Ohita navigaatio

Suunnitelmat ja ohjelmat

Tässä osiossa on kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta käsitteleviä suunnitelmia, strategioita ja ohjelmia.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n ja Kulttuuria kaikille -palvelun Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2019-2022


Aalto-yliopiston saavutettavuuden toimeenpanosuunnitelma vuosille 2022–2024

Yhdenvertaisuus, monimuotoisuus ja inkluusio sekä saavutettavuus ovat Aalto-yliopiston keskeisiä arvoja.  Rakennamme inklusiivista yhteisöä, jossa yhteisömme jäsenet tuntevat yhteenkuuluvuutta ja voivat täysipainoisesti elää työn tai opintojen arkea tasavertaisina. Teemme aktiivista työtä luodaksemme mahdollistavan toimintaympäristön, jossa monenlaisista taustoista tulevia työntekijöitä ja opiskelijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Aalto-yliopistossa heillä on mahdollisuus työskennellä ja opiskella pelkäämättä syrjintää. Alla olevan sivun tarkoitus on seurata Aallon saavutettavuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista vuosina 2022–2024.


Porin kaupungin kulttuuripalveluiden saavutettavuussuunnitelma 2020-2024

Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma vuosille 2014–2020 julkaistiin vuonna 2014. Uusi saavutettavuussuunnitelma vuosille 2020-2024 on päivitetty vastaamaan nykyistä toimintaympäristöä ja toimintayksiköiden kehitystä saavutettavuuteen liittyvissä asioissa. Suunnitelmasta: "Porissa kirjasto-, taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus on edistynyt vuoden 2014 jälkeen ja toteutetut toimet ovat olleet oikeansuuntaisia, silti saavutettavuutta heikentäviä esteitä on edelleen olemassa kaikilla saavutettavuuden osa-alueilla."

Kajaanin taidemuseon saavutettavuussuunnitelma

Kajaanin taidemuseon saavutettavuussuunnitelma vuosille 2017–2022 sisältää museon näyttelytilojen ja -tarjonnan, asiakaspalvelun sekä strategisen suunnittelun tarkastelua saavutettavuuden ja moninaisuuden näkökulmasta. Suunnitelma käsittelee tiloihin liittyvien huomioiden lisäksi viestinnän toimivuutta sekä tiedon, elämysten ja sisältöjen välittymistä asiakkaalle näyttelyissä ja muussa toiminnassa. Tiloja ja toimintoja tarkastellaan liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen kannalta sekä moninaisuutta huomioiden. Saavutettavuussuunnitelmassa määritellään Kajaanin taidemuseon itselleen asettamat tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Suomen museoliiton suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy

Osa museovierasta tarvitsee käyntinsä aikana avustajana toimivan henkilön. Monissa museoissa käytäntönä on, että avustajalta ei peritä pääsymaksua. Käytännöissä on kuitenkin jonkin verran vaihtelua. Siksi Suomen museoliitto suosittelee, että kaikissa sen jäsenorganisaatioiden ylläpitämissä museoissa on vapaa sisäänpääsy toimintaesteisten ihmisten avustajille, oppaille ja tulkeille. Suositus on annettu 3.10.2016.

Suomen museoliiton suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy [DOC]
Suomen museoliiton suositus: Museovieraiden avustajille vapaa sisäänpääsy [PDF]


Festivaalien saavutettavuus - Kooste pirkanmaalaisten festivaalien saavutettavuussuunnittelusta 2015

Pirfestin jäsenfestivaalin saavutettavuutta kehitettiin 4-11/2015 tarjoamalla kaikille Pirfestin jäsenfestivaaleille tapahtumakohtaista saavutettavuuskartoitusta ja -suunnittelua. Saavutettavuusselvityksen toteutti Tampere Guitar Festivalin kannatusyhdistys ry (Jenni Arjoranta ja Marko Salonen). Hanketta toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Loppuraportti käsittelee yhteenvetomaisesti hankkeen kokonaistoteutusta sekä esittää suunnitteluprosessin kautta muodostuneita saavutettavuuden kehittämisehdotuksia.

Festivaalien saavutettavuus - Kooste pirkanmaalaisten festivaalien saavutettavuussuunnittelusta 2015 [PDF]


Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014-2020

Suunnitelman on laatinut Porin kulttuuritoimen saavutettavuustyöryhmä. Suunnitelmassa esitellään kulttuuritoimen vastuualueet, saavutettavuuden ja moninaisuuden kannalta havaitut ongelmakohdat ja toimenpiteet vuosille 2014-2020.

Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 - 2020 [RTF]

Porin kulttuuritoimen saavutettavuuden ja moninaisuuden toimintasuunnitelma 2014 - 2020 [PDF]


Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus - Loppuraportti

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -työryhmä (2009-2013) esittää loppuraportissaan eri tahoille useita toimenpiteitä oman kielen ja kulttuurin ylläpitämisen ja kehittämisen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus [DOC]
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus [PDF]Kitaraa kaikille! -suunnitelma

Tampere Guitar Festivalin saavutettavuussuunnitelma kokoaa festivaalin toimenpiteet saavutettavuuden edistämiseksi. Julkaistu 2011.

Kitaraa kaikille! -suunnitelma [PDF]


Kaikkien taidemuseo -strategia

Valtion taidemuseon saavutettavuus- ja diversiteettistrategian, Kaikkien taidemuseon (2009-2013), keskeisinä kohteina ovat taidemuseotoiminnan sisällöt, henkilöstön kulttuurienvälinen osaaminen, kumppanuudet ja verkostoituminen, syrjimättömän ja monimuotoisen yhteiskunnan rakentaminen ja kannustajana toimiminen koko taidemuseoalalle. Julkaistu 2009.

Kaikkien taidemuseo -strategia [PDF]


Kansallisaarteita kaikille -suunnitelma

Museoviraston saavutettavuussuunnitelma, Kansallisaarteita kaikille (2007-2012) kokoaa yhteen Museoviraston toiminnan saavutettavuusnäkökulmasta. Julkaistu 2007.

Kansallisaarteita kaikille -suunnitelma [PDF]


Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -toimenpideohjelma

Opetusministeriön toimenpideohjelman (2006-2010) tavoitteena on erityisesti kieli- ja kulttuurivähemmistöjen sekä vammaisvähemmistön kulttuuristen oikeuksien vahvistaminen. Julkaistu 2006.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus -toimenpideohjelma [PDF]


Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia - ehdotus toimintaohjelmaksi

Opetusministeriön ehdotuksen toimintaohjelmaksi (2010-2014) tavoitteena on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Julkaistu 2010.

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus toimintaohjelmaksi [PDF]


Taide tarjolle, kulttuuri kaikille -ehdotus toimenpideohjelmaksi

Opetusministeriön Vammaiset ja kulttuuri -toimikunta teki mahdollisimman käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia, sillä tarkoituksena oli, että ohjelmaehdotus toimisi käsikirjana kulttuurin ja taiteen saavutettavuuden parantamisessa. Julkaistu 2004.

Taide tarjolle, kulttuuri kaikille -ehdotus toimenpideohjelmaksi [DOC]
Taide tarjolle, kulttuuri kaikille -ehdotus toimenpideohjelmaksi [PDF]


Kulttuuria kaikille - esitys vammaiskulttuurin ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi

Opetusministeriön asettaman työryhmän muistio palvelee osaltaan vammaiskulttuurin tietopohjana ja esittää jatkotoimia sekä kehittämistyön painopisteitä, jotta vammaisista ihmisistä voisi tulla aktiivisempia kulttuurisektorin toimijoita ja osallistujia. Julkaistu 2002.

Kulttuuria kaikille - esitys vammaiskulttuurin ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi [PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin