Ohita navigaatio

Hem

Symbol för finlandssvenska teckenspråk

   I tjänsten Kultur för alla främjas kulturtjänster som är öppna för deltagande och som beaktar en varierande publik. Vi erbjuder anställda inom konst- och kulturbranschen information och verktyg för främjande av tillgängligheten till kulturtjänster och för beaktande av en varierande publik.

   Vi samarbetar gärna med olika instanser. Förutom med konst- och kulturorganisationer samarbetar vi även med olika publikgrupper. Vår tjänst är riksomfattande.

   Vi ordnar utbildningar och gör tillgänglighetskartläggningar på beställning. Vi upprätthåller en e-postlista där det delas ut information om aktuella ärenden. Vi producerar verktyg såsom handböcker och checklistor för kulturaktörer samt utredningar om kulturbranschens tillgänglighet och mångfald.

   Vår tjänst är ett samarbetsprojekt som inleddes 2003 och som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

   Kontaktuppgifter och uppgifter om tjänstens personal finns på vår svenskspråkiga webbplats under rubriken Kontaktuppgifter.

    
   Siirry sivun alkuun
   • jaa: Facebook
   • jaa: Twitter
   • jaa: Linkedin