Ohita navigaatio

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön (1/2022-10/2024)

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hankkeessa (1/2022 - 10/2024) keskitytään tiedolla johtamisen kehittämiseen Kaikukortin ja Kaikukannan avulla sote- ja hyte-alalla. 

Kaikukortti vaikuttaa – tietoa kulttuurihyvinvoinnista hyötykäyttöön -hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Kaikukortin raportointijärjestelmä Kaikukanta, joka palvelee hyvinvointialueita ja kuntia kulttuurihyvinvointiin liittyvän tiedon hyödyntämisessä ja johtamisen seurannan välineenä sote- ja hyte-palveluissa. Kaikukanta tukeekin yhdyspintaa sote-/hyte-toimijoiden ja kuntatoimijoiden välillä. Tavoitteena on lisätä Kaikukortin käyttäjien osallisuutta ja toimijuutta kehittämällä uusia palveluita, kuten jokin Kaikukortin haltijan hyvinvointia mittaava validoitu mittari ja löytää keinoja saada seuraa osallistumiseen. Lisäksi fyysisen Kaikukortin rinnalle kehitetään mobiili-Kaikukortti. Hankkeessa käytetään yhteissuunnittelun menetelmiä.

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtion avustusta terveyden edistämisen määrärahasta (419 000 euroa).

Mitä tapahtuu, eli tavoitteet käytännössä?

1. Tiedolla johtaminen: sanallistetaan esimerkein mitä tiedolla johtaminen Kaikukortti-työssä on kunnissa ja hyvinvointialueilla sekä yksittäisissä Kaikukortin jakajatahoissa ja Kaikukortin kohteissa. Lue esimerkiksi blogikirjoitus aiheesta: Iida-Maria Bimberg ja Jaana Potkonen: Keskustelua Kaikukortista ja tiedolla johtamisesta.
2. Kaikukanta asiakastiedon palautekanavana:  valitaan Kaikukortille yhteiskehittämisen menetelmin jokin validoitu hyvinvointia mittaava mittari ja jokin fiilismittari.
3. Tiedolla johtaminen sektorirajoja ylittävässä toimijuudessa: eli selvitetään haluaisiko ja hyötyisikö Kaikukortti-verkosto Kaikukantaan kanavan, jossa kortinjakaja voi olla suoraan yhteydessä kortin kulttuuri- ja liikuntakohteisiin ja päinvastoin.
4. Kaikukantaa kehitetään kulttuuritapahtumiin osallistumisen sosiaalisten esteiden madaltajana. Helpotetaan sitä, että Kaikukortin haltija saisi seuraa osallistumiseen. Käytännössä edistetään sitä, että kortinjakaja voisi Kaikukannassa kysyä ryhmäläisiä mukaan Kaikukortti-kohteeseen. Tampereen kaupunki on lisäksi pilotoinut Kaikukortti-klubia yhteistyössä kanssamme.
5. Kaikukortille tuotetaan  pahvisen Kaikukortin rinnalle Mobiili-Kaikukortti. Tätä kehitetään erityisesti työpajassa, jossa on mukana kokemusasiantuntijoita.
6. Hankkeessa tehdään yksityisyydensuojakysymysten selvitys ja päivitetään tietosuojaseloste Kaikukannan uusien ominaisuuksien mukaan.

Tapahtumia

Mainostamme hankkeen tapahtumia ja etenemistä Kaikukortti.fi-verkkosivulla ja Innokylässä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kaikukortin haltijat, Kaikukortti-verkosto (Kaikukortti-verkoston vastuuhenkilöt, kunnat, hyvinvointialueet, eri järjestöt, Kaikukortin jakajat ja Kaikukortin kulttuuri- ja liikuntakohteet) sekä aiheesta kiinnostuneet sidosryhmät.

Ota yhteyttä, jos kiinnostuit!

Hankkeen kulku

Vuosi 2022

Hankkeen ensimmäinen vuosi 2022 kului erityisesti esiselvitykseen, verkostotyöhön, kyselyihin Kaikukortti-verkostolle ja kortinhaltijoille, konkreettisiin tapaamisiin kohderyhmän kanssa, tilaisuuksiin ja työpajoihin sekä etänä että läsnä (Tampereella ja Oulussa). Hanke järjesti vuonna 2022 yhteensä 10 toimintoa. 

Yksi hankkeen ylätason tavoite on nostaa vahvemmin esiin köyhyyttä kokevien ihmisten kokemuksia sote- ja hyte-alan kehittämistyössä. Esimerkiksi hankkeen työpajoissa on keskusteltu hieman eri painotuksin tiedolla johtamisesta ja kortinhaltijoiden hyvinvoinnin edistämisestä. 

Vuosi 2023

Keväällä 2023 hanketyöntekijöitä on työllistänyt muun muassa syksyn 2022 työpajojen annin koostaminen (kooste työpajoista alla) ja kommentointikierros Kaikukannan tulevia vaatimusmäärittelyjä varten sekä mittarin valinta Kaikukortille. 

Kooste työpajoista [PDF]
Kooste työpajoista [DOCX]

Hanketiimi koosti Kaikukortista hyte-palvelukonsepti-toimintamallikortin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle.

Keväällä 2023 pidettiin kaksi etätyöpajaa 24.5.2023: Kulttuurihyvinvoinnin äärellä - Mittaaminen ja seuraa osallistumiseen (siirryt sivulle Kaikukortti.fi).

Kesän ja syksyn 2023 aikana Kaikukortti vaikuttaa -hankkeessa järjestettiin työpajat yksityisyydensuojaselvitykseen liittyen Privaonin kanssa. Nämä työpajat toimivat pohjana muun muassa tietosuojaselosteelle.

Syksyllä 2023 hanke järjesti Mobiili-Kaikukortin kehittämisen työpajan Kokkolassa (siirryt sivulle Kaikukortti.fi). Työpajassa oli erityisenä painotuksena kokemusasiantuntijoiden osallistuminen.

Suuri ponnistus hankkeessa oli syksyn aikana tehty vaatimusmäärittely Kaikukannan uusia ominaisuuksia varten. 

Vuosi 2024

Vuonna 2024 hanketyöntekijöitä työllistää Kaikukannan ja Mobiili-Kaikukortin kilpailutus ja hankinnat sekä testaus, dokumentointi sekä koulutusmateriaalien tuottaminen ja koulutukset uudesta Kaikukannan versiosta sekä Mobiili-Kaikukortista. Lisäksi hanketyöntekijöitä työllistää yksityisyydensuojaselvitys ja siihen liittyvät dokumentit (tietosuojaseloste), rekisterinpitäjyysasiat ja vaikuttavuuden arviointi hankkeesta sekä alustavat suunnitelmat Kaikukannan tulevasta rahoituksesta. Kaikukortti haluttaisiin lisäksi THL:n hyte-toimintamalliarviointiin. Hankkeen tuloksia raportoidaan esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Innokylään (siirryt Innokylän sivulle),

Päivitetty 25.1.2024.

Seuraa viestintäämme Kaikukortin verkkosivulla ja Kaikukortin Facebook-sivulla.

Yhteystiedot

Kaikukortti-tiimi, joka työskentelee hankkeessa: 

Seppo Mallenius
erityisasiantuntija, ICT ja kehittäminen
seppo.mallenius@cultureforall.fi
puh. 040 554 4321

Hamze Mohamed
Hankekoordinaattori, ICT ja kehittäminen, Kaikukanta
hamze.mohamed@cultureforall.fi
puh. 040 199 0406

Marjo Oja-Kaukola
erityisasiantuntija, viestintä ja kehittäminen
marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi
puh. 040 541 9244

Mari Peltomäki 15.1.2024 alkaen
vs. erityisasiantuntija, kehittäminen ja viestintä
mari.peltomäki@cultureforall.fi
puh. 040 213 6339

Heini Pehkonen 15.1.2024 alkaen
Hankekoordinaattori, Kaikukanta ja Kaikukortti
heini.pehkonen@cultureforall.fi

Mira Haataja (työvapaalla 1.2.-31.12.2024)
erityisasiantuntija, kehittäminen ja taloushallinta
mira.haataja@cultureforall.fi
puh. 040 213 6339


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin