Ohita navigaatio

Viestinnän saavutettavuus

Ovatko käyttämämme verkkosivut ja esitteet esteettömiä ja saavutettavia?
Viestimmekö vaihtoehtoisilla tavoilla?
Kerrommeko tilojemme ja palvelujemme saavutettavuudesta?
Suuntaammeko viestintää suoraan kohderyhmille?
Mitä kielivaihtoehtoja on tarjolla?
Onko tietoa helppo löytää?


Ulkoasun suunnittelu

 • Taita selkeästi.
 • Käytä suurta kirjainkokoa ja helposti luettavia fontteja.
 • Tarkista, että tummuuskontrasti tekstin ja taustavärin välillä on riittävä. Älä laita tekstiä kuvan päälle.

Käytettävä kieli

 • Käytä helppoa ja ymmärrettävää kieltä.
 • Tarjoa tietoa useilla kielillä.
 • Tarjoa tietoa mahdollisuuksien mukaan myös selkokielellä ja viittomakielellä.

Saavutettavuustiedot esille

 • Kerro tilojesi ja palvelujesi saavutettavuudesta viestinnässä. 
 • Vertaa tiloja esteettömyysohjeistuksiin ennen tietojen kirjoittamista.
 • Käytä saavutettavuudesta kertovan tekstin tukena saavutettavuussymboleja. Symboleja voi ladata esimerkiksi Kulttuuria kaikille -palvelun symbolipankista.
 • Luo saavutettavuustiedoille oma osionsa verkkosivuillesi otsikolla ”Saavutettavuus”. Osio kannattaa sijoittaa helposti löydettävään paikkaan kuten päävalikkoon.
 • Kerro esitteissä samat saavutettavuustiedot kuin verkkosivuilla.
 • Kerro ohjelmatarjontaan liittyvistä palveluista, esimerkiksi tiettyyn esitykseen tarjolla olevasta tekstityksestä myös esityksen esittelytekstissä sekä esityskalenterissa.

Verkkosivut toimiviksi

 • Verkkosivuja tehdessä huomioi WCAG- eli verkkosisällön saavutettavuus -ohjeet
 • Verkkosivuston saavutettavuus ja käytettävyys kannattaa testauttaa ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai käyttäjillä.
 • Luo sivustolle looginen ja johdonmukainen rakenne. Tee tiedon löytämisestä helppoa.
 • Luo verkkosivujen teksteihin ja mahdollisiin tiedostoihin selkeät otsikot käyttäen otsikkomäärityksiä.
 • Julkaise kaikki sisältö mieluiten tavallisena verkkosivuna eli HTML-muodossa. Esimerkiksi PDF ei välttämättä ole saavutettava kaikille käyttäjille.
 • Nimeä linkit selkeästi, jotta käyttäjä tietää, mihin ne johtavat. Esimerkiksi ”lue lisää” ei kerro, mihin linkki vie. Aukeaako linkin takaa esimerkiksi tiedosto, video tai lomake? Käyttäjää tulisi myös varoittaa siitä, jos linkki siirtää hänet jollekin toiselle sivustolle.

Vaihtoehtoja eri aisteille

 • Käytä viestinnässä vaihtelevia esitystapoja, niin kuuloon, näköön kuin kosketusaistiinkin perustuvia.
 • Tarjoa videoihin mahdollisuuksien mukaan tekstitys, kuvailutulkkaus ja/tai viittomakielen tulkkaus. Muista myös, että videoiden alkukieli voi olla viittomakieli.
 • Keskustele pistekirjoituksen tarpeesta kohderyhmän kanssa.

Kohdenna viestisi

 • Tee viestinnän suunnittelussa yhteistyötä kohderyhmän kanssa.
 • Selvitä, miten viestisi tavoittaa kohderyhmäsi parhaiten.
 • Suuntaa ja muokkaa viestintääsi tavoittaaksesi uusia yleisöjä.
 • Ota erilaisia yhteisöjä mukaan tiedotus- ja kutsulistoillesi, muista myös eri vähemmistöjen järjestöt ja edustajat.
 • Pyydä asiakkailta ja sidosryhmiltä palautetta viestinnästä.

Kouluttaudu

 • Viestinnästä vastaavien työntekijöiden on tärkeää kouluttautua ja hankkia lisää tietoa saavutettavasta viestinnästä.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin