Ohita navigaatio

Teatteri, tanssi ja sirkus

Malli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle

Suomen Teatterit ry on julkaissut vuonna 2020 mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan suomeksi ja ruotsiksi.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja Suomen Teatterit ry suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Malli on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (linkki Suomen Teatterit ry:n sivuille)

Sateenkaarisensitiivisyys lapsille suunnatussa tanssiesityksessä

Tanssitaiteilija Pauliina Aladinin Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan Taiteen uudet kontekstit -koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyö keskittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden huomioimiseen lapsille suunnatuissa tanssiteoksissa. Opinnäytetyö käsittelee aihetta Tanssiva satuhetki -teoksen kehitysprosessin ja esityksen kautta. Opinnäytetyö tarjoaa taiteellisille työryhmille keinoja kehittää omaa työskentelyään sateenkaarisensitiiviseen suuntaan. Työ sisältää sateenkaarisanaston seksuaalisuuden, sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta. Aladin esittelee havaintoja toteuttamastaan kyselytutkimuksesta, jossa kartoitetaan sateenkaarivähemmistöjen kokemuksia lapsille suunnatuista esittävän taiteen esityksistä. Lisäksi työ sisältää sateenkaarisensitiivisen työskentelyn ohjeistuksen. Julkaistu 2020.

Interkulttuurinen ohjaaja - teatteriohjaajan käsikirja viittomakielen kohtaamiseen

Noora Karjalainen tarkastelee opinnäytetyössään Turun ammattikorkeakoululle (2014) teatteriohjaajan interkulttuurista kompetenssia viittomakielisyyden kohtaamisessa. Esimerkkien kautta tarjotaan työvälineitä viittomakielisyyden ymmärtämiseen ja lähestymiseen. Interkulttuurinen kompetenssi on kulttuurienvälisen viestinnän ammattitaitoa, kykyä ymmärtää toisesta kulttuurista tulevien ihmisten kulttuurisidonnaista taustaa sekä käyttäytymis- ja ajattelumalleja.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin