Ohita navigaatio

Hyvinvointi ja hoitolaitosten kulttuuritoiminta

HUOM! Kulttuuria kaikille -palvelu ei aktiivisesti päivitä tälle sivulle hyvinvointihankkeisiin liittyvää materiaalia. Ajantasaista tietoa löytyy esimerkiksi Taikusydän-verkostolta.

Yhteistyöverkosto Taikusydän kartoittaa valtakunnallisesti taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksien parissa toimivia hankkeita.

Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoimassa Kulttuuripassin jatkohankkeessa (12/2014-12/2017) tuetaan kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan yhteistyötä ja kehitetään Kaikukortti-toimintamallia. Lue lisää Kaikukortista ja jatkohankkeesta täältä


Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa

Julkaisu esittelee ”Esiselvitys: kulttuurinen vapaaehtoistoiminta ja toiminnan koordinointi” -hankkeen tulokset. Esiselvityshankkeen kohteena oli kulttuuriluotsitoiminta ja sen eri puolilla Suomea toimivat sovellukset: kulttuurikaveri-, kulttuurikummi-, kulttuuriystävä-, kulttuuriväärti-, ja piristäjätoiminta. Hankkeen toteutti Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE. 

Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa [PDF]


Kaikukortti-kysely. Kaikukortin haltijoiden ja Kaikukortti-kumppaneiden kokemuksia Kaikukortti-toiminnasta sekä kehittämisideoita. Espoon Kaikukortti-kokeilu 1.4.–31.12.2015. 

Kulttuuripassin pilotointihankkeessa toteutettiin syksyllä 2015 kysely, jossa selvitettiin näkemyksiä ja kokemuksia hankkeessa kokeillusta Kaikukortti-toimintamallista. Kulttuuripassin pilotointihankkeen loppuraportti

Kulttuuripassin pilotointihanke oli Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima kehittämishanke, joka alkoi 1.9.2014 ja päättyi 31.12.2015. Hankkeen tarkoituksena oli suunnitella ja kokeilla toimintamallia, jossa pääsymaksun aiheuttama taloudellinen kynnys poistetaan kokonaan tai lähes kokonaan. Hankkeessa suunniteltiin toimintamalli, ”Kaikukortti”, jonka avulla taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat henkilöt voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin.

Kulttuuripassin pilotointihankkeen loppuraportti [PDF]


Ystäväpassilla osalliseksi

Heidi Rosenqvistin opinnäytetyön (2013) tarkoituksena oli kehittää Satakunnan kulttuuritoimikunnan ja Satakunnan ammattikorkeakoulun toteuttaman Ystäväpassi-hankkeen pohjalta maakunnallinen toimintamalli. Ystäväpassi on kortti, joka mahdollistaa avustajan ilmaisen osallistumisen kulttuuripalveluihin. Tavoitteena oli kartoittaa Ystäväpassin käyttäjäryhmien kokemuksia toimintamallista ja arvioida Ystäväpassin käytön vaikutuksia kohderyhmän ja palveluntuottajien näkökulmista.

Ystäväpassilla osalliseksi (PDF, linkki Theseus-tietokantaan)

"Siellä on suupielet korvissa!" - Hyvinvointivaikutuksia sosiaalisesta sirkuksesta

Tutkimusta varten kerättiin tietoa haastatteluilla ja kyselyilla sirkustoimintaan osallistuneilta ja heidän parissaan työskenteleviltä. Tutkimuksessa todettiin, että sosiaalisella sirkuksella on selkeitä hyvinvointivaikutuksia. Tutkivan teatterityön keskuksen tuottama julkaisu on yksi Vaikuttava sirkus -hankkeen (2011-2014) loppujulkaisuista. Julkaistu 2013.

"Siellä on suupielet korvissa!"[PDF]

Sosiaalisen sirkuksen toiminnan vaikutukset vanhusten hoivaympäristössä. "Sirkuksessa unohdan aina, että on sairautta."

Pilvi Kuitu tarkastelee opinnätetyössään (YAMK)Tampereen ammattikorkeakoululle Ikäsirkus-hankkeen vaikutuksia. (Julkaistu 2013.)

Sosiaalisen sirkuksen toiminnan vaikutukset vanhusten hoivaympäristössä (PDF, linkki opinnäytetyötietokanta Theseukseen)

Sirkustaidot syrjäytymisen estämisen välineinä. Sosiaalisen sirkuksen äärellä.

Anna Saarelainen tarkastelee opinnäytetyössään Tampereen ammattikorkeakoululle sosiaalisen sirkuksen mahdollisuuksia ja keinoja estää syrjäytymistä. (Julkaistu 2012.)

Sirkustaidot syrjäytymisen estämisen välineinä (PDF, linkki opinnäytetyötietokanta Theseukseen)

Sirkustaidoista elämäntaitoja - Millaista on osallisuutta lisäävä sirkustoiminta?

Marianne Vaalimaa tutki opinnäytetyössään Seinäjoen ammattikorkeakoululle (2011), miten sosiaalinen sirkus lisää osallisuutta ja voimauttaa.

Sirkustaidoista elämäntaitoja (PDF, linkki opinnäytetyötietokanta Theseukseen)


Kolmannella lähteellä - Hyvinvointipalveluja kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön aloilta

julkaisu kokoaa yhteen Kolmas lähde -koordinaatiohankkeessa tunnistettuja oivalluksia hyvinvoinnista ja kolmannen sektorin roolista hyvinvointipalvelujen tuottajana. Julkaisu tarjoaa yleiskuvan hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyvästä kehityksestä Suomessa erityisesti kolmannen sektorin näkökulmasta. Julkaistu 2010.

Kolmannella lähteellä (linkki PDF-julkaisuun, Kolmaslahde.fi)

"Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos mä en olis siihen sirkukseen jumittunu."

Harrastustoiminta syrjäytymisen ehkäisijänä - tapaustutkimus Suvelan sirkuksesta ja Iceheartsista. Riikka Åstrandin pro gradu -tutkielma Helsingin yliopistolle (2007).

"Mustakin olis voinu tulla joku huligaani jos mä en olis siihen sirkukseen jumittunu." (PDF, linkki icehearts.fi)

Selvitystyö kulttuuripalvelujen hyödyntämisestä hoitoyksiköissä Uudellamaalla

Nina Sunin tekemä ja Uudenmaan taidetoimikunnan julkaisema selvitystyö kartoittaa, hyödynnetäänkö hoitoyksiköissä kulttuuripalveluja ja miten se tehdään. Selvitys kohdennettiin sekä kulttuurilaitoksiin että hoitoyksikköihin. Lisäksi kartoitettiin millaisia toiveita hoitolaitoksilla, sekä työntekijöillä että hoitoyksiköissä asuvilla vanhuksilla, on kulttuuritarjonnan suhteen. Julkaistu 2011.

Selvitystyö kulttuuripalvelujen hyödyntämisestä hoitoyksiköissä Uudellamaalla [PDF]


Hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista -kooste

Taidemuseoalan teemapäivien 2011 osallistujille tehty kooste julkaisuista ja hankkeista, joiden teemana on hyvinvoinnnin lisääminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Teemapäivät järjestää vuosittain Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö Kehys. Vuoden 2011 teemana oli mm. taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset sekä monikulttuurisuus museoissa.

Hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista -kooste [DOC]
Hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista -kooste [PDF]


Voimavara! -raportti

Voimavara! -raportti kertoo kokemuksista soveltavan teatterin mahdollisuuksista hoiva-alan yrityksissä ja yhteisöissä Pirkanmaalla. Voimavara! -projekti toimi Tutkivan teatterityön keskuksen Ylös-hankkeen rinnakkaisprojektina vuonna 2009.

Voimavara! -raportti [PDF]


Kulttuuritoiminnan edistäminen hoitolaitoksissa

Oikeustieteen opiskelijan Maiju Malkamäen tekemä raportti säädöksistä ja viranomaismääräyksistä, joilla on suoraan tai epäsuoraan merkitystä hoitolaitosten kulttuuritoiminnan kannalta. Julkaistu 2009.

Kulttuuritoiminnan edistäminen hoitolaitoksissa [PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin