Ohita navigaatio

Yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen

Tälle sivulle on koottu yhdenvertaisuussuunnitelman tekemiseen liittyviä oppaita.

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa valtion ja kuntien lisäksi koulutuksen järjestäjät ja työnantajat tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmat ja edistämään yhdenvertaisuutta. Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 30 henkilöä työllistäviä työnantajia. (Tekstin lähde: Oikeusministeriö)

Av-alan tasa-arvotyökalu

WIFT Finlandin kehittämän työkalun tarkoitus on auttaa audiovisuaalisen alan toimijoita antamalla konkreettisia vinkkejä siitä, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää tuotannoissa. Samalla se auttaa työnantajia noudattamaan lain vaatimaa velvollisuutta ehkäistä syrjintää ja edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  Sen tarkoitus ei ole rajata taiteen tai liiketoiminnan vapautta vaan päinvastoin vahvistaa näitä oikeuksia purkamalla syrjiviä rakenteita. Työkalun avulla saadaan myös kerättyä tärkeää tilastotietoa alalle.

Kaikkien kasvojen kunta. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa

Kuntaliiton opas Kaikkien kasvojen kunta - opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan tulee edistää yhdenvertaisuutta viranomaisena ja palvelun tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä sekä työnantajana. Kaikkien kuntien täytyy nykyisin laatia lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja kuvataan toimenpiteet ja vastuut yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opas auttaa suunnitelman laatimisessa ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Oppaasta saa vinkkejä myös kulttuuritoimijoiden omien yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen. 

Kaikkien kasvojen kunta -opas Kuntaliiton verkkokaupassa


Malli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle

Suomen Teatterit ry on julkaissut vuonna 2020 mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan suomeksi ja ruotsiksi.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja Suomen Teatterit ry suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Malli on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (linkki Suomen Teatterit ry:n sivuille)

Moninaisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu 

Yritysten vastuullisuusverkosto FIBS ry:n ja Yhdessä yhdenvertaisuuden puolesta -EU-hankkeen vuonna 2021 julkaisema Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu antaa kokonaiskuvan mitä kaikkea monimuotoisuuden johtamiseen sisältyy. Sen avulla voi arvioida millä tasolla  oman yrityksen tai organisaation monimuotoisuustyö on ja tunnistaa olennaiset kehittämiskohteet. Työkalun avulla voi suunnitella ja johtaa monimuotoisuutta ja inkluusiota strategisesti myös pitkällä aikavälillä. Itsearviointityökalu on luotu yrityksille ja organisaatioille koosta ja toimialasta riippumatta. Työkalun käyttämisen tueksi julkaistiin myös käyttäjän manuaali. Työkalu ja manuaali löytyvät tältä sivulta myös ruotsiksi ja tältä sivulta englanniksi.

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi -työkalu [PDF]

Monimuotoisuusjohtamisen itsearviointi, käyttäjän manuaali [PDF]

Yhdenvertaisuusopas yksityiselle sektorille

Yritysten vastuullisuusverkosto FIBS ry:n opas (2019) tarjoaa yrityksille tietoa sekä ohjeita ja esimerkkejä uuden yhdenvertaisuuslain myötä toimeenpantavista, yhdenvertaisuussuunnittelua koskevista toimenpiteistä. Oppaassa keskitytään työnantajien kannalta asioihin, joihin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota kun tavoite on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää, varmistaa henkilöstöjohtamisen prosessien, käytäntöjen ja ohjeiden syrjimättömyys sekä ottaa syrjinnän vaarassa olevien ryhmien tarpeet huomioon. 

Opas on suunnattu kaikille yksityisen sektorin työnantajaorganisaatioille, niiden henkilöstöjohdolle ja -asiantuntijoille, esimiehille, työoikeusjuristeille, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen asiantuntijoille sekä muille asiantuntijoille.

FIBS ry:n yhdenvertaisuusopas yksityiselle sektorille [PDF] 

Kop kop - pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Opas (Sisäasiainministeriö 2011) antaa tukea urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Konkreettiset ohjeet ovat sovellettavissa myös kulttuurijärjestöihin. 


Yhdenvertaisuussuunnittelun opas

Yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opas on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisten suositusten pohjalta. Sisäministeriön julkaisu 10/2010.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [DOC]
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [PDF]


Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Arviointityökalu (Oikeusministeriö 2016) auttaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Oppaasta löytyy mm. esimerkkejä erilaisiin syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä.


Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille 

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin