Ohita navigaatio

Kulttuuriala yhdenvertaiseksi -kuntavaalikortti 2021


Taide ja kulttuuri kuuluvat jokaiselle kuntalaiselle


Kulttuuria kaikille -palvelun tietokortti kuntavaaleihin

Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana, tekijänä ja vaikuttajana. 

Näitä ominaisuuksia ovat sukupuoli, seksuaalisuus, terveydentila, vammaisuus, äidinkieli, kulttuurierot, etniset piirteet, taloudellinen tilanne, poliittiset näkemykset tai erilaiset vakaumukset. 

Otetaan yhteiskunnan moninaisuus huomioon!

Piirroskuva: Harmaa- ja lyhythiuksinen pianisti mustat lasit päässään.

Yhdenvertaisuus toteutuu kunnan kulttuuritoiminnassa, kun:

 • Jokainen tuntee itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on. 
 • Jokainen voi osallistua esteettömästi ja ilman pelkoa syrjinnästä. 
 • Jokainen löytää itseään puhuttelevia taiteen ja kulttuurin sisältöjä. 
 • Taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten moninaisuus on näkyvillä. 

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan kuntien tulee edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta. Kuntapäättäjiä tukevat ja velvoittavat myös yhdenvertaisuuslaki ja laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.


Piirroskuva: Teatterin lavalla esiintyy kolme vaaleaihoista henkil��. Yhdell� sininen tukka.


Kuntapäättäjänä voit vaikuttaa…

1. kulttuuritoiminnan saavutettavuuteen

 • Kunnan kulttuuritilat ja -tapahtumat esteettömiksi ja saavutettaviksi
 • Verkkosivujen ja muun viestinnän saavutettavuus lain edellyttämälle tasolle (laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta)
 • Kulttuurin tarjoajat – esimerkiksi museot, teatterit – edistämään aktiivisesti yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan


2. taideharrastusten saavutettavuuteen

 • Mahdollisuus harrastaa taidetta kaikille lapsille riippumatta äidinkielestä, vammaisuudesta tai varallisuudesta
 • Taideopetus – esimerkiksi taiteen perusopetus – kaikille lapsille riippumatta äidinkielestä, vammaisuudesta tai varallisuudesta. Täydennyskoulutusta opettajille ja riittävästi avustajia opetukseen


3. siihen, ketkä näkyvät kulttuurin tekijöinä kunnissa 

 • Taide ja kulttuuri työllistävät ja tuovat kuntaan tuloja - myös vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden potentiaali mukaan
 • Lisää taiteellista yhteistyötä vähemmistöihin kuuluvien taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten sekä kuntien kulttuurilaitosten välille. Monipuoliset taiteen ja kulttuurin sisällöt tavoittavat uusia yleisöjä
 • Kulttuuripalvelujen henkilöstö moninaiseksi rekrytoimalla tavoitteellisesti myös vähemmistöihin kuuluvia. Myös muiden kuin suomen ja ruotsin kielen käyttäminen mahdolliseksi
 • Vähemmistöihin kuuluville taiteilijoille ja asiantuntijoille vahvempi edustus kuntien kulttuuritoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Myös muiden kuin suomen ja ruotsin kielen käyttäminen mahdolliseksi


4. taiteen ja kulttuurin rahoituksen yhdenvertaisuuteen

 • Lisää määrärahoja kuntien myöntämiin avustuksiin ja apurahoihin. Ne ovat erityisen tärkeitä vähemmistöihin kuuluville taiteilijoille, jotka usein työskentelevät valtavirran taidelaitosten ulkopuolella
 • Saavutettavuuden edistäminen ja moninaisuuden huomioiminen mukaan avustusten myöntökriteereihin
 • Avustusten ja apurahojen hakeminen saavutettavaksi (tieto kaikkien saataville, lomakkeiden saavutettavuus, tukea hakemuksen tekemiseen)
 • Kunnat vahvistamaan järjestöjen rahoitusta (taide- ja kulttuurialan ja eri vähemmistöjen osallisuutta tukevat järjestöt)

Piirroskuva: Tummaihoinen saksofonisti soittaa.


Kulttuuria kaikille -palvelu

Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteena on yhdenvertainen taide- ja kulttuuriala. Palvelemme alan toimijoita saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. Välitämme tietoa, järjestämme koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia sekä koordinoimme erilaisia hankkeita.

Kulttuuria kaikille -palvelua ylläpitää Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Sen jäsenet ovat kulttuurialan kattojärjestöjä. Toimistossamme työskentelee taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja moninaisuuden asiantuntijoita. 

Lisää tietoa meistä ja toiminnastamme: www.kulttuuriakaikille.fi.


Ota yhteyttä:

Rita Paqvalén, toiminnanjohtaja

rita.paqvalen@cultureforall.fi

puh. 040 674 3528


#KulttuuriaKaikille

Piirroskuva: Pyörätuolia käyttävä vaaleaihoinen tanssija.

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin