Ohita navigaatio

Viestinnän saavutettavuus

Ovatko käyttämämme verkkosivut ja esitteet saavutettavia?
Onko käyttämämme kieli ymmärrettävää?
Mitä kielivaihtoehtoja on tarjolla?
Kerrommeko tilojemme ja palvelujemme saavutettavuudesta?
Viestimmekö vaihtoehtoisilla tavoilla?
Suuntaammeko viestintää suoraan kohderyhmille?
Onko tietoa helppo löytää?

Tällä sivulla kerrotaan lyhyesti viestinnän saavutettavuuden eri näkökulmista. Alla on lueteltu myös muutamia esimerkkejä saavutettavan viestinnän ohjeista, mutta tämä ohjeistus ei ole kattava. Voit käyttää apunasi esimerkiksi viestinnän saavutettavuuden tarkistuslistaa.

Ulkoasun suunnittelu

 • Taita selkeästi.
 • Käytä suurta kirjainkokoa ja helposti luettavia fontteja.
 • Tarkista, että tummuuskontrasti tekstin ja taustavärin välillä on riittävä.
 • Tekstin taustalla oleva kuva häiritsee lukemista: älä laita kuvaa tekstin taustalle. 

Ymmärrettävä kieli ja kielivaihtoehdot

 • Käytä helppoa ja ymmärrettävää kieltä.
 • Tarjoa tietoa useilla kielillä.
 • Tarjoa tietoa mahdollisuuksien mukaan myös selkokielellä ja viittomakielellä.

Saavutettavuustiedot esille

 • Kerro tilojesi ja palvelujesi saavutettavuudesta. 
 • Käy läpi tilat esteettömyysohjeistusten avulla ennen tietojen kirjoittamista.
 • Käytä saavutettavuudesta kertovan tekstin tukena saavutettavuussymboleja. Symboleja voi ladata esimerkiksi Kulttuuria kaikille -palvelun symbolipankista.
 • Voit käyttää tekstin tukena myös valokuvia. Esimerkiksi valokuvat tiloista havainnollistavat esteettömyystietoja hyvin.
 • Luo saavutettavuustiedoille oma osionsa verkkosivuillesi otsikolla ”Saavutettavuus” tai "Saavutettavuus ja esteettömyys". Osio kannattaa sijoittaa helposti löydettävään paikkaan kuten päävalikkoon.
 • Kerro esitteissä samat saavutettavuustiedot kuin verkkosivuilla.
 • Kerro ohjelmatarjontaan liittyvistä palveluista, esimerkiksi tiettyyn esitykseen tarjolla olevasta tekstityksestä myös esityksen esittelytekstissä sekä esityskalenterissa.

Verkkosivut toimiviksi


Jos verkkosivut on toteutettu saavutettavasti, niitä pystyy helposti käyttämään myös esimerkiksi näppäimistöllä ja avustavilla teknologioilla, kuten ruudunlukuohjelmilla.
 • Monia kulttuuritoimijoita koskee laki digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta.
  Lain vaatimukset:
  1. Verkkopalvelujen (esimerkiksi verkkosivujen) on noudatettava WCAG 2.1 - eli Verkkosisällön saavutettavuus 2.1 -ohjeita A- ja AA-tasoilla. 
  2. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitava ja siitä on julkaistava saavutettavuusseloste.
  3. Käyttäjille on tarjottava sähköinen kanava saavutettavuuspalautteen antamiseen. Palautteeseen on vastattava 14 vuorokauden sisällä. Lisätietoja: Digipalvelulain vaatimukset (siirryt sivustolle saavutettavuusvaatimukset.fi)
 • Vaikka organisaatiosi ei olisi lain piirissä, on silti tärkeää huomioida WCAG-ohjeet verkkosivuilla.
 • Verkkosivustolle kannattaa tilata ulkopuolisen asiantuntijan tekemä saavutettavuusarviointi. Lisäksi eri tavoin toimintaesteisten henkilöiden tekemä käytettävyystestaus palvelulle parantaa sivuston saavutettavuutta.
 • Luo sivustolle looginen ja johdonmukainen rakenne. Tee tiedon löytämisestä helppoa esimerkiksi selkeiden otsikoiden avulla.
 • Luo verkkosivujen teksteihin selkeät väliotsikot. Merkitse käyttämäsi otsikot otsikoiksi ja määrittele niiden hierarkiat oikein. Yleensä verkkosivuilla on mahdollista merkitä otsikot ja niiden hierarkia (esimerkiksi Otsikko 1, Otsikko 2 tai englanniksi Heading 1 eli H1, Heading 2 eli H2 jne.).
 • Nimeä linkit selkeästi, jotta käyttäjä tietää, mihin ne johtavat. Esimerkiksi ”lue lisää” ei kerro, mihin linkki vie. Linkissä tulee kertoa esimerkiksi, jos linkistä aukeaa tiedosto, se vie lomakkeeseen tai videoon tai käyttäjä siirtyy sitä klikkaamalla toiselle sivustolle. Hyvä linkkiteksti on esimerkiksi siitä aukeavan sivun otsikko. Esimerkkejä hyvistä linkeistä on tällä sivulla. 
 • Julkaise kaikki sisältö mieluiten tavallisena verkkosivuna eli HTML-muodossa. Esimerkiksi PDF tai muu liitetiedosto ei välttämättä ole saavutettava kaikille käyttäjille.

Vaihtoehtoja eri aisteille

 • Käytä viestinnässä vaihtelevia esitystapoja, niin kuuloon, näköön kuin kosketusaistiinkin perustuvia.
 • Tarjoa videoihin mahdollisuuksien mukaan tekstitys, kuvailutulkkaus ja/tai viittomakielen tulkkaus. Muista myös, että videoiden alkukieli voi olla viittomakieli.
 • Keskustele pistekirjoituksen tarpeesta kohderyhmän kanssa.

Kohdenna viestisi

 • Tee viestinnän suunnittelussa yhteistyötä kohderyhmän kanssa.
 • Selvitä, miten viestisi tavoittaa kohderyhmäsi parhaiten.
 • Suuntaa ja muokkaa viestintääsi tavoittaaksesi uusia yleisöjä.
 • Ota erilaisia yhteisöjä mukaan tiedotus- ja kutsulistoillesi, muista myös eri vähemmistöjen järjestöt ja edustajat.


Pyydä palautetta

 • Pyydä asiakkailta ja sidosryhmiltä palautetta viestinnästä. Tarjoa monenlaisia tapoja antaa palautetta kuten kasvokkain tai puhelimitse, kirjallisesti anonyymillä lomakkeella, sähköpostilla ja niin edelleen.

Kouluttaudu

 • Viestinnästä vastaavien työntekijöiden on tärkeää kouluttautua ja hankkia lisää tietoa saavutettavasta viestinnästä.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin