttuurin sekakäyttäjät. Esseitä. Teos.

Camp! Taipuisaa teatteria

Teatterimuseon syksyn 2009 erikoisnäyttelyyn Camp! Ravintola Sateenkaaren unelmia liittyvä verkkojulkaisu kyseenalaistaa sitä, keiden äänet teatterihistoriassa kuuluvat, keiden kuvat näkyvät. Teatteri on yksi niistä areenoista, joilla tietoisesti tai tiedostamatta käydään neuvotteluja ja taisteluja sukupuolesta/sukupuolista ja niitä koskevasta käsitteistöstä.

Camp! Taipuisaa teatteria [Teatterimuseon sivuilla]


Näkökulmia vammaisuuteen - artikkelikokoelma vammaiskäsitysten eroista

Tukikeskus Hilman julkaisu kokoaa yhteen kokemuksia, aktivismia ja tutkimusta. Kirjan yksitoista puheenvuoroa etsivät keinoja ihmisten moninaisuutta kunnioittavan yhteiskunnan rakentamiseen. Artikkelikokoelman tarkoitus on herättää keskustelua vammaisten ihmisten syrjinnästä ja rasismista.

Näkökulmia vammaisuuteen - artikkelikokoelma vammaiskäsitysten eroista [PDF]


Näkökulmia kulttuurienväliseen vuoropuheluun

Kirjoituskokoelmaan on koottu Euroopan Unionin kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuoden 2008 aihepiiriä. Parikymmentä eri kirjoittajaa ja haastateltavaa luotaavat julkaisussa aihetta mm. nuorison, koulutuksen, kansalaisosallistumisen, kulttuuriyhteistyön ja uskontojen välisen vuoropuhelun näkökulmista. Julkaistu 2009.

Näkökulmia kulttuurienväliseen vuoropuheluun  [PDF]
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin