Ohita navigaatio

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön (1/2022-10/2024)

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hankkeessa (1/2022 - 10/2024) keskitytään tiedolla johtamisen kehittämiseen Kaikukortin ja Kaikukannan avulla sote- ja hyte-alalla. 

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Kaikukortin raportointijärjestelmä Kaikukanta, joka palvelee hyvinvointialueita ja kuntia kulttuurihyvinvointiin liittyvän tiedon hyödyntämisessä ja johtamisen seurannan välineenä sote- ja hyte-palveluissa. Kaikukanta tukeekin yhdyspintaa sote-/hyte-toimijoiden ja kuntatoimijoiden välillä. Tavoitteena on lisätä Kaikukortin käyttäjien osallisuutta ja toimijuutta kehittämällä uusia palveluita, kuten hyvinvointimittari ja kulttuuriseuran haku. Lisäksi fyysisen Kaikukortin rinnalle kehitetään mobiili-Kaikukortti. Hankkeessa käytetään yhteissuunnittelun menetelmiä.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtion avustusta terveyden edistämisen määrärahasta (419 000 euroa).

Tapahtumia

Mainostamme hankkeen tapahtumia ja etenemistä Kaikukortti.fi-verkkosivulla ja Innokylässä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kaikukortin haltijat, Kaikukortti-verkosto (Kaikukortti-verkoston vastuuhenkilöt, kunnat, hyvinvointialueet, eri järjestöt, Kaikukortin jakajat ja Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteet) sekä aiheesta kiinnostuneet sidosryhmät.

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!

Hankkeen ensimmäinen vuosi 2022 on kulunut erityisesti esiselvitykseen, verkostotyöhön, kyselyihin Kaikukortti-verkostolle ja kortinhaltijoille, konkreettisiin tapaamisiin kohderyhmän kanssa, tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä etänä että läsnä (Tampereella ja Oulussa). Hanke järjesti vuonna 2022 yhteensä 10 toimintoa. 

Yksi hankkeen ylätason tavoite on nostaa vahvemmin esiin köyhyyttä kokevien ihmisten kokemuksia sote- ja hyte-alan kehittämistyössä. Esimerkiksi hankkeen työpajoissa on keskusteltu hieman eri painotuksin tiedolla johtamisesta ja kortinhaltijoiden hyvinvoinnin edistämisestä. 

Keväällä 2023 hanketyöntekijöitä on työllistänyt muun muassa syksyn 2022 työpajojen annin koostaminen ja kommentointikierros Kaikukannan tulevia vaatimusmäärittelyjä varten, yksityisyydensuojaselvitys sekä mittarin valinta Kaikukortille. 

Kooste työpajoista [PDF]
Kooste työpajoista [DOCX]

Viimeisimmät etätilaisuutemme olivat 24.5.2023: Kulttuurihyvinvoinnin äärellä - Mittaaminen ja seuraa osallistumiseen.

Tällä hetkellä (06-08/2023) hanketyöntekijöitä työllistää esim. kevään työpajan koostaminen ja palaute, tulevan syksyn 2023 Mobiili-Kaikukortti-työpajat (Kokkolassa ja etänä) sekä alustavat suunnitelmat Kaikukannan tulevasta rahoituksesta.

Seuraa viestintäämme Kaikukortin verkkosivulla ja Kaikukortin Facebook-sivulla.

Yhteystiedot

Kaikukortti-tiimi, joka työskentelee osa-aikaisesti hankkeessa: 

Mira Haataja
erityisasiantuntija, kehittäminen ja taloushallinta
mira.haataja@cultureforall.fi
puh. 040 213 6339

Seppo Mallenius
erityisasiantuntija, ICT ja kehittäminen
seppo.mallenius@cultureforall.fi
puh. 040 554 4321

Marjo Oja-Kaukola
erityisasiantuntija, viestintä ja kehittäminen
marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi
puh. 040 541 9244


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin