Ohita navigaatio

Kuinka edistää moninaisuuden huomioimista?

Palvelun tuottajien kannattaa tiedostaa, millaiset normit ja kenen katse ohjaa kokoelmatyötä ja sisältöjen tuottamista esityksissä, näyttelyissä ja tapahtumissa. Normatiiviset tulkinnat heijastavat yhteiskunnallisia valtarakenteita. Herkkyys erilaisille ihmiskokemuksille, havainnoille, ajatuksille ja arvoille on tärkeää. Kulttuurialan työntekijöiden on hyvä ottaa erilaisten vähemmistöryhmien edustajia mukaan myös sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen.

Yhteistyö

 • Ylläpidä suoria yhteyksiä käyttäjäryhmiin ja erilaisiin yleisöihin. Perusta ohjausryhmiä, jotka koostuvat erilaisten vähemmistöryhmien edustajista.
 • Kehitä viestintätaitoja, tarjoa erilaisia kielivaihtoehtoja. Voit korostaa viestinnässäsi, että järjestämäsi toiminta on tarkoitettu kaikille.
 • Järjestä yhteisöhankkeita.

Sisällöt

 • Ole tietoinen siitä, kenen katse ohjaa valintoja, joita tehdään palvelua tai sisältöä luotaessa.
 • Työskentele yhdessä monenlaisten ryhmien kanssa varmistuaksesi siitä, että sisällön näkökulmat ja aiheet tuntuvat tutuilta ja kiinnostavilta monenlaisista ihmisistä.
 • Tee näyttelyitä, esityksiä, tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka heijastavat yhteiskunnan moninaisuutta.
 • Pyri tietoisesti purkamaan stereotypioita taiteellisissa sisällöissä.

Rekrytointi

 • Tarkista työhönottoperiaatteet. Heijastaako työyhteisösi yhteiskunnan moninaisuutta kaikissa henkilöstöryhmissä?
 • Ovatko kotimaisten kielten osaamisvaatimukset olennaisia tehtävän kannalta?
 • Miten voit hyödyntää erilaista osaamista sen sijaan, että kiinnität huomiota mahdollisiin puutteisiin tai rajoituksiin?
 • Kehitä tilojesi ja toimintasi saavutettavuutta. Kerro esimerkiksi työpaikkailmoituksissa tilojesi saavutettavuudesta. Lue lisää saavutettavuudesta.

Asiakaspalvelu

 • Kehitä tilojesi ja palvelujesi saavutettavuutta. Lue lisää saavutettavuudesta.
 • Onko henkilökunnalla avoin ja ennakkoluuloton asenne?
 • Voivatko kaikki kokea olevansa tervetulleita? Onko palvelu yhdenvertaista?

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin