Ohita navigaatio

Edistä saavutettavuutta -verkkokurssi 23.10.-26.11.2023

Saavutettava toiminta antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden olla asiakkaana, osallistua, vaikuttaa tai päästä työntekijäksi. Verkkokurssin sisältö auttaa tekemään palveluista, viestinnästä ja toimintaympäristöistä yhdenvertaisemmin saavutettavia.

Kurssisisällön perustana ovat suositukset, ihmisoikeussopimukset, lainsäädäntö ja kokemukset toimivista ratkaisuista.

Kurssin toteuttavat yhteistyössä Invalidiliitto ja Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kurssi järjestetään verkko-opiskeluna Moodlerooms-oppimisympäristössä. Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille saavutettavuudesta kiinnostuneille ja saavutettavuustietoa tarvitseville.

Kurssin suoritettuasi saat osallistumistodistuksen.

Seuraava kurssi

23.10.-26.11.2023.

Kurssin hinta

Maksuton Invalidiliiton jäsenille, vammaisneuvoston tai ESKEn verkoston jäsenet sekä Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsenjärjestöjen henkilökunta 40 €, muut 80 €.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 9.10.2023 mennessä Invalidiliiton koulutuskalenterin kautta. Kurssille otetaan noin 25 opiskelijaa.

Kurssin tiedot Invalidiliiton tapahtumakalenterissa

Toivottavasti innostut edistämään saavutettavuutta!

Kurssin tavoitteet

Kurssilla opit miten kehittää minkä tahansa toiminnan saavutettavuutta ja sitä kautta ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Tunnistat kehittämismahdollisuuksia käytännön tilanteissa ja tiedät miten toimia. Opit tuntemaan taustalla vaikuttavia lakeja ja säädöksiä.

Kurssin sisältö

Kurssi sisältää viisi jaksoa, jotka suoritat järjestyksessä. Jokainen jakso kestää viikon.

1. viikko: Kurssin aloitus ja johdanto saavutettavuuteen

2. viikko: Saavutettavuus strategia- ja suunnittelutyössä, henkilöstö ja saavutettavuus, yhteistyön merkitys 

3. viikko: Viestinnän saavutettavuus

4. viikko: Asiakaspalvelun ja hinnoittelun saavutettavuus

5. viikko: Rakennetun ympäristön esteettömyyden perusteet sekä tuotteiden, palveluiden ja niiden sisältöjen saavutettavuus

Kurssin jälkeen

  • osaat perustella, miksi palvelujen ja ympäristöjen saavutettavuuden edistämistä tarvitaan
  • osaat tunnistaa moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä 
  • osaat kuvata mitä hyvä saavutettavuus tarkoittaa ja sen toteutuminen edellyttää
  • osaat soveltaa oppimaasi ja tehdä saavutettavia ratkaisuja omassa toiminnassasi 
  • osaat etsiä ja löytää yhdenvertaiseen ja osallisuuteen liittyvää ajantasaista tietoa
  • osaat edistää saavutettavuutta ja argumentoida hyötyjä, joita saavutettavuus tuo tullessaan

Palautetta kurssista

”Pidän kurssin rakenteesta ja siitä, että osuudet saa tehdä omassa tahdissa.”

”Videoluennot olivat sopivan pituisia, niin että kaiken sisällön pystyi helposti omaksumaan.”

”Selkeä kokonaisuus, paljon uutta tietoa!”

”Sisältö on monipuolinen ja erittäin hyödyllinen. Hyviä käytännön vinkkejä ja esimerkkejä.”

”Oli hyvä nähdä, miten yleisiä saavutettavuusongelmat edelleen ovat ja kuinka erilaisissa paikoissa ne tulevat esiin, mutta myös että ongelmia on ratkaistu.”


Lisätietoja

Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa, ari.kurppa@invalidiliitto.fi tai puh. 050 4307268.


Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin