Ohita navigaatio

Antirasismi

Tälle sivulle on koottu tietoa antirasismista ja resursseja rasismin vastaiseen työhön. 

Antirasismityö on jatkuvaa, aktiivista ja tietoista toimintaa, joka vastustaa rasismin kaikkia muotoja. Rasismi on eriarvoiseen asemaan asettamista ihonvärin tai alkuperän perusteella. Rasismi piilee yhteiskunnan rakenteissa. Rasismin muotoja voivat myös olla esimerkiksi mikroaggressiot ja ihonvärin merkityksen kieltäminen. On tärkeää ymmärtää, miten valkoisuus läpäisee yhteiskunnan ja kuinka ulossulkevaa se voi olla. Siksi on opittava tunnistamaan ja rikkomaan valkoisuuden normeja. Antirasismityö on keino tukea yhdenvertaisuutta, inklusiivisuutta ja tasa-arvoa.

Antirasismityö vie aikaa sekä vaatii jatkuvaa vuoropuhelua, läpinäkyvyyttä, palautteen vastaanottamista ja antamista. Sen pohjalta on oltava valmis muuttamaan omaa toimintaa, reflektoimaan ja uudelleenoppimaan, jotta voimme rakentaa yhdessä oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Jotta antirasismityö on tehokasta, on aina kannettava vastuu toteuttaa antirasismia ja muuttaa omaa ja organisaation toimintaa. Esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelman ja turvallisemman tilan periaatteiden käyttöön ottaminen ovat tärkeä osa organisaation antirasistista toimintaa. Antirasismityö on kollektiivista työtä, jossa kaikkien on oltava mukana.


Tietolähteitä antirasismista:


Yhdenvertaisuusvaltuutetun kokoamaa tietoa rasismista, sen muodoista ja niiden tunnistamisesta.
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Näin puutut rasismiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maksuton verkkokoulutus: Verkkokoulutus antirasismista ammattilaisille – tietoa, taitoa, tunnetta (siirryt sivustolle thl.fi)

Lähteitä antirasistisen toiminnan tueksi:

Kiia Beilinson ja Miia Laine ovat koostaneet listan, jonka tarkoitus on koota yhteen pääasiassa suomenkielisiä ja Suomen kontekstiin soveltuvia lähteitä antirasistisesta toiminnasta, itseoppimisen tueksi ja työkaluksi erityisesti valkoisille suomalaisille. Antirasismi on aktiivista toimintaa, joka pyrkii vähentämään ja vastustamaan rasismia yhteiskunnassa ja maailmassa. Lista on julkaistu vuonna 2020.

Lista lähteistä antirasistisen työn tueksi (Google-dokumentti, ei välttämättä saavutettava)

Sanastoa:

Fem-R:n sanastoon on koottu feminismiin ja antirasismiin liittyviä sanoja ja käsitteitä. Sanaston tarkoituksena on toimia lähteenä feministiseen keskusteluun niille, joille termit eivät vielä ole käytännössä tuttuja.


Yhdenvertaisuus.fi-sivusto on oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. 

Yhdenvertaisuus.fi-sivuston sanasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sanasto on tarkoitettu työkaluksi moninaisuuteen liittyvässä ruohonjuuritason työssä.

THL:n sanasto

Antirasistinen työ:

Oletko tekemässä antirasistista projektia? Ruskeat tytöt ovat julkaisseet listan asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon.


Esimerkkejä antirasistisesta työstä:

Monet taiteen ja kulttuurin alan organisaatiot ovat koostaneet omia yhdenvertaisuuteen liittyviä, antirasistisia strategioitaan: tässä muutamia esimerkkejä. Jos haluat ehdottaa oman organisaatiosi strategiaa tälle listalle, voit ottaa meihin yhteyttä!

Aineen taidemuseon antirasistinen strategia

Yhdenvertaisuuden ja antirasistisen toiminnan vahvistaminen Suomen valokuvataiteen museossa 

Yhdenvertaisuus ja antirasismi Koneen Säätiössä

Miten antirasistinen eetos näkyy Zodiakin toiminnassa?

Helsinki Art Institutions for Equality (englanniksi)

Lukemista:

Blackness & Postmodern -julkaisu käsittelee mustuuden ja postmodernin nykyajan välistä hankausta. Kirjoittajat ovat eri taustoista ja ja eri ympäristöistä: he ovat taiteilijoita, kuraattoreja, tutkijoita, esiintyjiä, aktivisteja ja paljon muuta. Julkaisija: UrbanApa, 2018. Julkaisu on englanninkielinen ja se on ladattavissa PDF-muodossa.

Blackness & Postmodern -julkaisu 

Farida Albrecht (opinnäytetyö, 2021): Kohti antirasistista musiikkikasvatusta [PDF] 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin