Ohita navigaatio

MONINAISUUSAGENTTIKURSSI

Haluatko moninaisuutta taide- ja kulttuurikentälle?
Hae nyt muutoksen tekijäksi!

Kulttuuria kaikille -palvelun, Globe Art Point:n ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyönä järjestetään

MONINAISUUSAGENTTI KURSSI

Hae mukaan viimeistään 20.3.2019!

 

Kohderyhmä

Kurssi on tarkoitettu ulkomaalaissyntyisille ja -taustaisille taide- ja kulttuurialan ammattilaisille ja taiteilijoille. Kurssille voi hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen ammattilaiset, sekä freelancerit että ne, jotka työskentelevät taide- ja kulttuurilaitoksissa.

Etsimme henkilöitä, joilla on ammattilainen tausta taide- ja kulttuurialoilta sekä vahva kiinnostus moninaisuuteen. Henkilökohtainen kokemus moninaisuudesta katsotaan eduksi. Kurssin kieli on englanti; suomen kielen osaaminen voi olla hyödyllistä mutta ei ole välttämätöntä. Muu kielenosaaminen sekä kokemusta ja/tai koulutusta Suomen ulkopuolelta katsotaan etuna.

Olemme sitoutuneet edistämään kulttuurista moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia henkilöitä hakemaan tehtävään riippumatta hakijan etnisestä alkuperästä, uskonnosta, vammaisuudesta tai iästä.

 

Oppimistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tarjota työkaluja taide- ja kulttuurikentän moninaisuuden kehittämiseen.

Kurssin jälkeen osallistujilla on

  • ymmärrystä keskeisistä käsitteistä kuten moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta, normikriittisyydestä, rakenteellista rasismista ja osallisuudesta,
  • tietoja suomalaisesta taide- ja kulttuurikentästä sekä kulttuuripolitiikasta,
  • työkaluja ja menetelmiä, joilla voi fasilitoida muutosta kohti moninaisempaa taide- ja kulttuurikenttää,
  • konkreettisia kokemuksia moninaisuustyöstä taide- ja kulttuurilaitoksissa.


Kurssin sisältö

Kurssilla käsitellään moninaisuuteen liittyviä aiheita, tutustutaan taide- ja kulttuurikenttään sekä taidepolitiikkaan Suomessa ja tarjotaan mahdollisuus tehdä konkreettista moninaisuustyötä yhden laitoksen kontekstissa. Osallistujia pyydetään tuomaan aktiivisesti omaa osaamista ryhmään ja tarjoamaan toisilleen sparrausta.

Osaksi kurssia osallistujat toteuttavat tehtävän taide- tai kulttuurilaitoksessa joko yksin tai ryhmässä.

 

Toteutus

Kurssille mahtuu 10 osallistujaa. Kurssi on ilmainen ja se järjestetään Helsingissä. Hanke korvaa matka- ja majoituskulut niille osallistujille, jotka tulevat pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.

 

Aikataulu

Kurssi toteutetaan seuraavina päivinä. Lisäksi osallistujien tulee varata aikaa näiden tuntien ulkopuolella oman tehtävän valmisteluun ja toteutukseen.

11.4.2019, 16-19 (3 tuntia)

16.5.2019, 10-17 (7 tuntia)

19.8.2019, 11-18 (7 tuntia)

16.9.2019, 11-18 (7 tuntia)

14.10.2019, 11-18 (7 tuntia)

 

Vastuuhenkilöt

Kurssikoordinaattori: moninaisuuskouluttaja ja teatteriohjaaja Martina Marti, Kulttuuria kaikille -palvelu

Taide- ja kulttuurialan, moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja organisaatiomuutoksen asiantuntijat vastaavat kurssin sisällöistä.

 

Hakeminen

Lähetä vapaamuotoinen hakemus (motivaatiokirje maks. pituus 1 A4), CV ja linkki nettisivuillesi tai sähköiseen portfolioon tai muu työnäyte (esim. PDF) osoitteeseen martina.marti@cultureforall.fi 20. maaliskuuta mennessä. Kerro hakemuksessasi myös millaisessa laitoksessa haluaisit työskennellä tai onko sinulla jo mielessä laitos, jossa haluaisit toteuttaa tehtäväsi. Kirjoita hakemuksesi englanniksi.

 

Valinta

Avaus-hanketiimi valitsee kurssin 10 osallistujaa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksestä 29. maaliskuuta mennessä.

 

Tausta

Moninaisuusagentti-kurssi on osa Kulttuuria kaikille -pavelun, Globe Art Pointin ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttamaa Avaus-hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea ulkomaalaissyntyisten kulttuurialan ammattilaisten ja taiteilijoiden yhdenvertaista osallisuutta suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä. Hankeen ensimmäisessä vaiheessa (2017-2019) kartoitettiin ulkomaalaissyntyisten taiteilijoiden ja kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen toteuttaman tutkimuksen, Kulttuuria kaikille -palvelun job shadowing -havainnoinnin kautta sekä Globe Art Point:n jäsenten kokemusten kautta.

 

Lisätietoja kurssista

Martina Marti, Kulttuuria kaikille -palvelu, martina.marti@cultureforall.fi, 0400 997 203

 

Avaus-kumppanit

Kulttuuria kaikille -palvelu, www.cultureforall.fi

Toiminnanjohtaja Rita Paqvalén, rita.paqvalen@cultureforall.fi

Moninaisuuskouluttaja Martina Marti, martina.marti@cultureforall.fi, +358 400 997203

 

Globe Art Point, www.globeartpoint.fi

Toiminnanjohtaja Tomi Purovaara, tomi.purovaara@globeartpoint.fi

 

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore, www.cupore.fi

Johtaja Marjo Mäenpää, marjo.maenpaa@cupore.fi

Tutkija Emmi Lahtinen, emmi.lahtinen@cupore.fi


Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin