Ohita navigaatio

Kaikki esimerkit ja kokemukset

Aineen taidemuseon autismiystävälliset ohjeet

Aineen taidemuseo on tehnyt ohjeet ja kuvat tukemaan museossa vierailemista ja siihen valmistautumista.

Taustatietoa: Sosiaalinen tarina (social story) on kuvin ja tekstein kerrottu tarina siitä, mitä jossakin sosiaalisessa tilanteessa tapahtuu. Tarinan voi tehdä esimerkiksi museokäynnistä tai teatteriesityksestä. Tärkeää on kertoa, missä järjestyksessä asiat tapahtuvat ja missä ne tapahtuvat. Sosiaalinen tarina auttaa keskittymään kulttuurielämykseen. Tarinan avulla voi hahmottaa, milloin tilanne alkaa ja milloin loppuu, ja näin esimerkiksi epävarmuus saadaan hälvenemään. Tarinan avulla voidaan ennakoida, ja tehdä tutummaksi ja turvallisemmaksi sosiaalisia tilanteita. (Lähteet: Senso-hanke ja Autismisäätiö)

Autismiystävälliset ohjeet (siirryt Tornion kaupungin sivuille)


Amos Rexin autismiystävälliset ohjeet

Tämä kuvaus museovierailun kulusta on kaikille, jotka toivovat saavansa ennakkoon yksityiskohtaisempia tietoja Amos Rexissä vierailusta. Mistä Amos Rexiin tullaan sisään, keitä siellä kohtaa tai miten siellä pitää toimia vaikka lippukassalla? Voit tutustua tähän kuvaukseen ennen vierailuasi.

Autismiystävälliset ohjeet (siirryt Amos Rexin sivuille)


Mikä meitä yhdistää – Aistit ja saavutettavuus taide- ja kulttuuritoiminnassa

Opintokeskus Kansalaisfoorumin julkaisu (2023) tukee saavutettavuustyötä tuomalla esiin aitoja puheenvuoroja ja konkreettisia esimerkkejä taide- ja kulttuuritoiminnan parista. Julkaisu ei ole varsinainen opas, mutta se voi opastaa havainnoimaan maailmaa ja omaa toimintaa uudella tavalla. Artikkeleita yhdistävä näkökulma on ihmisen aistit. Kirjoittajat kertovat omista kokemuksistaan ohjaajina ja kokemusasiantuntijoina. Julkaisu onkin koottu ensisijaisesti taide- ja kulttuuritoiminnan parissa eri ikäisten ihmisten kanssa toimiville ohjaajille ja opettajille. Kunkin artikkelin yhteyteen on laadittu 2–3 pohdinta- ja oppimistehtävää, jotka voi tehdä yksin tai oman toimintaryhmän kanssa. Osa tehtävistä soveltuu myös opettajien ja ohjaajien oman ohjaajuuden kehittämiseen ja tarkasteluun.

Mikä meitä yhdistää – Aistit ja saavutettavuus taide- ja kulttuuritoiminnassa (PDF) (ei välttämättä saavutettava)

Julkaisun kaikki versiot, myös ääniversio ovat saatavissa täältä:

Mikä meitä yhdistää (siirryt sivustolle kansalaisfoorumi.fi)


Tanssinopetuksen tukikortit

Papunetin kuvapankkiin on liitetty uusi 24 kuvan tanssinopetuksen tukikorttisarja. Kuvituksessa on tavoitteena visuaalisesti innostava ja selkeä ilmaisu. Kuvissa on tanssinopetuksen yleisiä käsitteitä, jotka liittyvät tilaan, muodostelmiin ja liikelaatuihin.

Kuvittaja on taiteilija Janne Kärkkäinen ja kuvakommunikoinnin asiantuntijana oli Virpi Yiannakou. Kuvat ovat osa Annantalon taidekeskuksen yhdenvertaisuuden kehityshanketta. Hankkeeseen osallistuivat Annantalon tanssi- ja sirkustaiteen taidekasvattajat.

Annantalo on Helsingin kaupungin lasten ja nuorten taidekeskus. Tanssin kuvakortit on julkaistu 2023.

Kuvat löytyvät Papunetistä tämän linkin kautta:

Papunetin kuvapankkiin: Annantalo


Kuvakommunikaatiotaulut Ruisrockiin

Kuvakommunikointitauluja voi käyttää esimerkiksi festivaalivierailun suunnitteluun ja Ruisrockissa paikan päällä. Taulut on suunnitellut Papunet yhteistyössä Aistitalo Oy:n, Ruisrockin ja tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin kanssa. Kuvakommunikaatiotaulut konserteista

Kuvakommunikointitaulut on suunniteltu konserttikäyntiä varten.Taulut on suunnitellut Papunet yhteistyössä Helsingin Musiikkitalon sekä tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekin kanssa.
Musiikkitalon selkokielinen esite

Musiikkitalon selkokielinen esite voi palvella esimerkiksi kehitysvammaisia henkilöitä sekä muistisairaita ihmisiä ja kieltä opettelevia henkilöitä. Esite on tuotettu osana Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelun, Musiikkitalon ja Ruisrockin yhteistä Musiikki kuuluu kaikille -hanketta. Julkaistu 2017.

Musiikkitalon selkokielinen esite [Linkki Papunetin verkkosivuille]


Sosiaalinen tarina Vesta Linnea ja Aavelapsen arvoitus -näytelmälle

Sosiaalinen tarina (social story) on kuvin ja tekstein kerrottu tarina siitä, mitä jossakin sosiaalisessa tilanteessa tapahtuu. Tarinan voi tehdä esimerkiksi museokäynnistä tai teatteriesityksestä. Tärkeää on kertoa, missä järjestyksessä asiat tapahtuvat ja missä ne tapahtuvat. Sosiaalinen tarina auttaa keskittymään kulttuurielämykseen. Tarinan avulla voi hahmottaa, milloin tilanne alkaa ja milloin loppuu, ja näin esimerkiksi epävarmuus saadaan hälvenemään. Tarinan avulla voidaan ennakoida, ja tehdä tutummaksi ja turvallisemmaksi sosiaalisia tilanteita. (Lähteet: Senso-hanke ja Autismisäätiö)

Tampereen Työväen Teatteri toteutti yhteistyössä Teatteri Siperian kanssa näytelmän Vesta Linnea ja Aavelapsen arvoitus. Näytelmästä esitettiin 1.4.2017 rajaton esitys, jota markkinointiin esimerkiksi autismin kirjoon kuuluvien ihmisten perheille. Rajattoman esityksen tueksi tuotettiin ennakkomateriaalia, kuten sosiaalinen kuvakäsikirjoitus.

Sosiaalinen tarina Vesta Linnea ja Aavelapsen arvoitus -näytelmään [PDF]

Aisteille avattu – Saavutettavuus Kuralan Kylämäessä

Turun yliopiston museologian oppiaineen verkkonäyttelyssä on mm. Aistit huomioiva esteettömyys Kuralan Kylämäessä -sivu, jossa kerrotaan Kuralan Kylämäestä kuvin ja tekstein. Sivu voi olla hyödyllinen monille kävijöille esimerkiksi ennen vierailua Kuralan Kylämäessä, sillä sivulta selviää miltä siellä näyttää ja mitä kaikkea siellä voi aistia. Tuotettu 2015.
Aisteille avattu – Saavutettavuus Kuralan Kylämäessä

Säätöä ja oivalluksia: miten tehtiin saavutettava seminaari. Case: Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi: Saavutettavuus 3.0

Artikkelissa käydään läpi seminaarin järjestämiseen liittyviä käytännön saavutettavuusratkaisuja esteettömästä seminaaritilasta tulkkauksiin ja viestintään. Esimerkkinä on Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi, joka toteutettiin 2.-4.11.2016. Artikkeli on julkaistu 2017.

Säätöä ja oivalluksia: miten tehtiin saavutettava seminaari [DOC]
Säätöä ja oivalluksia: miten tehtiin saavutettava seminaari [PDF]


Kuriositeettikabi.netin esteettömyysnumero

Kuriositeettikabi.netin numerossa 2/2016 teemana oli esteettömyys. Numerossa käsiteltiin paljon moniaistisuutta museoissa. Kuriositeettikabi.net on museologiasta ja museoilmiöistä kertova verkkolehti, jota julkaisee Turun yliopiston ja Åbo Akademin museologian ainejärjestö Museion ry.


Näkövammaisten taidekokemuksiin liittyvät haasteet

Viliina Koivisto ja Niina Huovinen pohtivat blogikirjoituksessaan kuvataiteen avaamista näkövammaisille henkilöille sekä haasteita, joita näkövammaiset kävijät kohtaavat taidenäyttelyissä. Teksti liittyy Make Sense -projektiin.

Näkövammaisten taidekokemuksiin liittyvät haasteet -teksti SOLU -blogissa (Soveltavaa taidetta ja luovaa tuotantoa)
Näkövammaisten taidekokemuksiin liittyvät haasteet [DOC]


Saavutettavan digitaalisen ja verkkoviestinnän laaja buffetkattaus 

Sami Virtanen osallistui Funkan Saavutettavuuspäiville 13.-14.4.2016 Tukholmassa. Matkaraportissaan Virtanen kertoo eri Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen toimenpiteistä digitaalisen ja verkkoviestinnän saavutettavuuden edistämiseksi. 

Saavutettavan digitaalisen ja verkkoviestinnän laaja buffetkattaus [DOC]

Saavutettavan digitaalisen ja verkkoviestinnän laaja buffetkattaus [PDF]


Näkökulmia vammaisuuteen - artikkelikokoelma vammaiskäsitysten eroista

Tukikeskus Hilman julkaisu kokoaa yhteen kokemuksia, aktivismia ja tutkimusta. Kirjan yksitoista puheenvuoroa etsivät keinoja ihmisten moninaisuutta kunnioittavan yhteiskunnan rakentamiseen. Artikkelikokoelman tarkoitus on herättää keskustelua vammaisten ihmisten syrjinnästä ja rasismista. Julkaistu 2012.

Näkökulmia vammaisuuteen - artikkelikokoelma vammaiskäsitysten eroista [PDF]


Kokemuksia selkokielisen kulttuurioppaan tekemisestä

Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijat toteuttivat oppinnäytteenä selkokielisen Kulttuuria kaikille! -oppaan pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista. Oppaan tekijät kertovat kokemuksistaan. Julkaistu 2011.

Kokemuksia selkokielisen kulttuurioppaan tekemisestä [DOC]
Kokemuksia selkokielisen kulttuurioppaan tekemisestä [PDF]

Vierailulla Toimivassa kodissa

Kulttuuria kaikille -palvelu vieraili Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Toimiva koti -yksikkössä, joka esittelee näyttelyissään esteettömän ja turvallisen asumisen ratkaisuja ja järjestää erilaisia koulutuksia. Julkaistu 2008.

Vierailulla Toimivassa kodissa -kooste [DOC]
Vierailulla Toimivassa kodissa -kooste [PDF]

Kulttuurikoira

Opaskoira Ninni kertoo kokemuksistaan kulttuuritapahtumista. Artikkeli on julkaistu Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n julkaisemassa Kajastus-lehdessä 4-5/2006.

Kulttuurikoiran kokemuksia [DOC]
Kulttuurikoiran kokemuksia [PDF]


Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojektin loppuraportti

Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojekti on LiiKuTa-hankkeen aloitteesta toteutettu projekti (2014-2015). Pilotin tavoitteena oli parantaa museopalveluiden saavutettavuutta ja luoda museoille toimintamalli erityislapsia varten. Raportissa erityislapsilla tarkoitetaan lapsia, jolla on aistiyliherkkyyksiä ja -säätelyvaikeuksia tai esim. Aspergerin oireyhtymä tai muu autismin kirjoon kuuluva sairaus. LiiKuTa - hyvinvointia liikunnasta, kulttuurista ja taiteesta oli opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Riihimäen kaupungin museot -yksikön hallinnoima hanke, jota toteutettiin yhteistyössä kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelujen kanssa.

Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojektin loppuraportti [DOC]
Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojektin loppuraportti [PDF]


Natašan Enkeli Ateneumissa

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula kertoo artikkelissaan moniaistisen Enkeli-näyttelyn avajaisista ja toteutuksista. Julkaistu 2014.

Natashan Enkeli Ateneumissa [DOC]
Natashan Enkeli Ateneumissa [PDF]


Esimerkkejä museoiden kommunikaatiotauluista ja selkokielisistä opasteksteistä

Kuvasymbolitaulustot ja selkokieliset materiaalit museovierailun tukena -hankkeen (2012-2013) tavoitteena oli kehittää museoiden tiedollista saavutettavuutta. Hankkeessa tuotettiin kolmen museon perusnäyttelyyn liittyviä opastusmateriaaleja selkokielellä ja kuvasymboleilla. Hankkeen raportin voi lukea sivustomme Tutkimukset ja raportit -osiossa.

Lapin maakuntamuseon selkokielinen opasteksti [PDF]
Lapin maakuntamuseon kommunikaatiotaulu [PDF]

Suomen merimuseon selkokielinen opasteksti [PDF]
Suomen merimuseon kommunikaatiotaulu [PDF]

Suomen Urheilumuseon selkokielinen opasteksti [PDF]
Suomen Urheilumuseon kommunikaatiotaulu [PDF]


Kuvataidetta korville

Mikko Ojanen kertoo kuvataiteen kuvailutulkkauksesta ja museo-oppaille järjestetystä kuvailutulkkauskoulutuksesta. Teksti on ilmestynyt Kaakkois-Suomen taidemuseoiden tiedotuslehti Kaakkurissa vuonna 2013.

Kuvataidetta korville [DOC]
Kuvataidetta korville [PDF]


Tavoitteena kaikille saavutettava näyttely

Vammaisten ihmisten elämänkokemuksiin ja historiaan paneutuva Ihan epäNormaalia -näyttely haluttiin tehdä mahdollisimman saavutettavaksi. Näyttelyn visuaalinen suunnittelija Kati Lehtinen kirjoittaa kokemuksistaan. Julkaistu vuonna 2012.

Tavoitteena näyttely, josta tulisi kaikille saavutettava [DOC, ilman kuvia, kuvatekstit mukana]
Tavoitteena näyttely, josta tulisi kaikille saavutettava [PDF, kuvat ja kuvatekstit mukana]

Vierailulla Urho Kekkosen museossa

Urho Kekkosen museo Tamminiemi on tehnyt esteettömyyttään parantavia ratkaisuja peruskorjauksen yhteydessä. Kulttuuria kaikille -palvelu kävi tutustumassa Tamminiemeen ja teki vierailustaan saavutettavuus-aiheisen koosteen. Julkaistu vuonna 2012.

Vierailulla Urho Kekkosen museossa -kooste [DOC]
Vierailulla Urho Kekkosen museossa -kooste [PDF]

Muistojen matkalaukku

Helsingin kaupungin työpajaohjaaja Marja Nykänen kuvailee ikäihmisten viriketoimintaan tarkoitettua työkalua, muistojen matkalaukkua. Artikkelissa on myös lähihoitajaopiskelija Tuula Ahvenaisen kokemuksia matkalaukun käytöstä ryhmäkoti Orkideassa. Julkaistu 2011.

Muistojen matkalaukku [DOC]
Muistojen matkalaukku [PDF]


Museo-opastus asiakkaille, joilla on mielenterveysongelmia. Kokemuksia ja suosituksia.

Kulttuuria kaikille -palvelu järjesti Ateneumin taidemuseossa esimerkkiopastuksen ryhmälle, jonka henkilöillä on mielenterveysongelmia. Julkaisuun on koottu kokemuksia opastuksesta sekä lista asioista, jotka on hyvä ottaa huomioon opastettessa asiakkaita, joilla on mielenterveysongelmia. Julkaistu 2010.

Museo-opastus asiakkaille, joilla on mielenterveysongelmia [DOC]
Museo-opastus asiakkaille, joilla on mielenterveysongelmia [PDF]

Museo-oppaat tutustuivat kuvailun maailmaan

Ateneumin taidemuseon ja Nykytaiteen museo Kiasman oppaat harjoittelivat nähdyn muuttamista sanoiksi kuvailukoulutuksessa. Lue kouluttajan ja oppaan ajatuksia koulutuksesta. Julkaistu 2010.

Museo-oppaiden kuvailukoulutus -kokemuksia [DOC]
Museo-oppaiden kuvailukoulutus -kokemuksia [PDF]


Kokemuksia kuvailusta Caj Bremerin valokuvanäyttelyssä

Kuvailussa visuaalinen muutetaan kielelliseksi. Näkövammainen näyttelyvieras kertoo kokemuksistaan Caj Bremerin valokuvanäyttelyn kuvailusta. Julkaistu 2010.

Valokuvanäyttelyn kuvailu -kokemuksia [DOC]
Valokuvanäyttelyn kuvailu -kokemuksia [PDF]

 

Saavutettava museo - case Turun taidemuseo

Turun taidemuseon saavutettavuusratkaisuja esittelevän koosteen on tuottanut Kulttuurin ketju -hanke (Helene Reunanen 2010). Kooste löytyy myös Kulmat.fi -verkkopalvelusta, joka on matkailun, kulttuurin ja luovien alojen toimijoille suunnattu maksuton verkkoyhteisö.

Saavutettava museo - case Turun taidemuseo [PDF]


Vierailulla Vellamossa

Merikeskus Vellamossa toimivat Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo ja Tietokeskus Vellamo. Kulttuuria kaikille -palvelu kävi tutustumassa Vellamoon ja teki vierailustaan saavutettavuus-aiheisen koosteen. Julkaistu 2009.

Vierailulla Vellamossa -kooste [DOC]
Vierailulla Vellamossa -kooste [PDF]


Onko Ruotsissa kaikki paremmin?

Kulttuuria kaikille -palvelu matkusti Ruotsiin penkomaan museoiden saavutettavuutta. Viikon ohjelmaan kuului vierailuja useissa museoissa ja kulttuurialan organisaatioissa. Julkaistu 2007.

Onko Ruotsissa kaikki paremmin -matkakertomus [DOC]
Onko Ruotsissa kaikki paremmin -matkakertomus [PDF]Erilaista historiaa Werstaalla

Työväen keskusmuseo Werstaan johtaja Kalle Kallio kertoo näyttelystä "Vaarin paketti ja sateenkaarinappi". Näyttelyssä esiteltiin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa esineiden, valokuvien ja arkistomateriaalin avulla. Artikkeli on julkaistu Museokello-lehden numerossa 1/2006.

Erilaista historiaa Werstaalla [DOC]
Erilaista historiaa Werstaalla [PDF]
 

 

Näkemyksiä -verkkonäyttely

Näkemyksiä -verkkonäyttely kertoo ensimmäisistä keskisuomalaisista kuvataiteilijoista sekä siitä ympäristöstä ja maailmasta, jossa he elivät ja jota he kuvasivat taiteessaan. Verkkonäyttely on suunnattu erityisesti näkövammaisille. Se on toteutettu osana Avoin museo -hanketta vuonna 2005.
avoinmuseo.fi/nakemyksia


Moniaistinen museo-opastus -kehittämishanke

Musiikki, tuoksut, kankaat ja esineet elävöittivät tutustumista taideteoksiin Ateneumin taidemuseon Moniaistinen museo-opastus -kehittämishankkeessa. Julkaistu 2006.

Moniaistinen museo-opastus -loppuraportti [DOC]
Moniaistinen museo-opastus -loppuraportti [PDF]


Saavutettavuus-projekti Valtion taidemuseossa 1999-2001

Raportti Saavutettavuus-projektista, jossa pyrittiin kehittämään Ateneumin taidemuseon, Nykytaiteen museo Kiasman sekä Sinebrychoffin taidemuseon palveluita ja poistamaan esteitä, joita toimimisesteiset asiakkaat kohtaavat museoympäristössä. Julkaistu 2002.

Saavutettavuusprojektin loppuraportti [DOC]
Saavutettavuusprojektin loppuraportti [PDF]


Esteettömyys edellä

Julkaisu kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja esteettömien ja saavutettavien tapahtumien järjestämisestä. Kirjoittajakunta koostuu kulttuuri- ja liikuntatapahtumien suunnittelijoista ja järjestäjistä, soveltavan liikunnan ja esteettömyyden ammattilaisista sekä varsinaisista tapahtumiin osallistuneista asiakkaista ja käyttäjäkunnan edustajista. Mukana on 14 artikkelia, jotka on jaoteltu teemojen mukaan kulttuuritapahtumiin ja luonto- ja liikuntatapahtumiin. Julkaisun ovat toimittaneet Suvi Vuorsola ja Kati Karinharju 2014.

Esteettömyys edellä (PDF, linkki Theseus-tietokantaan)


Esteetöntä festivaalielämää

Ruisrock on vuosina 2012-2013 kiinnittänyt erityistä huomiota tapahtuman saavutettavuuteen. Outi Salonlahti tutustui festivaalin saavutettavuusratkaisuihin. Julkaistu 2013.

Esteetöntä festivaalielämää [DOC]
Esteetöntä festivaalielämää [PDF]

 


"Voi, kun te näkevät voisitte käyttää kuvailutulkkausta!" Prinsessa Ruusunen kuvailutulkattiin Kansallisbaletissa

Syksyllä 2013 Suomen Kansallisbaletissa toteutettiin kaksi kuvailutulkattua esitystä Prinsessa Ruususesta. Outi Salonlahti kävi katsomassa kuvailutulkatun esityksen Maarit Hedmanin kanssa ja haastatteli Hedmania hänen kokemuksistaan. Lisäksi artikkeliin on haastateltu yleisöyhteistyön vastaavaa tuottajaa Tuula Jukola-Nuortevaa sekä kuvailutulkki Anu Aaltosta kuvailutulkkauksen toteuttamisesta. Julkaistu 2014.

Prinsessa Ruusunen kuvailutulkattiin Kansallisbaletissa [DOC]
Prinsessa Ruusunen kuvailutulkattiin Kansallisbaletissa [PDF]

Muistot pintaan ja tunteet liikkeelle

Paula Launosen artikkelissa (ProudAge-lehti 2013) esitellään Tanssiva Lahja -palvelua. Nimensä mukaisesti Tanssiva Lahja on tanssiteos tai -verstas, jonka voi lahjoittaa yksittäiselle ikäihmiselle tai ryhmälle ikäihmisiä palvelutaloon. Lahjoittaja voi olla yritys, yhteisö tai yksittäinen henkilö, ja lahjoituksen voi tehdä vaivatta netissä osoitteessa www.tanssivalahja.fi. Lahjoituksella kustannetaan taide-elämys palvelukeskukseen.

Muistot pintaan ja tunteet liikkeelle [PDF]

Kuvailutulkattua nukketeatteria Hevosenkengässä

Teatteri Hevosenkengässä kuvailutulkattiin Kummituskekkerit-näytelmä syksyllä 2012. Tekstiin on haastateltu näyttelijä ja näytelmäkirjailija Eero Ahrea ja Kummituskekkerit-näytelmän yleisöä. Julkaistu tällä sivustolla 2013.

Kuvailutulkattua nukketeatteria Hevosenkengässä [DOC]
Kuvailutulkattua nukketeatteria Hevosenkengässä [PDF]


Korvin nähtyä teatteria

Kuvailutulkkien kouluttaja Mikko Ojanen kertoo teatteriesitysten kuvailutulkkaukseen liittyvistä toiveistaan. Teksti on alun perin ollut alustuksena Kuopion kaupunginteatterin kuvailutulkkauskoulutuksessa. Julkaistu tällä sivustolla 2012.

Korvin nähtyä teatteria [DOC]
Korvin nähtyä teatteria [PDF]


Kuvailutulkkauksen järjestäminen ammattiteatterissa - Kokemuksia ja suosituksia

Näkövammaisten Keskusliitto ry:n koordinoimassa Kuvailutulkkaus ammattiteattereissa -pilottihankkeessa haettiin yleisiä käytäntöjä kuvailutulkattujen esitysten toteuttamiseksi ammattiteattereissa. Hankkeen loppuraportin alkuun on koottu teattereille suosituksia ja huomioita helpottamaan kuvailutulkkauksen järjestämistä. Julkaistu 2011.

Ammattiteattereiden kuvailutulkkaus -hankkeen loppuraportti [DOC]
Ammattiteattereiden kuvailutulkkaus -hankkeen loppuraportti [PDF]Teatterinäytös tekstitettiin suomeksi

Kansallisteatterin Galilein elämä -näytäntö tekstitettiin marraskuussa 2010 suomeksi. Tekstitys liittyi Kuuloliiton vetämään Näyttämötaide saavutettavaksi -hankkeeseen (2009-2010). Kulttuuria kaikille -palvelu kysyi Galileitä näyttelevältä Markku Maalismaalta ja Kansallisteatterin teatterikuraattori Pirjo Virtaselta, miten tekstitetty esitys sujui.

Teatterinäytös tekstitettiin suomeksi [DOC]
Teatterinäytös tekstitettiin suomeksi [PDF]


Teatterinäytös tulkattiin viittomakielelle

Kaarinan kaupungissa toimivan nuorisoteatterin Ella ja jättipotti -esitys tulkattiin viittomakielelle. Ellaa näyttelevä Elina Karjalainen kertoo, miten tulkattu esitys sujui. Julkaistu 2010.

Viittomakielelle tulkattu teatteriesitys -kokemuksia [DOC]
Viittomakielelle tulkattu teatteriesitys -kokemuksia [PDF]Tavoitteena kaikkien yhteinen Finna

Heli Kautonen kertoo artikkelissaan siitä, miten esteettömyys ja käytettävyys on huomioitu Finnan kehitystyössä. Finna on Suomen arkistojen, museoiden ja kirjastojen yhteinen hakupalvelu verkossa. Julkaistu 2015.

Tavoitteena kaikkien yhteinen Finna [DOC]
Tavoitteena kaikkien yhteinen Finna [PDF]


Taiteilijaresidenssejä mutta kenelle?

Videotaltiointi Cross Over -festivaalilla 4.6.2015 käydystä keskustelusta. Onko vammaisella taiteentekijällä käytännössä mahdollisuuksia hakeutua taiteilijaresidensseihin? Mitä esteitä ja mitä mahdollisuuksia löytyy? Keskustelua alustamassa Riikka Suomi-Chande, Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö; Jan Jämsén, Pro Artibus; Pia Bartsch, yhteisötaiteilija, Saaren kartano sekä Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, taiteilija. Taltioinnilla näkyy viittomakielen tulkkaus. Tallenteen toteutus Ismo Helén.

Taiteilijaresidenssejä mutta kenelle? (linkki YouTubeen)


Stagetext - malli teatteriesitysten kielensisäisen tekstityksen järjestämiseen

Aura Linnapuomi esittelee artikkelissaan englantilaisen Stagetext-järjestön tarjoamaa palvelua, jonka avulla teatterit voivat ulkoistaa tekstitetyn näytöksen järjestämisen. Artikkeli on tuotettu Kuuloliiton koordinoimassa Näyttämötaide saavutettavaksi 2 -hankkeessa (2011-2013).

Stagetext - malli teatteriesitysten kielensisäisen tekstityksen järjestämiseen [DOC]
Stagetext - malli teatteriesitysten kielensisäisen tekstityksen järjestämiseen [PDF]

Selkokielinen opas pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista

Opinnäytteenä toteutettuun oppaaseen on koottu tietoa Helsingin, Espoon ja Vantaan kulttuuripalveluista. Oppaassa kerrotaan aukioloajat, yhteystiedot sekä hinnat, alennukset ja ilmaiset sisäänpääsyajat. Lisäksi oppaassa on perustietoa palveluiden saavutettavuudesta. Julkaistu 2011.

Selkokielinen opas pääkaupunkiseudun kulttuuripalveluista [PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin