Ohita navigaatio

Hinnoittelu

Onko pääsymaksuja porrastettu?
Onko maksuttomia ajankohtia tai tapahtumia?
Madalletaanko ryhmässä osallistumisen taloudellista kynnystä?


Saavutettava hinnoittelu lisää taloudellisia mahdollisuuksia osallistua. Maksuton tai edullinen sisäänpääsy voi houkutella paikalle myös uusia kävijöitä ja kävijäryhmiä. Osalle maksuton pääsy voi olla ainoa keino osallistua. Erilaisissa oheispalveluissa, kuten myymälöissä ja kahviloissa, kannattaa myös huomioida taloudellista saavutettavuutta mm. tarjoamalla kohtuuhintaisia ja myös hyvin edullisia tuotteita.


Avustajan ja tulkin maksuton sisäänpääsy


Vammaisen henkilön avustajan ja tulkin pääsylipun tulee aina olla maksuton. Avustaja voi olla esimerkiksi liikkumisesteisen henkilön avustaja, näkövammaista henkilöä avustava opas tai kehitysvammaista henkilöä avustava ohjaaja. On tärkeää huomioida, että avustajan tarve ei aina näy päälle päin. Tulkki voi olla esimerkiksi viittomakielen tulkki, kirjoitustulkki tai puhetulkki. 

Osalla henkilöistä, jotka tarvitsevat käytännön apua osallistumiseensa, ei ole vammaispalvelulain mukaista oikeutta niin sanottuun henkilökohtaiseen apuun. Saavutettavuuden kannalta olisi tärkeää, että tällaisissa tapauksissa myös esimerkiksi muistisairaan henkilön tai mielenterveyskuntoutujan tukihenkilön pääsylippu olisi maksuton. 


Avustajatarpeen todistaminen


Kulttuurikohde ei voi edellyttää asiakasta todistamaan avustajan tarvettaan. Tiettyä todistusta ei voi vaatia, sillä ei ole olemassa yleispätevää ja kaikki tarvitsijat kattavaa korttia tai muuta todistusta, joka olisi kaikilla käytössä.

Avustajan pääsylipun maksuttomuudessa on kyse kulttuurikohteen tekemästä kohtuullisesta mukautuksesta. Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014) ja yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (27/2016) velvoittavat kohtuullisten mukautusten tekemiseen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää olennaisena, että henkilö esittää uskottavan selvityksen vammaisuudesta johtuvasta mukautustarpeestaan. Tällainen voi olla esimerkiksi henkilön oma kertomus, jonka perusteella ei objektiivisesti arvioiden ole syytä epäillä mukautustarvetta.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan vammaiselta henkilöltä ei voi edellyttää tiettyä todistusta, joka todistaisi avustajan tarpeen, ja jonka avulla avustajan pääsylipun saisi maksutta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan yhdenvertaisuuslaki tai yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista eivät aseta minkäänlaista määrämuotoa sille, miten vammainen henkilö voi osoittaa mukautustarpeensa. 


Kaikille maksuttomat ajankohdat tai tapahtumat


Moni kulttuurikohde tarjoaa säännöllisiä ajankohtia tai tiettyjä tapahtumia, joihin on maksuton sisäänpääsy. Tarjoamalla kaikille mahdollisuuden osallistua maksutta tiettyyn ajankohtaan tai tapahtumaan, madalletaan osallistumisen taloudellista kynnystä. Säännöllisyys maksuttomissa ajankohdissa auttaa kävijöitä suunnittelemaan osallistumistaan myös pidemmällä aikavälillä. 


Hintojen porrastaminen


Pääsymaksuja voi porrastaa esimerkiksi opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille, varushenkilöille, siviilipalveluksessa oleville, lapsille ja nuorille. Perheille kannattaa myöntää perhelippu. On hyvä muistaa, että perhelippuun ei saa sisältyä vanhempien sukupuoleen kohdistuvia rajoituksia. Perhelipussa pitää huomioida myös perheet, joissa on paljon lapsia, sekä yhden huoltajan perheet.

Jos mahdollista, alle 18-vuotiaille kannattaa tarjota aina maksuton sisäänpääsy. Tämä toteuttaa osaltaan lasten sivistyksellisiä oikeuksia, jotka ovat osa YK:n lasten oikeuksien sopimusta. Moni tapahtuma on myös alkanut houkutella erityisesti esimerkiksi yli 65-vuotiaita ihmisiä tarjoamalla heille maksuttoman sisäänpääsyn. 

Pääsymaksuja voi porrastaa myös maksukyvyn mukaan. Tarjolla voi esimerkiksi olla vaihtoehtoinen suurempi pääsymaksu ihmisille, jotka kokevat maksukykynsä hyväksi, ja huomattavasti matalampi pääsymaksu ihmisille, jotka kokevat maksukykynsä heikommaksi. 

Erilaisille ryhmille, ja myös pienryhmille, kannattaa myöntää alennusta. Jos ryhmäalennuksen saaminen edellyttää isoa, esimerkiksi 8–10 hengen ryhmää, saattaa se rajata pois kävijöitä, joille ei ole luontevaa toimia suuressa ryhmässä. 

Hintoja voi kokeilla porrastaa myös lipun hankkimisajankohdan mukaan. Moni kulttuuritoimija tarjoaa esimerkiksi erilaisia "äkkilähtö”- ja "viimetippa" -lippuja, jolloin lipun voi hankkia hyvinkin edullisesti vaikka tuntia ennen esitystä.

Monella alueella Suomessa on käytössä kulttuurikaveri/kulttuuriluotsi-toimintamalli. Malliin kuuluu usein maksuton sisäänpääsy vapaaehtoiselle kulttuurikaverille/kulttuuriluotsille sekä maksuton tai alennettu hinta kaverin/luotsin kanssa osallistuvalle. Kannattaa selvittää, onko omalla alueella vastaavaa toimintaa, johon voisi liittyä mukaan. 


Aina maksuton tai huomattavasti alennettu pääsy tietyille ryhmille


Kaikukortti on kehitetty pysyväksi ratkaisuksi pääsylipun hinnan aiheuttaman esteen poistamiseen. Jos omassa kunnassa ei vielä ole Kaikukortti-toimintaa tai vastaavaa, kannattaa tehdä yhteistyötä erilaisten sosiaali- ja terveystoimijoiden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijoiden kanssa, ja pyrkiä sitä kautta tarjoamaan osallistumismahdollisuuksia maksutta tai huomattavasti alennetulla hinnalla tietyille ryhmille, tai kaikille niille, joilla taloudellinen tilanne on hyvin tiukka. 

Vapaaliput 


Jos mahdollista, kannattaa osa pääsylipuista tarjota vapaalippuina esimerkiksi erilaisten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kautta eteenpäin annettaviksi. Näin on mahdollista tavoittaa henkilöitä, jotka joutuvat rajaamaan osallistumistaan taloudellisesti tiukan tilanteensa vuoksi. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi oman hyvinvointialueen aikuissosiaalityöhön tai oman kunnan etsivään nuorisotyöhön. Lisäksi kannattaa tutustua oman alueen muihin toimijoihin, kuten yhdistyksiin ja seurakuntiin, jotka ovat tekemisissä pienituloisten henkilöiden kanssa.

Vapaalipuista voi kertoa myös suoraan asiakkaille, jolloin sellaista tarvitseva henkilö voi hankkia vapaalipun myös suoraan ilman välikäsiä. 


Maksa mitä voit -päivä

Yksi hinnoittelun saavutettavuutta lisäävä keino on järjestää Maksa mitä voit -päivä tai tapahtuma, jolloin kävijä voi päättää itse, maksaako hän pääsylipustaan ja kuinka paljon. Vaikka Maksa mitä voit -päivän tai tapahtuman järjestäminen askarruttaisi, kannattaa toimintatapaa kokeilla kertaalleen. Näin saa kokemusta siitä, miten kävijät reagoivat!


Muistilista hinnoitteluun:

 • vammaisen henkilön avustajan ja tulkin maksuton sisäänpääsy aina
 • kaikille maksuton sisäänpääsy tiettyinä päivinä tai kellonaikoina
 • maksuton sisäänpääsy tiettyihin ohjelmasisältöihin
 • alennukset esimerkiksi opiskelijoille, työttömille, eläkeläisille, varushenkilöille, siviilipalveluksessa oleville henkilöille
 • perhelippu eli alennus perheille
 • maksuton sisäänpääsy lapsille
 • maksuton sisäänpääsy yli 65-vuotiaille
 • hinnoittelu maksukyvyn mukaan
 • alennus ryhmille, myös pienryhmille
 • iso alennus esimerkiksi tuntia ennen esitystä lipun hankkivalle, ns. "äkkilähtölippu"
 • jos omalla alueella on kulttuurikaveri-toimintaa tai vastaavaa, maksuton sisäänpääsy kulttuurikaverille ja alennus tai maksuton sisäänpääsy kulttuurikaverin kanssa osallistuvalle
 • Kaikukortti tai vastaava
 • vapaalippujen tarjoaminen maksutta esimerkiksi erilaisten sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kautta eteenpäin annettaviksi
 • vapaalippujen tarjoaminen suoraan asiakkaille
 • maksa mitä voit -päivä tai -tapahtuma
 • maksuton tai kohtuuhintainen kuljetus paikan päälle
 • maksuttomia opastuksia ja tulkkauksia
 • maksuton ääniopas näkövammaisille henkilöille ja maksuttomia lainattavia apuvälineitä kuten pyörätuoleja, lastenrattaita ja kävelykeppejä
 • maksuttomat kahvit

Maksuttomasta tarjonnasta kannattaa tehdä kooste esimerkiksi verkkosivuille, näin kävijät saavat siitä tietoa mahdollisimman helposti!

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin