Ohita navigaatio

Taideorganisaatioiden näkökulma kulttuurihyvinvointiin ja tiedolla johtamiseen – pyöreän pöydän keskustelu Teamsissa 15.6.2022 klo 9-10:30

Kulttuurihyvinvointi on käsite, jolla viitataan hyvinvointiin, jonka lähteenä on taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset. Tiedolla johtamisella viitataan esimerkiksi 1) tiedon hyödyntämiseen osana päätöksentekoa ja 2) tiedon saattamisena osaksi päätöksentekoa*. Käytännössä tiedolla johtamista tapahtuu kulttuuripalveluissa päivittäin lipunmyyntitilanteista johtoryhmän kokouksiin. Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskus kutsuu taideorganisaatioiden edustajia yhteiseen pyöreän pöydän keskusteluun esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Millaista kulttuurihyvinvointiin liittyvää tietoa ja tilastoja taideorganisaatioissa seurataan tai kerätään?
  • Miten kulttuurihyvinvointiin liittyvää tietoa käytetään? 
  • Mitä haasteita kulttuurihyvinvointiin liittyvän tiedon hyödyntämisessä on?
  • Mitä tietoa puuttuu?
  • Millainen rooli taideorganisaatioilla on omasta mielestään kulttuurihyvinvoinnin kentällä?
  • Mitä toiveita taideorganisaatioilla on kulttuurihyvinvointiin liittyvään keskusteluun?
Tilaisuus on tarkoitettu taideorganisaatioiden edustajille ja siihen mahtuu 25 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan viimeistään 13.6. osoitteeseen: aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi 

Tilaisuuden pääkieli on suomi, mutta keskustella voi myös englanniksi. Ilmoitathan mahdollisen tarpeen viittomakielen tulkkaukselle viimeistään 15.5. osoitteeseen aura.linnapuomi@cultureforall.fi

Tilaisuus järjestetään osana Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoimaa Kaikukanta 2.0 - tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hanketta (2022-2023). Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta, joka tulee Euroopan unionin NextGenerationEU-elvytysrahoituksesta. Hankkeen tavoitteena on nostaa köyhyyttä kokevien ääntä vahvemmin kuuluviin kulttuurialalla ja löytää ratkaisuja joiden kautta Kaikukorttiin liittyvää tieto ja tilastot olisivat paremmin hyödynnettävissä taide- ja kulttuuriorganisaatioissa.

*Tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. Policy Brief 13/2019, Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminta.


Lisätietoa:

Aura Linnapuomi
erityisasiantuntija, Kaikukortti ja saavutettavuus
Kulttuuria kaikille -palvelu / Kaikukeskus
040 931 0576
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin