Ohita navigaatio

Taidekasvatus

Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille : Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5x2-taideopetus

Mirka Nokka tutki opinnäytetyössään Humanistiselle ammattikorkeakoululle taideopetuksen saavutettavuutta.
Tavoitteena oli, että erityislasten osallistuminen Helsingin kulttuurikeskuksen tuottamaan 5x2-taideopetukseen olisi jatkossa entistä helpompaa. 5x2-taideopetus on maksutonta ja laadukasta taideopetusta helsinkiläisille ala-asteen koululuokille. Työn tilaajana oli Helsingin kulttuurikeskus. Julkaistu 2017.

Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille (Theseus.fi)


Sivistystä vapaasti kaikille? Tutkimus kansalaisopistojen ja kansanopistojen esteettömyydestä

Matti Laitisen ja Kari E. Nurmen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esteettömyyden toteutumista kansalaisopistoissa ja kansanopistoissa. Tutkimuksen kokonaisuus muodostui opistoille tehdystä esteettömyystutkimuksesta, kahdesta opiskelijoiden kokemuksia kartoittaneesta tutkimuksesta sekä kuuden opiston esteettömyyskartoituksesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:3.

Sivistystä vapaasti kaikille? (PDF, linkki opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille)


Esteetön musiikkipedagogiikka - pohdintaa koulutuksen kehittämistarpeista

Sanna-Maria Ryökkysen opinnäytetyön tavoitteena on nostaa esille musiikkipedagogikoulutuksen kehittämistarpeita, jotta opettajilla olisi paremmat ammatilliset valmiudet kohdata työssään erilaisia oppijoita, vastata yksilöllistämisen haasteisiin ja toimia uusissa ympäristöissä. Tutkimuksen ytimessä on neljä asiantuntijahaastattelua. Erityismusiikkikasvatuksen avulla tarjoutuu myös erilaisille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tavoitteellisiin musiikkiopintoihin. Julkaistu 2012

Esteetön musiikkipedagogiikka (PDF, linkki Theseukseen)

 

Kuvataidekoulut kuuluvat kaikille!

Aura Linnapuomi tarkastelee Pro Gradu -tutkielmassaan (2009) lasten ja nuorten kuvataidekoulujen saavutettavuuden kehittämisen edellytyksiä koulujen toimintaa säätelevien valtakunnallisten puitteiden kannalta. Tutkimuksessa selvitetään, miten laki taiteen perusopetuksesta (633/1998) ja Opetushallituksen laatimat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet pyrkivät vaikuttamaan kuvataidekoulujen saavutettavuuteen.

Kuvataidekoulut kuuluvat kaikille![DOC]
Kuvataidekoulut kuuluvat kaikille![PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin