Ohita navigaatio

Mitä on saavutettavuus?

Moninaisuutta ja keskenään erilaisia ihmisiä on kaikissa ihmisyhteisöissä. Kulttuuripalvelut ovat useammille saavutettavia kun yksilölliset tavat toimia on huomioitu. Hyvä saavutettavuus lisää mahdollisuuksia tehdä itse, osallistua ja saada elämyksiä. Saavutettavuuden edistäminen lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia kulttuurin kentällä.

Hyvä saavutettavuus muodostuu kokonaisuudesta, jonka osaset ovat tärkeitä. Saavutettavuuteen panostava kulttuuritoimija huomioi jatkuvasti moninaisuutta kaikessa strategisessa työssä ja suunnittelee toimintansa huolella. Viestintä tavoittaa erilaisia ihmisiä heille saavutettavilla tavoilla. Hinnoittelu on saavutettavaa. Toiminta sijoitetaan esteettömiin tiloihin. Yhdenvertainen asiakaspalvelu ja avoin asenne tekevät osallistumisesta miellyttävää. Tietoa ja elämyksiä tarjotaan eri aistien välityksellä. Ymmärtämisen esteitä poistetaan kun tarjolla on kielivaihtoehtoja ja huomioidaan erilaisia oppimistyylejä.


Saavutettavuuden osa-alueita voi tarkastella seuraavan jaottelun avulla:


 
 • Suunnittelu ja budjetointi

  Olemmeko sitoutuneet saavutettavuuden edistämiseen toiminta- ja taoussuunnitelmissamme sekä pidemmän aikavälin strategiassa?
  Ketkä tekevät päätöksiä ja valintoja organisaatiossamme? 
  Miten valinnat tehdään?
  Onko henkilöstössämme moninaisuutta?
  Kenen kanssa teemme yhteistyötä?

 • Viestinnän saavutettavuus

  Ovatko käyttämämme verkkosivut ja esitteet saavutettavia?
  Onko käyttämämme kieli ymmärrettävää?
  Mitä kielivaihtoehtoja on tarjolla?
  Kerrommeko tilojemme ja palvelujemme saavutettavuudesta?
  Viestimmekö vaihtoehtoisilla tavoilla?
  Suuntaammeko viestintää suoraan kohderyhmille?
  Onko tietoa helppo löytää?

 • Sosiaalinen saavutettavuus

  Tuntevatko kaikki itsensä tervetulleiksi?
  Kenen tarinoita kerrotaan?
  Keiden kanssa tehdään yhteistyötä? 
  Tuodaanko esiin, että kaikenlainen syrjintä on kielletty? 
  Kenet tieto palveluista tavoittaa?

 • Hinnoittelu

  Onko pääsymaksuja porrastettu?
  Onko maksuttomia ajankohtia tai tapahtumia?
  Madalletaanko ryhmässä osallistumisen taloudellista kynnystä?


 • Rakennetun ympäristön esteettömyys

  Onko rakennetussa ympäristössä huomioitu monenlaisten yleisöjen ja henkilökunnan tarpeet?
  Kuinka sujuvaa tiloissa on toimia, niin sisällä kuin ulkona?

 • Saavutettavuus eri aistien avulla

  Onko ihmisten moninaiset tavat käyttää aistejaan otettu huomioon?

 • Ymmärtämisen tukeminen

  Saavatko ihmiset vaivattomasti käsityksen tarjonnastamme ja toiminnastamme, vaikkei heillä olisikaan aiheesta aiempaa tietämystä?
  Onko erilaiset oppimisen tavat otettu huomioon?
  Huomioidaanko kieltä vasta opettelevat henkilöt?

 • Alueellinen saatavuus

  Löytyykö kävelymatkan päästä kirjasto tai museo? 
  Pääseekö paikallisbussilla konserttiin tai teatteriin? 
  Onko välimatka kulttuuripalveluihin kohtuullinen? 

Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin