Ohita navigaatio

Kaikki oppaat ja tietopaketit

Av-alan tasa-arvotyökalu

WIFT Finlandin kehittämän työkalun tarkoitus on auttaa audiovisuaalisen alan toimijoita antamalla konkreettisia vinkkejä siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää tuotannoissa. Samalla se auttaa työnantajia noudattamaan lain vaatimaa velvollisuutta ehkäistä syrjintää ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  Sen tarkoitus ei ole rajata taiteen tai liiketoiminnan vapautta vaan päinvastoin vahvistaa näitä oikeuksia purkamalla syrjiviä rakenteita. Työkalun avulla saadaan myös kerättyä tärkeää tilastotietoa alalle.

Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa?

Työterveyslaitoksen opas. Organisaation moninaisuuden edistäminen alkaa yhdenvertaisista ja syrjimättömistä rekrytointikäytännöistä. Käytäntöjen toteuttaminen ei ole vaikeaa, mutta vaatii usein oman ajattelun ja ennakkoluulojen haastamista.

Miten edistää monimuotoisuutta rekrytoinnissa? (siirryt osoitteeseen ttl.fi)


Monimuotoisuus ja inklusiivisuus: mitä ja miksi

Työterveuslaitoksen oppimateriaali. Organisaation monimuotoisuus ja inklusiivisuus tuovat mukanaan kattavan hyötypaletin, johon kuuluu muun muassa luovuutta, työhyvinvointia, taloudellista kannattavuutta ja hyvää mainetta. Hyötynäkökulman lisäksi monimuotoisuuteen liittyy myös moraalinen näkökulma. Yhdenvertaisessa yhteiskunnassa eri väestöryhmät ovat edustettuina eri organisaatioissa ja työtehtävissä.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus: mitä ja miksi (siirryt sivustolle ttl.fi)Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu

FIBSin kehittämän Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalun avulla pääset alkuun ja eteenpäin monimuotoisuustyössä. Itsearviointiyökalu on luotu kaikille yrityksille ja organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta, ja se sopii niin monimuotoisuustyön aloittelijoille, kehittäjille kuin edelläkävijöillekin. Työkalu on kaikille organisaatioille avoin ja maksuton, ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu (siirryt sivustolle fibsry.fi)


Moninaisuutta edistävät rekrytointikäytännöt

THL:n lyhyt tietopaketti käytännöistä, joilla voi edistää moninaisuutta.

Monimuotoisuus rekrytoinnissa (siirryt THL:n sivuille)


Tietopaketti sateenkaarilapsista ja -nuorista ammattilaiselle

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset ovat tärkeässä asemassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten yhdenvertaisuuden edistämisessä. THL:n sivustolle on koottu tietopaketti, jonka avulla ammattilaiset voivat vahvistaa osaamistaan sateenkaarilasten ja -nuorten kohtaamisessa sekä heidän hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukemisessa. Sivuston materiaalit auttavat myös tunnistamaan yhteiskunnan normeja ja tarkastelemaan omia ennakko-oletuksia.

Tietopaketin ovat laatineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Seta ry.

Tietopaketti sateenkaarilapsista ja -nuorista ammattilaiselle (siirryt sivustolle thl.fi)


Vammaisuus ja journalismi - opas toimittajille (sisältää sanaston)

Vammaisuudesta kertominen on monille toimittajille vaikeaa: miten tästä voi kirjoittaa, mitä sanoja pitää ja saa käyttää? Miten kohdata vammainen ihminen, miten haastatella häntä? Oppaan tarkoitus on tarjota näkökulmia vammaisuudesta ja vammaisista ihmisistä kertomiseen tiedotusvälineissä. Se on hyödyllinen myös kulttuuritoimijoille ja taiteesta kirjoittaville. Opas sisältää sanaston sivuilla 9-10. Oppaan ovat laatineet vuonna 2022 Amu Urhonen, Sanni Purhonen ja Heini Saraste. Kuvista ja taitosta vastaa Väinö Heinonen. 

Vammaisuus ja journalismi - opas toimittajille (PDF, Kynnys ry:n sivuilla)

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa

Tämä opas on asiantuntijaorganisaatioiden tukena monimuotoisuustyössä. Se on suunnattu organisaatioiden johdolle ja esihenkilöille sekä organisaatioiden kehittämisestä vastaaville ja HR-rooleissa toimiville – ja kaikille monimuotoisuus- ja inkluusiotyöstä kiinnostuneille. Opas on tehty vuonna 2022 Euroopan sosiaalirahaston tukemassa Moninaisesti parempi – nostetta maahanmuuttajataustaisten naisten asiantuntijauriin -hankkeessa (2019–2022). Työterveyslaitos toteutti hankkeen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Oppaan ovat laatineet Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Barbara Bergbom, erityisasiantuntija Kirsi Yli-Kaitala ja vanhempi asiantuntija Minna Toivanen.

Monimuotoisuus ja inklusiivisuus asiantuntijaorganisaatiossa (siirryt Työterveyslaitoksen sivuille)


Selvät sävelet – ohjeita kuraattoreille, gallerioille ja instituutioille työskentelyyn trans- ja muunsukupuolisten sekä muiden sukupuolivähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden kanssa

Feminist Culture Housen ensimmäinen julkaisu on suomenkielinen käännös ohjeistuksesta sukupuolivähemmistöjen oikeudenmukaiseen kohteluun taiteen kentällä. Ohjeistuksen ovat kirjoittaneet taiteilijat Archie Barry ja Spence Messih.

Selvät sävelet Feminist Culture Housen verkkosivuilla


Käsikirja vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi

Ihmisoikeuskeskus ja yhdenvertaisuusvaltuutettu julkaisivat vuonna 2022 käsikirjan vammaisten henkilöiden työllisyyden edistämiseksi ja oikeuksien vahvistamiseksi työelämässä. Käsikirjan tavoitteena on tukea työnantajia sekä Kelan, TE-toimistojen ja vammaispalvelujen asiantuntijoita vammaisten henkilöiden työllistymisen edistämisessä. 

Käsikirjaan on koottu monipuolisesti tietoa muun muassa etuuksista, kohtuullisista mukautuksista, YK:n vammaisyleissopimuksesta, rekrytoinnista sekä apuväline-, kuljetus- ja tulkkauspalveluista.

Tutustu Suuntana vammaisten henkilöiden yhdenvertainen osallisuus työelämässä -käsikirjaan (pdf)

Esteetön rekrytointi

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sivustolla annetaan tietoa esteettömästä rekrytoinnista. Esteettömyys koostuu pienistä huomioista rekrytoinnin eri vaiheissa. Onko työpaikkailmoituksen teksti selkeää? Ovatko hakukanavat saavutettavia? Sopiiko haastattelupaikka kaikille? Kun tarkistat joka vaiheessa muutaman esteettömyyteen liittyvän asian, teet työn hakemisen kaikille sujuvammaksi ja houkuttelet samalla uudenlaisia osaajia. Esteetön rekrytointi on syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. On sekä työnhakijan että yrityksen menetys, jos joku jää työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta jonkin tehtävään liittymättömän seikan takia.

Antirasistinen sanasto

Antirasistinen sanasto (siirryt sivustolle Yhdenvertaisuus.fi)


Monikulttuurinen.fi:n sanasto

Antirasismissa ja rasismin tutkimuksessa käytetty sanasto uudistuu jatkuvasti. Tältä sivulta löydät aiheeseen liittyviä hyödyllisiä termejä.

monikulttuurinen.fi/sanasto


Moninaisesti parempi -työkirja

Tähän työkirjaan on koottu Moninaisesti parempi -hankkeen (2019–2022) kehittämä monimuotoisuutta edistävä tieto ja työkalut.


OHO!-hankkeen videotallenteet korkeakouluille

OHO!-hanke on julkaissut videotallenteita yhdenvertaiseen opiskeluun liittyen. Videoiden teemat: arvot, asenteet ja toimintakulttuuri; fyysisiset tilat, digitaalisuus, viestintä, opetus ja oppiminen korkeakoulun johtaminen, tuki ja ohjaus, opiskelijavalinnat, yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen näkökulmia osallisuuteen.


Sateenkaarisensitiivisyys lapsille suunnatussa tanssiesityksessä

Tanssitaiteilija Pauliina Aladinin Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan Taiteen uudet kontekstit -koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyö keskittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden huomioimiseen lapsille suunnatuissa tanssiteoksissa. Opinnäytetyö käsittelee aihetta Tanssiva satuhetki -teoksen kehitysprosessin ja esityksen kautta. Opinnäytetyö tarjoaa taiteellisille työryhmille keinoja kehittää omaa työskentelyään sateenkaarisensitiiviseen suuntaan. Työ sisältää sateenkaarisanaston seksuaalisuuden, sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta. Aladin esittelee havaintoja toteuttamastaan kyselytutkimuksesta, jossa kartoitetaan sateenkaarivähemmistöjen kokemuksia lapsille suunnatuista esittävän taiteen esityksistä. Lisäksi työ sisältää sateenkaarisensitiivisen työskentelyn ohjeistuksen. Julkaistu 2020.

OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas

Opas on kolmivuotisen OHO!-hankkeen tuloksena syntynyt käsikirjaopas sinulle, joka olet kiinnostunut saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta työssäsi. Opas sisältää hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja sekä saavutettua uutta tietoa ja tutkimustuloksia opiskeluhyvinvoinnista ja sen tukemisesta korkeakoulussa ja on suunnattu erityisesti ohjaus- ja opetustyötä tekeville.

OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas (linkki OHO!-hankkeen sivuille)

Lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi

Kiia Beilinson ja Miia Laine ovat koostaneet listan, jonka tarkoitus on koostaa yhteen pääasiassa suomenkielisiä ja Suomen kontekstiin soveltuvia lähteitä antirasistisen toiminnan itseoppimisen tueksi ja työkaluksi erityisesti valkoisille suomalaisille. Antirasismi on aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja maailmassa. Lista on julkaistu 2020.

Lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi (Google Docs, ei välttämättä saavutettava)


Avaus Moninaisuustietopaketti

Tämä tietopaketti sisältää tietoja moninaisuudesta ja siitä miten sitä voi huomioida taide- ja kulttuurialan toimijana. Tietopaketti on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita moninaisuudesta ja haluavat edistää taide- ja kulttuurikentän yhdenvertaisuutta.

Avaus Moninaisuustietopaketti [PDF]

Avaus Moninaisuustietopaketti [DOCX]


Malli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle

Suomen Teatterit ry on julkaissut vuonna 2020 mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan suomeksi ja ruotsiksi.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja Suomen Teatterit ry suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Malli on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (linkki Suomen Teatterit ry:n sivuille)


Kaikkien kasvojen kunta. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa

Kuntaliiton opas Kaikkien kasvojen kunta - opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan tulee edistää yhdenvertaisuutta viranomaisena ja palvelun tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä sekä työnantajana. Kaikkien kuntien täytyy nykyisin laatia lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja kuvataan toimenpiteet ja vastuut yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opas auttaa suunnitelman laatimisessa ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Oppaasta saa vinkkejä myös kulttuuritoimijoiden omien yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen. 

Kaikkien kasvojen kunta -opas Kuntaliiton verkkokaupassa


HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta

Oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä eettisiä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia,  käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Oppaan on kirjoittanut Minna Haveri ja julkaissut Kettuki ry vuonna 2016.

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta [PDF]


Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille

Tietopaketti tarjoaa tasa-arvolain uudistuksen käytäntöön viemisen tueksi tietoa sukupuolen moninaisuuden huomioimiseen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn etenkin oppilaitoksissa, työpaikoilla ja viranomaisten toiminnassa. Tietopaketti esittelee kehittämisehdotuksia työpaikoille, oppilaitoksille ja viranomaisille, sekä kuvaa syrjintätilanteissa toimimista ja syrjinnän ennaltaehkäisyä syrjityksi tulleen kannalta.

Tietopaketti sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta oppilaitoksille, työpaikoille ja viranomaisille (linkki julkari.fi-tietokantaan)


Kohti yhdenvertaisempia kulttuuripalveluita

British Councilin opaskirjassa käsitellään moninaisuutta ja yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia kulttuuripalveluihin.
Oppaassa esitellään konkreettisia työkaluja ja tapoja tehdä organisaatiosta, sen palveluista ja tuotteista saavutettavia ja moninaisia, niin että mahdollisimman moni voisi kokea pääsevänsä osallisiksi niihin. Lisäksi oppaassa keskitytään myös johtamiseen ja viestintätaitoihin, jotta koko henkilökunta, asiakkaat ja yleisöt saadaan osalliseksi prosessiin. Julkaistu 2013.

Kohti yhdenvertaisempia kulttuuripalveluita [PDF]


Sateenkaarisanasto

Setan sanasto kokoaa yhteen keskeiset sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden käsitteet ja termit. Sanastossa avataan myös muita sateenkaariyhteisön sisällä ja liepeillä liikkuvia sanoja ja teemoja.

Setan sateenkaarisanasto (Linkki Setan verkkosivuille)


Sukupuolen moninaisuus

Lyhyt tietopaketti sukupuolen moninaisuudesta avaa muun muassa sukupuoleen liittyviä käsitteitä.

Sukupuolen moninaisuus (THL)


THL:n tasa-arvosanasto

Sanasto kokoaa yhteen sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä termejä ja määritelmiä, joita käytetään lainsäädännössä, tutkimuksessa, julkisessa keskustelussa ja tasa-arvotyössä. Sanaston tavoitteena on olla helppolukuinen ja sukupuoleen liittyviä normeja ja stereotypioita purkava työkalu, jota voi käyttää esimerkiksi tasa-arvosuunnittelun, opetuksen tai asiakastyön tukena.

THL:n tasa-arvosanasto (THL.fi)


Potentiaali-hankkeen sanasto

Sanastoon on koottu syrjintään, sukupuoleen, antirasismiin ja maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä.


Sanasto monikulttuurisuudesta

Taidemuseoalan kehittämisyksikkö Kehyksen Kulttuurivähemmistöprojektin julkaisema monikulttuurisuuteen liittyvä sanasto. Sanasto sisältää kaikkiaan 29 vähemmistöpolitiikkatermiä sekä kulttuurivähemmistöihin liittyviä yleissanoja.

Sanasto monikulttuurisuudesta [PDF]Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF, linkki osoitteeseen yhdenvertaisuus.fi)


Yhdenvertaisuussuunnittelun opas

Yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opas on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisten suositusten pohjalta. Sisäministeriön julkaisu 10/2010.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas (DOC, linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle)
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas (PDF, Linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle)


Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus


Miten kirjaston arkipäivässä voidaan huomioida ja edistää saavutettavuutta? Tämä suositus antaa vinkkejä, ohjeita, esimerkkejä sekä ohjaa lisätiedon lähteille saavuttavuuden edistämiseksi kirjastopalveluissa. Suosituksessa käydään läpi yhdenvertaisuusnäkökulmia liittyen mm. suunnitteluun, johtamiseen, viestintään, tiloihin ja palveluihin. Julkaistu 2016.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus (Kuntaliitto.fi)


Interkulttuurinen ohjaaja - teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen

Noora Karjalainen tarkastelee opinnäytetyössään Turun ammattikorkeakoululle (2014) teatteriohjaajan interkulttuurista kompetenssia viittomakielisyyden kohtaamisessa. Esimerkkien kautta tarjotaan työvälineitä viittomakielisyyden ymmärtämiseen ja lähestymiseen. Interkulttuurinen kompetenssi on kulttuurienvälisen viestinnän ammattitaitoa, kykyä ymmärtää toisesta kulttuurista tulevien ihmisten kulttuurisidonnaista taustaa sekä käyttäytymis- ja ajattelumalleja.

Interkulttuurinen ohjaaja - teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen [PDF]

Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille

Ensisijaisesti kulttuurituotannon lehtoreille ja opiskelijoille, mutta myös muille kulttuurialan korkeakouluissa opiskeleville ja opettaville suunnattu kirjallisuuslista. Listassa on saavutettavuuteen, moninaisuuteen ja normikriittisyyteen liittyviä julkaisuja.

Kirjalllisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille [DOC]
Kirjalllisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille [PDF]


Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta

Normit nurin! -hankkeen tuottama opas sisältää ehdotuksia siitä, miten oppilaitoksia ja opetusta voitaisiin päivittää. Se esittelee keinoja puuttua syrjiviin normeihin ja tehdä koulusta yhdenvertaisempi oppimisympäristö kaikille. Kirja on tarkoitettu opettajille, mutta se on käyttökelpoinen kenelle tahansa, joka työskentelee nuorten parissa.

Normikriittinen opetusmateriaali Älä oleta (siirryt DropBoxiin,  PDF)

Työelämän esteettömyys

Vatesin Työelämän esteettömyys -sivustolle on kerätty tietoa, lähteitä ja artikkeleita työelämän esteettömyydestä. Näkökulmana on vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tai työssä pysyminen sekä työelämän monimuotoisuus.

Työelämän esteettömyys (Vates.fi)
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin