Ohita navigaatio

Sosiaalinen saavutettavuus

Tuntevatko kaikki itsensä tervetulleiksi?
Kenen tarinoita kerrotaan?
Keiden kanssa tehdään yhteistyötä? 
Tuodaanko esiin, että kaikenlainen syrjintä on kielletty? 
Kenet tieto palveluista tavoittaa?

Erilaiset tavat tuoda kulttuuri- ja taidekentän palvelujen toimintaa ja sisältöjä lähemmäksi ihmisten elämää ja arkea lisäävät sosiaalista saavutettavuutta. Yksittäinen kulttuuritoimija voi esimerkiksi vierailla kertomassa toiminnastaan kouluissa, kauppakeskuksissa tai vaikka liikuntapaikoissa. Myös sillä, miten toiminnasta kertoo, voi vaikuttaa siihen tuntuuko ajatus osallistumisesta mahdolliselta ja turvalliselta. Aina, kun toimintaa ei ole erikseen kohdennettu tietylle ryhmälle, kannattaa viestiä, että kaikki ovat tervetulleita ja että toiminta on tarkoitettu kaikille.     

Sosiaalinen saavutettavuus on myös ystävällistä ja yhdenvertaista asiakaspalvelua. Jokaista tulee palvella ystävällisesti ja jokaisen on tunnettava itsensä tervetulleeksi sellaisena kuin on. Turvallisemman tilojen periaatteiden määrittely yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien ja niiden näkyväksi tekeminen omissa tiloissa, tapahtumissa ja viestinnässä voi lisätä kokemusta siitä, että saa osallistua omana itsenään.     

Sillä, millaisia sisältöjä, kertomuksia ja tarinoita luodaan, voi olla suuri ja suora vaikutus siihen, kokevatko ihmiset toiminnan omakseen. Erilaisia kokemuksia, esimerkiksi eri vähemmistöjen näkökulmia heijastavat sisällöt voivat vahvistaa tunnetta siitä, että "juuri minut" on otettu huomioon ja olen haluttu kävijä. Myös sillä on merkitystä, että tekijöinä ja taiteilijoina on myös vähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

Osassa kunnista on käytössä keinoja ja työkaluja, joilla pyritään tuomaan kulttuuripalveluja lähemmäksi esimerkiksi lapsiperheiden ja koululaisten elämää, kuten kulttuurineuvoloita, kulttuurikasvatuspolkuja ja kummitoimintaa, jossa syntynyt lapsi saa kulttuuritoimijan kummikseen. Kulttuuritoimijoiden kannattaa hyödyntää näitä mahdollisuuksia. Mukaan lähtemistä voi tiedustella esimerkiksi oman kunnan kulttuurituottajalta.   

Ole aktiivinen 

 • Huolehdi, että asiakaspalvelussa palvellaan kaikkia yhdenvertaisesti ja puututaan epäasialliseen kohteluun. Kouluta henkilökuntaa. 
 • Korosta viestinnässäsi, että kaikki ovat tervetulleita, ja että järjestämäsi toiminta on tarkoitettu kaikille. 
 • Panosta saavutettavuustietojen kertomiseen sekä toiminnastasi ja tiloistasi että esillä olevista teoksista.
 • Tarjoa sosiaalinen tarina eli kuvaus vierailusta toimipaikassasi. Voit kertoa sanoin ja kuvin, miten tullaan sisään, keitä kohdataan ja miten voi toimia ennen taidekokemusta ja sen aikana. 
 • Voit tehdä etukäteen tutustuttavaksi myös kuvatarinan, eli kertoa kuvin ja sanoin siitä, miten esimerkiksi esityksen sisältö etenee. 
 • Järjestä paikalle riittävästi henkilökuntaa, joka voi vastata kävijöiden kysymyksiin ja auttaa käytännön asioissa. Paikalla oleva henkilökunta voi myös aktiivisesti tarjota apuaan. 
 • Varmista, että henkilökunta puhuu suoraan asiakkaalle, ei hänen avustajalleen tai tulkille. 
 • Panosta yleisötyöhön kuten taiteilijatapaamisiin, keskusteluihin, työpajoihin ja tapahtumiin. 
 • Kerää palautetta monin tavoin ja laajasti erilaisilta ihmisiltä. 

Tavoittele uusia yleisöjä ja kumppaneita 

 • Tee yhteistyötä ja suunnittele toimintaa yhdessä monenlaisten ihmisten kanssa.
 • Ota sisällöissä huomioon erilaisia kiinnostuksen kohteita ja tuo esiin tarinoita valtavirran ulkopuolelta ja piilosta.
 • Anna tila ja aika tekijöille, jotka eivät ole sitä ennen saaneet. Järjestä avoimia hakuja ja kutsu ja rekrytoi tekijöiksi ja toiminnan ohjaajiksi ihmisiä, jotka kuuluvat eri vähemmistöryhmiin. 
 • Tarjoa mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, valintoihin ja suunnittelutyöhön. Perusta esimerkiksi työryhmiä tai asiakasraateja, joissa on mukana myös eri vähemmistöryhmiin kuuluvia ihmisiä.   
 • Tuota taidetta erilaisten yhteisöjen kanssa. 
 • Panosta niin viestinnässä kuin teoksissa eri kieliin – tarjoa teoksia eri alkuperäiskielillä, viittomakielellä ja selkokielellä. Hyödynnä kuvasymboleita ja tukiviittomia. Huolehdi myös tulkkauksista ja tekstityksistä.
 

Tarjoa joustavuutta

 • Huolehdi siitä, että esitys- ja aukioloajoissa on monipuolisuutta, ja jousta mahdollisuuksien mukaan pyydettäessä. 
 • Kerro, milloin teillä on hiljaisin ja toisaalta ruuhkaisin aika, jotta tungosta välttelevät ihmiset tietävät, milloin kannattaa osallistua. 
 • Kannusta ja helpota yhdessä osallistumista esimerkiksi alennetuilla ryhmähinnoilla ja erilaisilla räätälöidyillä palveluilla ryhmille. 
 • Selvitä toimiiko alueellasi vapaaehtoisia "kulttuurikavereita” ja lähde mukaan yhteistyöhön. 
 • Varmista, että viestintäsi ja tarjontasi tavoittaa myös esimerkiksi laitoksissa ja eri puolilla paikkakuntaa asuvia ihmisiä ja näkyy siellä, missä ihmiset liikkuvat, myös epätavallisissa ja yllättävissä ympäristöissä. 
 • Keskustele taiteilijan ja tekijöiden kanssa siitä, voisiko heiltä tarvittaessa saada apua teoksen kokemiseen, ja miten asia käytännössä järjestettäisiin. 
 

Tee selväksi, että et salli syrjintää 

 • Keskustele työyhteisön kanssa ja tarjoa koulutusta syrjinnän, häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen.
 • Luo konkreettiset ohjeet syrjintään, häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumiseen yhdessä koko henkilöstön kanssa ja huolehdi, että ohjeet ovat aina saatavilla.
 • Sitoudu ehkäisemään syrjintää ja kerro siitä Syrjinnästä vapaa alue -tunnuksella. Kampanjasta lisäpotkua syrjinnän vastustamiseen (siirryt yhdenvertaisuus.fi -verkkosivuille)
 • Korosta viestinnässäsi, että jokainen on tervetullut, ja että syrjintää ei sallita.
 • Luo turvallisemman tilan periaatteet yhdessä asiakkaidesi ja erilaisten sidosryhmien kanssa.
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin