Ohita navigaatio

Yleisesti moninaisuudesta

Avaus Moninaisuustietopaketti

Tämä tietopaketti sisältää tietoja moninaisuudesta ja siitä miten sitä voi huomioida taide- ja kulttuurialan toimijana. Tietopaketti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita moninaisuudesta ja haluavat edistää taide- ja kulttuurikentän yhdenvertaisuutta.

Avaus Moninaisuustietopaketti [PDF]

Avaus Moninaisuustietopaketti [DOCX]


Lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi

Kiia Beilinson ja Miia Laine ovat koostaneet listan, jonka tarkoitus on koostaa yhteen pääasiassa suomenkielisiä ja Suomen kontekstiin soveltuvia lähteitä antirasistisen toiminnan itseoppimisen tueksi ja työkaluksi erityisesti valkoisille suomalaisille. Antirasismi on aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja maailmassa. Lista on julkaistu 2020.

Lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi (Google Docs, ei välttämättä saavutettava)


Tietopaketti sateenkaarilapsista ja -nuorista ammattilaiselle

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämisessä. THL:n sivustolle on koottu tietopaketti, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa osaamistaan sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaamisessa sekä heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukemisessa. Sivuston materiaalit auttavat myös tunnistamaan yhteiskunnan normeja ja tarkastelemaan omia ennakko-oletuksia.

Tietopaketin ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Seta ry.


Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa

Tämä opas on asiantuntijaorganisaatioiden tukena monimuotoisuustyössä. Se on suunnattu organisaatioiden johdolle ja esihenkilöille sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville ja HR-rooleissa toimiville – ja kaikille monimuotoisuus- ja inkluusiotyöstä kiinnostuneille. Opas on tehty vuonna 2022 Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin -hankkeessa (2019–2022). Työterveyslaitos toteutti hankkeen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oppaan ovat laatineet Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom, erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala ja vanhempi asiantuntija Minna Toivanen.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa (siirryt Työterveyslaitoksen sivuille)

Käsikirja vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi

Ihmisoikeuskeskus ja yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisivat vuonna 2022 käsikirjan vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi ja oikeuksien vahvistamiseksi työelämässä. Käsikirjan tavoitteena on tukea työnantajia sekä Kelan, TE-toimistojen ja vammaispalvelujen asiantuntijoita vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämisessä. 

Käsikirjaan on koottu monipuolisesti tietoa muun muassa etuuksista, kohtuullisista mukautuksista, YK:n vammaisyleissopimuksesta, rekrytoinnista sekä apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalveluista.

Tutustu Suuntana vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus työelämässä -käsikirjaan (pdf)

Kohti yhdenvertaisempia kulttuuripalveluita

British Councilin opaskirjassa käsitellään moninaisuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin.
Oppaassa esitellään konkreettisia työkaluja ja tapoja tehdä organisaatiosta, sen palveluista ja tuotteista saavutettavia ja moninaisia, niin että mahdollisimman moni voisi kokea pääsevänsä osallisiksi niihin. Lisäksi oppaassa keskitytään myös johtamiseen ja viestintätaitoihin, jotta koko henkilökunta, asiakkaat ja yleisöt saadaan osalliseksi prosessiin. Julkaistu 2013.

Kohti yhdenvertaisempia kulttuuripalveluita [PDF]


Sateenkaarisanasto

Setan sanasto kokoaa yhteen keskeiset sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden käsitteet ja termit. Sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja.

Setan sateenkaarisanasto (Linkki Setan verkkosivuille)


Sukupuolen moninaisuus

Lyhyt tietopaketti sukupuolen moninaisuudesta avaa muun muassa sukupuoleen liittyviä käsitteitä.

Sukupuolen moninaisuus (THL)


Potentiaali-hankkeen sanasto

Sanastoon on koottu syrjintään, sukupuoleen, antirasismiin ja maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä.

Potentiaali-hankkeen sanasto (potentiaalihanke.fi)


THL:n tasa-arvosanasto

Sanasto kokoaa yhteen sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä termejä ja määritelmiä, joita käytetään lainsäädännössä, tutkimuksessa, julkisessa keskustelussa ja tasa-arvotyössä. Sanaston tavoitteena on olla helppolukuinen ja sukupuoleen liittyviä normeja ja stereotypioita purkava työkalu, jota voi käyttää esimerkiksi tasa-arvosuunnittelun, opetuksen tai asiakastyön tukena.

THL:n tasa-arvosanasto (THL.fi)


Antirasistinen sanasto

Antirasistinen sanasto (siirryt sivustolle Yhdenvertaisuus.fi)


Monikulttuurinen.fi:n sanasto

Antirasismissa ja rasismin tutkimuksessa käytetty sanasto uudistuu jatkuvasti. Tältä sivulta löydät aiheeseen liittyviä hyödyllisiä termejä.

monikulttuurinen.fi/sanasto


Sanasto monikulttuurisuudesta

Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehyksen Kulttuurivähemmistöprojektin julkaisema monikulttuurisuuteen liittyvä sanasto. Sanasto sisältää kaikkiaan 29 vähemmistöpolitiikkatermiä sekä kulttuurivähemmistöihin liittyviä yleissanoja. Julkaistu 2009.

Sanasto monikulttuurisuudesta [PDF]

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen blogikirjoitukset 2016–2018

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen kootut blogikirjoitukset ajalta 2016–2018. Blogissa eri alojen asiantuntijat ja yhteiskunnalliset vaikuttajat käsittelevät teksteissään Suomen historiaa, nykyhetkeä, taidetta tai kulttuuria LHBTIQ -näkökulmista.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä oli Kulttuuria kaikille -palvelun ja Seta ry:n toteuttama kulttuuri-, taide- ja viestintähanke, jonka tavoitteena oli tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa. Hankkeessa kerättiin uutta tietoa vähemmistöjen arjesta ja historiasta. 

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen blogikirjoitukset 2016–2018 [PDF]


Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille

Tietopaketti tarjoaa tasa-arvolain uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi tietoa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tulleen kannalta.

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille (linkki julkari.fi-tietokantaan)


Esteetön rekrytointi

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sivustolla annetaan tietoa esteettömästä rekrytoinnista. Esteettömyys koostuu pienistä huomioista rekrytoinnin eri vaiheissa. Onko työpaikkailmoituksen teksti selkeää? Ovatko hakukanavat saavutettavia? Sopiiko haastattelupaikka kaikille? Kun tarkistat joka vaiheessa muutaman esteettömyyteen liittyvän asian, teet työn hakemisen kaikille sujuvammaksi ja houkuttelet samalla uudenlaisia osaajia. Esteetön rekrytointi on syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. On sekä työnhakijan että yrityksen menetys, jos joku jää työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta jonkin tehtävään liittymättömän seikan takia.

Työelämän esteettömyys

Vatesin Työelämän esteettömyys -sivustolle on kerätty tietoa, lähteitä ja artikkeleita työelämän esteettömyydestä. Näkökulmana on vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tai työssä pysyminen sekä työelämän monimuotoisuus.

Työelämän esteettömyys (Vates.fi)
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin