Ohita navigaatio

Matkalla – Mentorointi ja portinvartijavalmennus vammaisten taiteentekijöiden urapolkujen kirittäjiksi

Matkalla-hankkeen logo.

Matkalla – Mentorointi ja portinvartijavalmennus vammaisten taiteentekijöiden urapolkujen kirittäjiksi -hanke on Koneen Säätiön rahoittama ponnistushanke. Hankkeessa valmistellaan malleja, joilla voidaan edistää vammaisten ja viittomakielisten taiteentekijöiden inkluusiota taiteen kentällä. Potentiaalisia työkaluja ovat taiteilijoiden mentorointi tai sitä lähellä olevat vertaistuki ja kollegiaalinen oppiminen, portinvartijoiden koulutukset vammaisuuden kysymyksistä ja moninaisuudesta sekä verkoston luominen aiheen ympärille.

Mitä teemme?

 • Kartoitamme taiteen alalla toimivia mentorointiohjelmia - myös kansainvälisesti - ja jäsennämme, mikä voisi toimia vammaisten ihmisten kohdalla. 
 • Luomme mentoroinnin, vertaistuen ja kollegiaalisen oppimisen malleja, jotka tavoittaisivat vammaisia tekijöitä ja auttaisivat vammaisten opiskelijoiden ja taiteilijoiden urakehitystä. 
 • Suunnittelemme koulutuksia vammaisuuden kysymyksistä taidekentän toimijoille.
 • Luomme yhteistyöverkoston aiheen ympärille.
 • Järjestämme aihetta käsittelevän seminaarin ja luomme julkista keskustelua.
 • Tässä hankkeessa etsitään uusia toimintamalleja. Jotta hankkeen päätyttyä ei jäädä tyhjän päälle, on jatkossa tavoitteena juurruttaa mallit osaksi taidekoulutusta ja taidekentän rakenteita uuden hankerahoituksen avulla.

Hankkeen työskentelyaika on maaliskuusta 2020 helmikuuhun 2021.

Hankkeen tausta

Suomessa taide- ja kulttuurialalla vammaisten ja viittomakielisten ammattimainen toimiminen on vähäistä, haasteellista ja usein käytännössä lähes mahdotonta. Taiteeseen suuntautunut vammainen tai viittomakielinen henkilö joutuu yksinäisen tienraivaajan rooliin kaikessa opiskelussaan ja työskentelyssään samalla, kun hänen tulisi kasvaa ja kehittyä taiteilijana. 

Koulutuksen ja työllistymisen esteiden vuoksi vammaisille ja viittomakielisille taiteentekijöille ei esimerkiksi pääse syntymään alan verkostoja. Muita ammattilaisuuden merkkejä, joihin vammaisten taiteentekijöiden on ollut vaikea päästä kiinni, ovat esimerkiksi ammattikoulutus, kuuluminen taiteilijayhteisöihin ja -järjestöihin, taiteellisesta työstä saatava palkka, alan opetustehtävät, mahdollisuus toimia päättävissä asemissa kuraattoreina, vertaisarvioijina jne. Vammaisten kohdalla avun tarve liittyy myös käytännön ongelmiin saavutettavuudessa ja esteettömyydessä. Esimerkiksi apurahahakulomakkeen täyttäminen voi olla mahdotonta teknisiä apulaitteita käyttäen, tai työskentelytila onkin fyysisesti esteellinen.

Ongelmat kertovat mm. mentoroinnin, vertaistuen ja taiteilijoiden keskinäisen, kollegiaalisen jakamisen tarpeesta. Mentoroinnin avulla taiteilijat voivat saada uusia näkymiä, onnistuneita kokemuksia ja itseluottamusta oppimiseensa ja työskentelyynsä. Mentorointi voi auttaa taiteilijoita ymmärtämään omaa sijoittumistaan taidekentälle: mistä löytyvät alan verkostot, ja miten niihin on mahdollista päästä mukaan. Mentorointia ja koulutusta valmistelevassa Matkalla-hankkeessa halutaan luoda mahdollisuuksia eri tavoin toimimisesteisille ja sen takia marginaalissa ponnisteleville taiteilijoille ja tehdä tilaa aktiiviselle toimijuudelle.

Toinen osa hanketta on taidetoimijoiden ja portinvartijoiden kouluttaminen. Tiedämme selvitysten, opinnäytetöiden ja keskustelujen kautta, että taidemaailma tarvitsee keinoja tunnistaakseen vammaisuuden kysymyksiä ja rakentaakseen erilaisia toimintakyvyn moninaisuutta huomioivia toimintamalleja.

Hanke on syntynyt tarpeesta tarjota lisää tietoa ja syventävää koulutusta kulttuuritoimijuuden avoimempaan määrittelyyn ja moninaisuuden nostamiseen näkyville. Taustalla on halu vauhdittaa taidealan koulutusten ja muiden kulttuurialan julkisten palvelujen yhdenvertaisuutta, jotta ne toteutuisivat saavutettavasti ja moninaisuutta kunnioittaen. Taidetoimijoiden ja portinvartijoiden koulutuksissa tavoitteena on antaa lisää tietoa moninaisuudesta, normikriittisyydestä ja yhdenvertaisuuskysymyksistä.

Hankekoordinaattori Maija Karhunen kertoo videolla hankkeesta ja vammaisten taiteilijoiden kohtaamista haasteista englanniksi. Video on puheenvuoro #StopHatredNow-tapahtumaviikolla 2020.


Verkosto

Verkostoon kutsuttavia ja edelleen tervetulleita tahoja ovat:

 • vammaisalan kulttuuritoimijat
 • viittomakielisen yhteisön kulttuuritoimijat
 • vammaiset taiteilijat – jo nyt taiteilijana työskentelevät sekä potentiaaliset tulevaisuuden taiteilijat
 • taidealan koulutusta järjestävät oppilaitokset
 • mentoroinnin asiantuntijat
 • toimijat, jotka kehittävät taidealaa yhdenvertaisemmaksi
 • portinvartijarooleissa toimivat henkilöt kuten tuottajat, rahoittajat, oppilas- ja taiteilijavalintojen tekijät, kuraattorit, kriitikot, taidehallinnon toimijat
 • vammaisten tukipalveluista vastaavat sote-palvelujen toimijat


Ohjausryhmän jäsenet

 • Liisa Jaakonaho, Taideyliopisto
 • Noora Karjalainen, teatteritaiteilija
 • Minna Kettunen-Enberg, näyttelijä
 • Kati Kivinen, Kiasma
 • Anne Korhonen, Vates-säätiö
 • Rosa Kuosmanen, Suomen Taiteilijaseura
 • Ulla Lassila, Taiteen edistämiskeskus
 • Päivi Lilja, Kettuki ry
 • Johanna Mattila, Suomen EUCREA ry
 • Sanni Purhonen, runoilija ja kriitikko
 • Kati Raatikainen, koreografi
 • Katriina Rosavaara, Vertaistaiteilijat ry
 • Elina Tapio, Humanistinen ammattikorkeakoulu


Seminaari

Hanke järjesti seminaarin 26.8.2020. Seminaarin tallenne on katsottavissa YouTubessa. Tallenne on tekstitetty ja siinä on viittomakielen tulkkaus näkyvillä.

Matkalla-hankkeen seminaarin tallenne.


Yhteystiedot:


Erityisasiantuntija

Sari Salovaara

Sari.salovaara@cultureforall.fi

040 931 3958

Graafinen suunnittelu: Kristina Vasileva


Lisätietoa ja lähteitä:

Taiteilijapolku-blogisarjassa eri kirjoittajat pureutuvat vammaisten ja viittomakielisten taiteilijapolkujen yhdenvertaisuuteen. Miten tullaan taiteilijaksi? Onko kouluttautumiseen tasa-arvoiset mahdollisuudet? Mitä haasteita liittyy taiteilijana työskentelyyn?

Belghiti, Silva. 2018. Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus (PDF). Opinnäytetyö. Näyttelijäntyön koulutusohjelma. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Kylänpää, Tuomas & Niemi, Raisa. 2008. Taru II: To be continued. Helsinki: Taru-projekti ja Lasipalatsin Mediakeskus. (Voit tarkistaa saatavuuden eri kirjastoista Finnasta!)

OKM. 2014. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus. Loppuraportti. (PDF) Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:15. Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Purhonen, Sanni (2012). Esiselvitys: taide- ja kulttuurialojen opiskelun esteettömyys ja saavutettavuus. Kynnys ry.

Salonlahti, Outi. 2019. ”On aina oltava 200 % parempi”. Vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden toimintamahdollisuudet ja taiteilijapolut. Maisterintutkielma. Yhteiskuntapolitiikka / Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto.


Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin