Ohita navigaatio

Ymmärtämisen tukeminen

Saavatko ihmiset vaivattomasti käsityksen tarjonnastamme ja toiminnastamme, vaikkei heillä olisikaan aiheesta aiempaa tietämystä?
Onko erilaiset oppimisen tavat otettu huomioon?
Huomioidaanko kieltä vasta opettelevat henkilöt?

Ymmärtämistä voi tukea monella tavalla. Asioiden tai toiminnan taustojen avaaminen auttaa saamaan kokonaiskäsityksen aiheesta. Tiedon tarjoaminen monikerroksisesti usealla tasolla tarjoaa jokaiselle jotain, sekä uuden asian äärellä olevalle että asiantuntijalle. Selkokielen käyttö voi useinkin olla perusteltua. Eri kielivaihtoehtojen käyttäminen helpottaa ja mahdollistaa ymmärtämistä. Kieleen perustuvaa tietoa voi täydentää muilla kommunikaatiota tukevilla menetelmillä. Esimerkiksi kuvakortteja tai bliss-symboleja voi käyttää kommunikoinnin tukena selkeyttämään tai vahvistamaan puhuttua asiaa.

Tiedon eri tasot ja välityskeinot 

 • Tarjoa taustatietoa. 
 • Tarjoa mahdollisuus eri tavoilla oppimiseen: kuunnellen, katsellen ja kokeillen. 
 • Tarjoa yleisluontoista ja helposti ymmärrettävää sekä syventävää tietoa. 
 • Jos käytät monimutkaisia sivistyssanoja, avaa sanojen merkitys myös yleiskielisemmin. 
 • Tarjoa vastauksia kysymyksiin mitä, kuka, missä, milloin, miksi. 
 • Liitä videoihin, tekstitys, viittomakielen tulkkaus ja kuvailutulkkaus. 
 • Käytännön tekeminen, työpajat ja yhteisölliset hankkeet tarjoavat enemmän väyliä oppimiselle. 
 • Tarjoa tietoa selkokielellä. 
 • Tutustu puhetta tai tekstiä korvaaviin kommunikaation menetelmiin kuten tukiviittomat, kuvat tai blisskieli. Vaihtoehtoisiin kommunikoinnin tapoihin perehtyneet toimijat tarjoavat tukea ja materiaaleja, katso esimerkiksi Papunetin kuvapankki ja kuvatyökalu: Materiaalia kuvakommunikoinnin tukemiseen (siirryt Papunetin sivuille).
 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin