Ohita navigaatio

Kaikki tarkistuslistat

HUOM! Monet tarkistuslistat on suunnattu suoraan tietylle kulttuurin alalle tai ammattiryhmälle, kuten museoille, teattereille tai viestinnän tekijöille. Kannattaa kuitenkin tutustua myös muihin kuin omalle alallesi suunnattuihin tarkistuslistoihin. Niitä voi soveltaa muillekin aloille. Kannattaa lukea erityisesti kaikkein tuoreimmat tarkistuslistat. Vuonna 2021 uusin tarkistuslista on museoille suunnattu saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista.

Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista

Tarkistuslista on tarkoitettu avuksi arjen työhön. Museot voivat käyttää sitä saavutettavuuden ja moninaisuuden omatoimiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Tavoite on tehdä museoista mahdollisimman viihtyisiä ja merkityksellisiä paikkoja mahdollisimman monelle. Tarkistuslista toimii muistilistana ja ideoinnin tukena. Sitä voi käyttää työkaluna, joka elää museon arjessa. Voit irrottaa listasta osia ja muokata niitä omiin tarpeisiisi, kuten näyttelysuunnitteluun, viestinnän kehittämiseen, muistilistaksi asiakaspalvelupisteeseen, materiaaliksi perehdytyksiin ja niin edelleen. DOCX-versiosta on helpompi leikata osia ja muokata niitä omiin tarpeisiin. Julkaistu 2021.

Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [PDF]

Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [DOCX]


Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä 

THL on koonnut verkkosivuilleen apukysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan ja sanoittamaan sitä, miten jokin toiminta tarkalleen ottaen edistää osallisuutta. Apukysymykset on jaoteltu kolmen osallisuuden osa-alueen mukaan: osallisuus omassa elämässä, osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa sekä osallisuus yhteisestä hyvästä.

Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä (THL.fi)


Saavutettavuuskriteeristö korkeakouluille

OHO!-hankkeen työpaketti 3 kehitti 2017-2019 koulutusta ja välineitä korkeakoulujen saavutettavuuden edistämisen tueksi. Yksi näistä on saavutettavuuskriteeristö, joka on väline korkeakoulun saavutettavuuden arviointiin.

Saavutettavuuskriteeristö (PDF)


Esteettömän tapahtuman tarkistuslista

Tarkistuslistan on tuottanut Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.

Esteettömän tapahtuman tarkistuslista [PDF]


Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus tapahtumajärjestäjille esteettömyyden parantamiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on laatinut tapahtumajärjestäjille ja lipunvälitysyrityksille 11 suositusta tapahtumien saavutettavuuden parantamiseksi. Suositukset kiinnittävät huomiota kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille yhteydenotoissa yhdenvertaisuusvaltuutettuun ja keskusteluissa lipunvälitysyritysten kanssa. Julkaistu 2017.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suositus tapahtumajärjestäjille esteettömyyden parantamiseksi [PDF]


Yhdenvertaista palvelua kaikille - Yritysten itsearviointilomake

Tämän lomakkeen avulla voit arvioida esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista yrityksessäsi. Lomake on jaettu neljään osa-alueeseen: palveluihin, strategiaan, henkilöstöön ja tiloihin. Lomakkeen on tuottanut Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE.


Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi

Satakunnan ammattikorkeakoulun, Autismi- ja Aspergerliitto ry:n sekä Suomen erityisherkät ry:n yhdessä kehittämä tarkistuslista, jonka avulla voidaan eritellä, mitkä asiat tilassa tuottavat aistiärsytystä ja mitkä tekijät puolestaan ovat aisteille erityisen miellyttäviä. Samalla päästään arvioimaan, miten tilasta voitaisiin tehdä entistä aistiystävällisempi. Julkaistu 2014.

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi [PDF] Ensisijainen tiedostovaihtoehto

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi [DOC] Suositellaan vain tekstivaihtoehdoksi (ei taitettu)


Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista

Tarkistuslistan on tuottanut Invalidiliito.

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista [DOC]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista [RTF]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden täyttöohje [DOC]Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista

Lyhyt tarkistuslista auttaa kartoittamaan omatoimisesti viestinnän saavutettavuutta. Tarkistuslista on tehty Viestintää kaikille -oppaan tueksi. Julkaistu 2012.

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [DOC]
Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [PDF]


Kulttuurikohteiden esteettömyyden tarkistuslista

Laaja lista kysymyksiä auttaa selvittämään mm. liikkumisesteettömyyttä, tiedotuksen saavutettavuutta, esitysten ja näyttelytarjonnan toimivuutta eri kohderyhmille sekä strategisia kysymyksiä. Tarkistuslista on julkaistu jo vuonna 2004 - huomioithan muutokset esteettömyysohjeistusten minimimitoissa.

Kulttuurikohteiden esteettömyys -tarkistuslista [DOC]
Kulttuurikohteiden esteettömyys -tarkistuslista [PDF]Teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista

Kysymykset auttavat selvittämään mm. teatterin esitystilan liikkumisesteettömyyttä, teatterin viestinnän saavutettavuutta, moninaisuuden huomioimista sekä esitystarjonnan toimivuutta erilaisille kohderyhmille. Päivitetty versio julkaistu vuonna 2013.

Teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista [DOC]
Teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista [PDF]


Kirjasto-välilehti ESKEH-lomakkeessa

Välilehti 14 Kirjasto. ESKEH / Invalidiliitto ry 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Tiedonkeruulomake.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus


Näyttely-välilehti ESKEH-lomakkeessa

Välilehti 15 Näyttely. ESKEH / Invalidiliitto ry 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Tiedonkeruulomake.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus


Asiointitila-välilehti ESKEH-lomakkeessa

Välilehti 9 Asiointitila. ESKEH / Invalidiliitto ry 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Tiedonkeruulomake.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus


Auditorio-välilehti ESKEH-lomakkeessa

Välilehti 12 Auditorio. ESKEH / Invalidiliitto ry 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Tiedonkeruulomake.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus
Saavutettava kirjasto -tarkistuslista

Korkeakoulukirjastoille suunnattu Saavutettava kirjasto -tarkistuslista on osa Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö -suositusta (Stivi-suositusta). Julkaistu 2014.

Saavutettava kirjasto (linkki Esok.fi-sivustolle)


Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista

Tarkistuslista on tarkoitettu avuksi kulttuurifestivaalien saavutettavuuden ja moninaisuuden nykytilan omatoimiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Tarkistuslista käsittelee laajasti saavutettavuuden eri osa-alueita sekä moninaisuuteen liittyviä näkökulmia, ja auttaa huomioimaan monenlaisten yleisöjen ja tekijöiden tarpeita. Päivitetty versio julkaistu 2015.

Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista[DOC]
Tapahtumien saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [PDF]


Viittomakielisten asiakkaiden huomioiminen kulttuuripalveluissa - tarkistuslista tapahtuman järjestäjille

Suomalainen viittomakieli on yksi Suomen vähemmistökielistä. Kielen pääasiallinen käyttäjäryhmä ovat kuurot, mutta sitä käyttävät myös monet huonokuuloiset, kuuroutuneet ja kuulevat ihmiset. Tarkistuslista auttaa huomiomaan viittomakieliset tapahtumia järjestettäessä. Julkaistu 2005.

Viittomakielisten asiakkaiden huomioiminen tapahtumissa -tarkistuslista [DOC]
Viittomakielisten asiakkaiden huomioiminen tapahtumissa -tarkistuslista [PDF]


Esteettömän koulutuksen järjestäminen -tarkistuslista

Tarkistuslistan kysymykset auttavat koulutuksen järjestäjää huomioimaan koulutuksen tilavalinnassa, varustelussa ja tulkkauspalveluiden tarjonnassa, että tilaisuus soveltuu kaikille ja jokainen kokee olevansa tervetullut. Julkaistu 2008.

Tarkistuslista esteettömyysseminaarien järjestäjille

Invalidiliitto ry 2004.

Tarkistuslista esteettömyysseminaarien järjestäjille [PDF] 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin