Ohita navigaatio

Mitä on saavutettavuus?

Moninaisuutta ja keskenään erilaisia ihmisiä on kaikissa ihmisyhteisöissä. Kulttuuripalvelut ovat useammille saavutettavia kun yksilölliset tavat toimia on huomioitu. Hyvä saavutettavuus lisää mahdollisuuksia tehdä itse, osallistua ja saada elämyksiä. Saavutettavuuden edistäminen lisää yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia kulttuurin kentällä.

Hyvä saavutettavuus muodostuu kokonaisuudesta, jonka osaset ovat tärkeitä. Saavutettavuuteen panostava kulttuuritoimija huomioi jatkuvasti moninaisuutta kaikessa strategisessa työssä ja suunnittelee toimintansa huolella. Viestintä tavoittaa erilaisia ihmisiä heille saavutettavilla tavoilla. Hinnoittelu on saavutettavaa. Toiminta sijoitetaan esteettömiin tiloihin. Yhdenvertainen asiakaspalvelu ja avoin asenne tekevät osallistumisesta miellyttävää. Tietoa ja elämyksiä tarjotaan eri aistien välityksellä. Ymmärtämisen esteitä poistetaan kun tarjolla on kielivaihtoehtoja ja huomioidaan erilaisia oppimistyylejä.


Saavutettavuuden osa-alueita voi tarkastella seuraavan jaottelun avulla:


 
 • Strategiat ja suunnitelmat

  Konsultoimmeko mahdollisia uusia kävijäryhmiä?
  Millainen on organisaatiomme päätöksentekoprosessi?
  Näkyykö sitoutumisemme saavutettavuuden edistämiseen myös kirjallisissa toiminta- ja taloussuunnitelmissamme?

 • Viestinnän saavutettavuus

  Ovatko käyttämämme verkkosivut ja esitteet esteettömiä ja saavutettavia?
  Viestimmekö vaihtoehtoisilla tavoilla?
  Kerrommeko tilojemme ja palvelujemme saavutettavuudesta?
  Suuntaammeko viestintää suoraan kohderyhmille?
  Mitä kielivaihtoehtoja on tarjolla?
  Onko tietoa helppo löytää?

 • Sosiaalinen saavutettavuus

  Tuntevatko kaikki itsensä tervetulleiksi?
  Onko asiakaspalvelu ystävällistä ja yhdenvertaista?
  Millaista tukea osallistumiselle tarjotaan?
  Missä ja milloin voi osallistua?
  Keiden kanssa tehdään yhteistyötä?

 • Hinnoittelu

  Onko pääsymaksuja porrastettu?
  Onko maksuttomia ajankohtia tai tapahtumia?

 • Rakennetun ympäristön esteettömyys

  Onko rakennetussa ympäristössä huomioitu monenlaisten yleisöjen ja henkilökunnan tarpeet?
  Kuinka hyvin tiloissa, niin sisällä kuin ulkona pystyy toimimaan?

 • Saavutettavuus eri aistien avulla

  Onko ihmisten erilainen tapa käyttää aistejaan otettu huomioon?

 • Ymmärtämisen tukeminen

  Saavatko ihmiset vaivattomasti käsityksen tarjonnastamme ja toiminnastamme, vaikkei heillä olisikaan aiheesta aiempaa tietämystä?
  Onko erilaiset oppimisen tavat otettu huomioon?

 • Alueellinen saatavuus

  Löytyykö kävelymatkan päästä kirjasto tai museo?
  Pääseekö paikallisbussilla konserttiin tai teatteriin?
  Onko välimatka kulttuuripalveluihin kohtuullinen?

Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin