Ohita navigaatio

Mitä on moninaisuus?

Sisätila jossa iso musta jokin.
Kuva: Alexandra Burda.
Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, rooleja, moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset. Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.

Moninaisuuden huomioiminen on sitä, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on. On tärkeää, että jokainen voi osallistua ilman pelkoa syrjinnästä.

Taide- ja kulttuurialalla moninaisuuteen liittyvät kysymykset siitä, millaisia rekrytointiperiaatteita organisaatiolla on, ja miten vähemmistöryhmien oma kulttuuri otetaan huomioon palvelujen tarjonnassa, sisällöissä, hankinnoissa sekä tallentamisessa ja dokumentoinnissa. Keskeistä on myös se, otetaanko palvelujen tarjonnassa erilaisten ihmisten kiinnostuksen kohteet ja kokemukset huomioon.

Kulttuuria kaikille -palvelun tavoite on yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua moninaiseen kulttuurielämään. Tuemme moninaisuuden tunnistamista ja asenteiden tiedostamista tarjoamalla tietoa, koulutusta ja työkaluja.

Kuvitus: Alexandra Burda


Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin