Ohita navigaatio

Ymmärtämisen tukeminen

Saavatko ihmiset vaivattomasti käsityksen tarjonnastamme ja toiminnastamme, vaikkei heillä olisikaan aiheesta aiempaa tietämystä?
Onko erilaiset oppimisen tavat otettu huomioon?


Ymmärtämistä voi tukea monella tavalla. Taustojen selittäminen auttaa saamaan kokonaiskäsityksen aiheesta tai toiminnasta. Monikerroksinen tieto tarjoaa jokaiselle jotain, sekä noviisille että asiantuntijalle. Selkokielen käyttö voi useinkin olla perusteltua. Eri kielivaihtojen lisäksi kielen ymmärtämiseen perustuvaa informaatiota voi täydentää muilla kommunikaatiota tukevilla menetelmillä.

Tiedon eri tasot ja välityskeinot

 • Tarjoa taustatietoa.
 • Tarjoa mahdollisuus eri tavoilla oppimiseen; kuunnellen, katsellen ja kokeillen.
 • Tarjoa yleisluontoista ja helposti ymmärrettävää sekä syventävää tietoa.
 • Tärkeitä kysymyksiä, joihin etsitään vastauksia, ovat miksi, mitä, kuka, missä, milloin.
 • Tarjoa audiovisuaalisia esityksiä, joissa on tekstitys, viittomakielen tulkkaus ja kuvailutulkkaus.
 • Käytännön tekeminen, työpajat ja yhteisölliset hankkeet tarjoavat enemmän väyliä oppimiselle.
 • Tarjoa tietoa selkokielellä.
 • Tutustu puhetta tai tekstiä korvaaviin kommunikaation menetelmiin kuten tukiviittomat, kuvat tai blisskieli. Vaihtoehtoisiin kommunikoinnin tapoihin perehtyneet toimijat tarjoavat tukea ja materiaaleja, katso esimerkiksi Papunetin kuvapankki ja kuvatyökalu: Materiaalia kuvakommunikoinnin tukemiseen (siirryt Papunetin sivuille).

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin