Ohita navigaatio

Kulttuuripalvelut yleisesti

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Oppaassa on asiantuntijatekstejä muun muassa saavutettavuudesta, inkluusiosta, esteettömyydestä ja osallistumisesta. Opas on hyödyllinen kaikille niille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa. Tarkoitus on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastamista ja tehdä kaikkien osallistumisesta mahdollista. Opas on tuotettu osana SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hanketta, jota koordinoi Tampereen kaupunki. Yhteistyökumppaneita ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Kulttuuria kaikille -palvelu, Taiteen perusopetusliitto TPO ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Julkaistu 2020.

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille [PDF, lastenkulttuuri.fi]


Saavutettavat etä- ja hybriditapahtumat Teamsilla

Näkövammaisten liiton ohjeilla varmistat, että järjestämäsi etä- tai hybriditapahtuma on näkövammaisille henkilöille saavutettava. Tärkeintä on, että osaat sopeuttaa tapahtuman käytännöt kulloistenkin osanottajien tarpeisiin ja opastaa käyttäjiä näppäinkomentojen kanssa. Ohjeita voi soveltaa myös muihin etäkokousohjelmiin.

Esteettömän tilaisuuden järjestäminen kuulovammaiselle -opas

Kuuloliiton julkaisemassa oppaassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: akustiikka, induktiosilmukka, esteettömyys kuulovammaisen kannalta, selkeä puhe, opastus, valaistus, istumajärjestys ja tulkkaus. Julkaistu 2020.

Esteettömän tilaisuuden järjestäminen kuulovammaiselle -opas [PDF Kuuloliiton sivuilla]


Kulttuuriluotsi-tietokortit

Kulttuuriluotsitoiminnan tietokortit on suunniteltu tueksi kulttuuriluotsitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille. Tietokortit on suunniteltu yhteistyössä kulttuuriluotsitoiminnan kehittämishankkeeseen osallistuneiden kuntien ja järjestöjen sekä vapaaehtoisten kanssa. 

Kulttuuriluotsi-tietokortit [PDF]


Taideavustajakoulutus

Taideavustajakoulutus on SATA 2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen  tuottama videomuotoinen valtakunnallinen koulutus. Taideavustajakoulutus sisältää monia avustajan työhön liittyviä ulottuvuuksia. Videolla käsitellään mm. sitä millainen taide on toimintaympäristönä. Videon kesto on 1 h 40 min. Alla olevan linkin kautta voi katsoa videon Youtube-palvelussa. Kuvanlaatu kannattaa vaihtaa Youtube-palvelussa HD-asetukselle, ellei se ole asetettu niin jo valmiiksi. 

Videon sisältö ja otsikot:

0:01:29 Lapsi on ensijaisesti lapsi 0:12:20 Segregaatiosta inkluusioon 0:21:47 Osallisuus 0:48:54 Taide toimintaympäristönä 0:59:31 Hyvä ohjaaja / taideavustaja 1:27:47 Taideavustajan ABC


Saavutettavan webinaarin järjestäminen

Miia Kirsi ja Kirsi Ylänne, saavutettavuusasiantuntijat Celiasta, ovat koonneet artikkeliin neuvoja webinaarien järjestäjille ja esiintyjille. Ohjeita voi soveltaa myös muihin verkkotapahtumiin. Julkaistu 2020.

Opas ikääntyneille suunnattujen etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen

Helsinki, Tampere ja Vaasa työskentelivät vuosien 2018 ja 2019 aikana yhdessä Tänään kotona -hankkeessa. Hankkeen aikana kerättiin tietoa ikääntyneille suunnattujen etäyhteydellä toteutettujen kulttuuripalveluiden kehittämisestä. Hankkeen aikana toteutettiin kymmeniä erilaisia kokeiluja, joissa asiakkaat pääsivät osallistumaan kulttuuriohjelmaan aina musiikki- ja laulutuokioista lukuhetkiin, muisteluihin, tanssiteoksiin ja taidekierroksiin sekä luontotuokioihin saakka. Hankkeen opit on koottu oppaaseen. Oppaan yhteydessä julkaistiin video, joka esittelee Tänään kotona -hankkeen ideaa.

Katso etäkulttuuripalveluiden ideaa esittelevä video (YouTube)

Opas ikääntyneille suunnattujen etäkulttuuripalveluiden kehittämiseen (PDF, Helsingin kaupungin verkkosivut)Tietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa.

Cuporen Tietokortti on tiivis, 1–2 sivun mittainen esitys Cuporen hankkeiden keskeisistä tutkimustuloksista, käsitteistä tai suosituksista. Tietokortti 3 käsittelee yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta kulttuuripolitiikassa.

Tietokortti 3: Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus kulttuuripolitiikassa [PDF]


Taidestudiotoiminta - taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli

Toimintamalli jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Julkaisun on kirjoittanut pitkäaikainen taideohjaaja ja muotoilija Synnöve Jokelainen 2019. Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa. Tavoitteena on, että vammaispalvelut kehittävät palveluitaan laatusuositusten mukaisesti ja pystyvät siten vastaamaan monipuolisemmin ja yksilöllisemmin palvelun käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin. Taidestudio-toimintamalli on syntynyt yhteiskehittelyn tuloksena syksyn 2018 aikana Kettuki ry:n toimeksiannosta.


HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta

Oppaaseen on koottu tavallisempia erityistaiteen kentällä esitettyjä eettisiä kysymyksiä ja taidetyön ongelmakohtia,  käytännönläheisistä taidetoiminnan kysymyksistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaassa esitettyjä vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja pohdittu yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Julkaisu on ensisijaisesti suunnattu erityistaidetoiminnan parissa työtään tekeville taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä opiskelijoille. Oppaan on kirjoittanut Minna Haveri ja julkaissut Kettuki ry vuonna 2016.

HYVIÄ KYSYMYKSIÄ - eettinen erityistaidetoiminta [PDF]


Esteetön rekrytointi

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön sivustolla annetaan tietoa esteettömästä rekrytoinnista. Esteettömyys koostuu pienistä huomioista rekrytoinnin eri vaiheissa. Onko työpaikkailmoituksen teksti selkeää? Ovatko hakukanavat saavutettavia? Sopiiko haastattelupaikka kaikille? Kun tarkistat joka vaiheessa muutaman esteettömyyteen liittyvän asian, teet työn hakemisen kaikille sujuvammaksi ja houkuttelet samalla uudenlaisia osaajia. Esteetön rekrytointi on syrjimätöntä, vastuullista ja monimuotoisuutta tukevaa. On sekä työnhakijan että yrityksen menetys, jos joku jää työnhaun ulkopuolelle ja valitsematta jonkin tehtävään liittymättömän seikan takia.

Työelämän esteettömyys

Vatesin Työelämän esteettömyys -sivustolle on kerätty tietoa, lähteitä ja artikkeleita työelämän esteettömyydestä. Näkökulmana on vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen tai työssä pysyminen sekä työelämän monimuotoisuus.

Työelämän esteettömyys (Vates.fi)


Kuvailutulkkaustoimikunnan ohjeet kuvailutulkille

Näkövammaisten kulttuuripalvelun kuvailutulkkaustoimikunta on tuottanut ohjeet kuvailutulkeille. Ohje sisältää erityisiä huomioita elokuvan, esitysten ja näyttelyiden kuvailutulkkaamisesta. Julkaistu 2013.

Kuvailutulkkaustoimikunnan ohjeet kuvailutulkille [DOC]

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille

Kulttuuria kaikille -palvelu kokosi yhteen tahoja, joiden kautta voi tarjota työssä oppimis- ja harjoittelupaikkoja erityisryhmiin kuuluville henkilöille. Moninaisuutta heijastava työryhteisö edesauttaa saavutettavuutta ja moninaisuutta huomioivaa toimintaa. Julkaistu 2011.

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille [DOC]
Harjoittelupaikkojen tarjoaminen erityisryhmiin kuuluville henkilöille [PDF]

Esteettömyyttä pikkurahalla -opas

Opetusministeriön julkaisemaan oppaaseen on koottu keinoja parantaa kulttuuripalvelujen esteettömyyttä ja saavutettavuutta ilman suuria kustannuksia. Opas sisältää käytännön neuvoja. Julkaistu 2004.

Esteettömyyttä pikkurahalla -opas [DOC]
Esteettömyyttä pikkurahalla -opas [PDF]

 

Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti

Kosketeltavaa kulttuuria on tietopaketti erityisesti näkövammaisille suunnatuista kosketeltavista pienoismalleista ja kohokartoista. Tietopaketin lopussa on Julia Ionideksen ja Peter Howellin artikkeli Annetaan sormien kuljettaa - kolmiulotteisia pienoismalleja kaikille. Julkaistu 2008.

Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti [DOC]
Kosketeltavaa kulttuuria -tietopaketti [PDF]

 

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta

Tietopaketti antaa perustiedot kuvailutulkatun esityksen järjestämiseen. Paketti on Kulttuuria kaikille -palvelun tuottama, ja sen kirjoittaja on kokenut kuvailutulkki Anu Aaltonen. Julkaistu 2007.

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta [DOC]

Tietopaketti kuvailutulkkauksesta [PDF]

Ote Varpuset-elokuvaan tehdystä kuvailutulkkauskäsi-kirjoituksesta [MP3]

Mannerheimintie kahvilan ikkunasta nähtynä -kuvailutulkkaus [MP3]

Yhteinen kulttuuri - mahdollisuuksia kaikille -kiertonäyttelyn kuvailutulkkaus [MP3]
 

Avoimet ovet - Kansainvälinen opas kulttuurikohteiden saavutettavuuden kehittämiseen

Avoimet ovet -dvd on havainnollinen työkalu kulttuurikohteiden saavutettavuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseen. Opas käsittelee kattavasti kahdeksaa saavutettavuuden eri osa-aluetta. Esimerkkeinä toimivat etenkin kulttuuriperintökohteet. Julkaistu 2007.

Avoimet ovet -dvd:tä voi myös lainata useista kirjastoista ympäri maata.

Avoimet ovet -esittely [DOC]
Avoimet ovet -esittely [PDF]

Kan­na­not­to opas­koi­ran­käyt­tä­jien ja al­ler­gis­ten ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si

Miten toimia, jos opas- tai avustajakoiran kanssa liikkuva henkilö ja koirille allerginen henkilö ovat esimerkiksi menossa katsomaan samaa esitystä? Näkövammaisten Keskusliitto ry:n ja Allergia- ja Astmaliiton kannanotto 15.10.2005.

Kan­na­not­to opas­koi­ran­käyt­tä­jien ja al­ler­gis­ten ih­mis­ten osal­lis­tu­mi­soi­keuk­sien tur­vaa­mi­sek­si (Linkki NKL:n sivuille)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin