Ohita navigaatio

Kaikki linkit

KolibrÍDEA

KolibrÍDEA-sivusto on aineistokokoelma monikielisille lapsille suomeksi, ruotsiksi, espanjaksi ja portugaliksi. Se ideapankki kaikille niille, jotka joutuvat olemaan kotona lapsineen. Mutta se on tarkoitettu myös kaikille muille, jotka rakastavat lastenkulttuuria. KolibrIDEA on Kultturikeskus Ninho ry:n tuottama.


Feminist Culture House (FCH)

Feminist Culture House (FCH) on intersektionaalinen ja feministinen, Helsingissä sijaitseva organisaatio, joka työskentelee aliedustettujen taiteilijoiden ja muiden taiteen ammattilaisten kanssa.

Feminist Culture House (FCH)


Trans ry

Trans ry on sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja asemaa yhteiskunnassa edistävä järjestö.

Trans ry


Trasek

Trasek ry on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vastustaa syrjintää sekä osallistuu hoitojärjestelmän kehittämiseen. Trasek kouluttaa, jakaa tietoa, järjestää tilaisuuksia, antaa lausuntoja, edustaa jäsenistöään ja toimii muilla tavoin sukupuolivähemmistöön kuuluvien aseman parantamiseksi.

Trasek


Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana

Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima hanke Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla toimii kirjallisuuden kielellisen moninaisuuden alueella. Hankkeessa tuetaan ei-valtakielisen kirjallisuuden inkluusiota pohjoismaiseen kirjallisuuskenttään sekä tekijöiden että lukijoiden näkökulmasta.
Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana


Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä on kulttuuri-, taide- ja viestintähanke, joka tekee näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa, kerää uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuo esiin ajankohtaista queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria.
Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä


Turvapaikanhakijoiden tuki Tutu ry

Turvapaikanhakijoiden tuki on yhdistys, jonka vapaaehtoiset järjestävät vaatetusta ja kotouttavaa toimintaa turvapaikanhakijoille.
Turvapaikanhakijoiden tuki Tutu ry Facebookissa


Catalysti - Transcultural Artists in Finland

Catalysti - Transcultural Artists in Finland on transkulttuuristen taiteilijoiden yhdistys Suomessa.
catalysti.fi


Globe Art Point

Globe Art Point on Suomessa asuvien ulkomaisten ammattitaiteilijoiden tiedon ja toiminnan keskus, jonka tehtävä on edistää tasa-arvoa ja integraatiota suomalaisessa taide- ja kulttuurikentässä yhteistyössä muiden järjestöjen ja instituutioiden kanssa. Helsingissä 2017 avattava keskus kerää ja jakaa tietoa, organisoi tapahtumia ja hankkeita, tukee taiteilijoiden työllistymistä sekä toimii taiteilijoiden puolestapuhujana ja edustajana. Globe Art Pointin perustaja ja ylläpitäjä on Suomen Kansainvälisten taiteilijoiden keskus – International Artists´ Center Finland ry.
globeartpoint.fi


Ihan epäNormaalia -verkkonäyttely

Ihan epäNormaalia-näyttely kertoo vammaisten elämään liittyvistä polttavista kysymyksistä Suomessa ja katsoo niiden taakse menneisyyteen. Näyttelyn ovat toteuttaneet Työväenmuseo Werstas, Kuurojen museo, Näkövammaismuseo, Kynnys ry, Valtion taidemuseon Kulttuuria kaikille -palvelu sekä Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry.

Ihan epäNormaalia -verkkonäyttely


Interkult Kassandra

Interkult Kassandra (Kassandra ry) on valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, jonka tarkoituksena on edistää interkulttuurisuutta taiteen ja kulttuurin keinoin. Interkult Kassandran toiminnassa interkulttuurisuus ja monikulttuurisuus on tavallisia asioita, normeja nykyajan yhteiskunnassa.
kassandra.fi


Intersukupuolisuus.fi

Sivuston tarkoitus on jakaa tietoa intersukupuolisuudesta sekä tarjota tukea intersukupuolisille ihmisille ja heidän läheisilleen.
Sivut on toteutettu vapaaehtoisvoimin ja sen takana on joukko intersukupuolisia ja intersukupuolisuuden parissa työskenteleviä ihmisiä.
intersukupuolisuus.fi

Kettuki ry

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.
kettuki.fi

Kuurojen museo

Kuurojen museo esittelee ja tallentaa suomalaisten kuurojen ja viittomakielisten kulttuuriperintöä.
kuurojenmuseo.fi


Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry

Monikulttuurisuusyhdistys Familia Club ry on kohtaamispaikka sekä suomalaisille että ulkomaalaisille. Toiminnan tärkeänä tavoitteena on tukea oman kulttuurin ja kielen säilyttämistä, lieventää ennakkoluuloihin perustuvaa muukalaisvihaa ja suvaitsemattomuutta.
familiaclub.fi

The Museum of the African Diaspora


The Museum of the African Diaspora on kansainvälinen museo, joka tekee laajaa yhteistyötä eri instituutioiden kanssa. Museo keskittyy afrikkalaiseen diasporaan. Sivustolla tietoa ja tarinoita.
moadsf.org


Näkövammaismuseo

Näkövammaismuseo on Näkövammaisten Keskusliiton omistuksessa toimiva vammais­historiallinen erikoismuseo. nkl.fi/fi/etusivu/toiminta/museo

Seta

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, jolla on 20 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina kansalaisina- riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.
www.seta.fi

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma tarjoaa neuvontaa ja ohjausta; tietoa kuntoutus-, opiskelu-, työ- ja harrastusmahdollisuuksista; tiedotus- ja koulutusmateriaalia vammaisten maahanmuuttajien oikeuksista ja tilanteesta Suomessa sekä konsultaatiota ja koulutusta järjestöille ja viranomaisille.
tukikeskushilma.fi

Transforces

Transforces on sukupuolen moninaisuuden ja transasian puolesta puhuva ja toimiva aktivistiryhmä. Tavoitteenamme on transnäkyvyyden -ja hyvinvoinnin lisääminen sekä yhteiskunta, joka ymmärtää ja kohtaa sukupuolen moninaisuutta kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Ryhmämme on jatkuvasti avoin uusille ihmisille ja sitoutumisen aste on jokaisen itse päätettävissä. 
Transforces


Väestöliiton monikulttuurinen osaamiskeskus

vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus

Saamelaiset sukupolvet ja yhteinen tarina -hanke

Hankkeen tarkoituksena on saamelaisen perinteen tallentaminen yhteisöllisesti yhteisön tarpeista lähtien. Hankkeessa kerätään perinnetietoa eri sukupolvien yhteisissä kohtaamisissa. Saamelaismuseo on ideoitsija ja osallistaja, mutta tallennettavan perinnetiedon aiheet ja tavat päättävät yhteisön jäsenet.

Saamelaiset sukupolvet ja yhteinen tarina -hanke (linkki Siidan verkkosivuille)

Sivuvalo - Onko tämä suomalaista kirjallisuutta?

Sivuvalo - Onko tämä suomalaista kirjallisuutta? on monikulttuurinen projekti, joka pyrkii tuomaan esiin Suomessa asuvien mutta muilla kuin suomen tai ruotsin kielellä kirjoittavien runoilijoiden ja kirjailijoiden töitä ja näkemyksiä.
sivuvalo.com

Normit nurin!

Normit nurin! -hanke keskittyy normien purkamiseen kouluissa.
normit.fi

RASMUS-verkosto

Rasismin ja muukalaispelon vastainen RASMUS-verkosto toimii monin tavoin rasismia ja syrjintää vastaan monikulttuurisen yhteiskunnan edistämiseksi. RASMUS-verkostoa koordinoi RASMUS ry.
rasmus.fi

Tuottajapalveluja maahanmuuttajataustaisille luovan alan toimijoille

Tuottajapalveluja maahanmuuttajataustaisille luovan alan toimijoille (TuPa), on Humanistisen ammattikorkeakoulun hanke yhteistyössä Moniheli-verkoston, kulttuurikeskus Caisan, Catalysti-hankkeen taiteilijaverkoston ja Yrittäjäksi Suomeen -hankkeen kanssa. TuPa-hanke tarjosi kaksikielistä (suomi/englanti) yrittäjyyskoulutusta toukokuusta 2013 lähtien toukokuun 2014 loppuun saakka.
facebook.com/hanketupaKulttuurikeskus Caisa

Kulttuurikeskus Caisan tavoitteena on tukea monikulttuurisen kaupungin suvaitsevaisuutta ja kehittymistä. Kulttuurikeskus Caisassa järjestetään mm. erilaisia kulttuuritapahtumia.
kulttuuri.hel.fi/caisa


Maailman musiikin keskus

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen tehtävänä on hankkia ja levittää tietoa maailman eri musiikeista monin eri tavoin. Sivuilla on mm. instituutin ylläpitämä luettelo ja esittely maahanmuuttajamuusikoista ja heidän yhtyeistään, Immigres.
globalmusic.fi

Queer-reitti taidekokoelmiin

Valtion taidemuseon Taidekokoelmat-verkkopalvelussa on nähtävillä queer-reitti. Queer on englanninkielen sana, joka tarkoitti alun perin omituista, kummallista tai normien vastaista. Nykyään queer ymmärretään normien kyseenalaistamisena ja haastamisena.
Queer-reitti kokoelmiin: kokoelmat.fng.fi


Tasa-arvotiedon keskus Minna

Tasa-arvotiedon keskus Minna kokoaa ja välittää tietoa sukupuolten tasa-arvosta ja siihen liittyvästä tutkimuksesta. Keskus palvelee laajaa käyttäjäkuntaa: viranomaisia, poliitikkoja, tasa-arvotoimijoita ja järjestöjä, opiskelijoita ja tutkijoita, mediaa-ja ylipäätään tasa-arvoasioista kiinnostuneita. Minna Canthin mukaan nimetty keskus on valtakunnallinen yksikkö, joka tekee sekä kotimaista että kansainvälistä yhteistyötä.
minna.fi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivut syrjinta.fi


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin