Ohita navigaatio

Museot ja arkistot

Toisin katsoen, toisin tehden. Toisin katsottu museo ja queer-pedagogiset toimintatavat museoiden yleisötyössä

Jasmin Järvisen gradun (2020) tavoitteena oli  hahmottaa queer-opastusten toimintatapoja ja pedagogiikkaa ja osoittaa queerin huomioimisen yhteiskunnallista merkittävyyttä laajasti. Millaiset queer-pedagogiset toimintatavat voisivat tukea sukupuolen moninaisuuden ja seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoista kohtaamista museoiden yleisötyössä? Opinnäytetyössä esitetään, että museoilla ja muilla julkisilla toimijoilla, kuten kouluilla, on normatiivista valtaa, johon tulee kiinnittää aktiivisesti huomiota.

Toisin katsoen, toisin tehden (PDF, Aalto-yliopisto), ei välttämättä saavutettava


Lisää ”yli rajojen” -juttuja, kiitos! – Asiantuntijayhteistyöllä seksuaalikasvatusaiheisia Myytinmurtajat-työpajoja Helsingin kaupunginmuseon Helsexinki-näyttelyyn

Helsingin kaupunginmuseon vuonna 2017 esillä olevan Helsexinki -näyttelyn yhteyteen toteutettiin laajaa osallistavaa Myytinmurtajat-työpajahanketta. Hanke syntyi halusta jakaa tietoa nuorille seksuaalisuuteen, sukupuoleen ja seksiin liittyen. Oikeus riittävään ja oikeaan tietoon näihin liittyen oli myös yksi keskeisimmistä Helsexinki-näyttelyn aiheena olleista seksuaalioikeuksista. Hanke toteutettiin yhteistyössä asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Myytinmurtajat-verkkojulkaisu [PDF]

Kaikkien taidemuseo? Raportti Kaikkien taidemuseo -strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa 2009-2013

Loppuraportissa arvioidaan Valtion taidemuseossa, nykyisessä Kansallisgalleriassa, vuosille 2009-2013 tehtyä Kaikkien taidemuseo -strategiaa ja sen vaikutuksia. Strategian tarkoitus oli kiinnittää huomiota museotarjonnan saavutettavuuteen ja moninaisuuden huomioimiseen osana museotyötä. Raportissa käsitellään strategian tavoitteiden toteutumista käytännössä, strategiaprosessin hyviä ja huonoja puolia sekä arvioidaan, miten kannattaisi toimia jatkossa. Raportin havainnot on tarkoitettu hyödyksi Kansallisgallerian lisäksi muille museoille ja kulttuurialan toimijoille. Julkaistu 2014.

Kaikkien taidemuseo? Raportti Kaikkien taidemuseo -strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa 2009-2013 [DOC]
Kaikkien taidemuseo? Raportti Kaikkien taidemuseo -strategian toteutumisesta Valtion taidemuseossa 2009-2013 [DOC]


Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - ­ Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Marja Laineen toimittama ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran julkaisema e-kirja tarjoaa tärkeää tietoa kulttuuri-identiteetin merkityksestä huomioiden maahanmuuton ohella Suomessa jo pitkään asuneet vähemmistöt. Kirjassa Pasi Saukkonen esittelee Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön (Cupore) tuottaman selvityksen kulttuuriperintökasvatuksesta kotoutumisen tukena. Väitöskirjatutkija Saija Benjamin esittelee kulttuuri-identiteetin merkitystä yksilön kehitykselle ja kasvulle. Kirja sisältää myös asiantuntija-artikkeleita, joissa kulttuuri-identiteetin ja kotoutumisen teemojen parissa työskentelevät 15 asiantuntijaa pohtivat moninaisen kulttuuriperintökasvatuksen haasteita ja käytänteitä. Julkaistu 2014.

Kulttuuri-identiteetti & kasvatus - ­ Kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena [PDF]

Yksinpuhelusta vuoropuheluun

Yksinpuhelusta vuoropuheluun - museoiden roolista monikulttuurisessa yhteiskunnassa -seminaarijulkaisussa käsitellään kulttuurienvälistä vuorovaikutusta etupäässä museoiden kannalta. Julkaisu liittyy Turussa 17.-18.4.2008 järjestettyyn Yksinpuhelusta vuoropuheluun -seminaariin, joka oli osa Euroopan kulttuurien välisen vuoropuhelun teemavuotta 2008.

Yksinpuhelusta vuoropuheluun -seminaarijulkaisu [PDF]
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin