Ohita navigaatio
Tilaa taiteilijuuteen -hankkeen logo.
Logo: Hanna Väätäinen.

Tilaa taiteilijuuteen - vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus

“Olen toiminut kohta 25 vuotta muusikkona ja musiikin tuottajana, ja voin sanoa että sokeana se ei ole ihan helppoa. Taide- ja kulttuurialalla täytyy tehdä rohkeampia valintoja ja tarjota yleisöille uusia kykyjä. Kun muusikkona pääset tekemään oikeita asioita, voit osoittaa olevasi samalla viivalla. Yhdenvertaisuus ei ole kiltteyttä tai satunnaisia, säälistä annettavia kädenojennuksia”, sanoo Voice of Finlandistakin tuttu laulaja, soittaja, miksaaja ja tuottaja Mikko Herranen. 

Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hankkeessa edistetään vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin alalla. 

Monille taiteilijoille itsestään selvät asiat, kuten mahdollisuus pyrkiä koulutukseen tai hakea apurahaa, eivät vielä täysin toteudu vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden kohdalla. Taiteilijat eivät pääse yhdenvertaisesti kehittämään itseään taiteilijoina, tai ainakin se vaatii vammaisilta ja viittomakielisiltä taiteilijoilta huomattavasti enemmän sitkeyttä.

Esteinä ovat esimerkiksi roolimallien vähäisyys, puutteellinen saavutettavuus ja taidealalla vallitsevat asenteet. Taidealan portinvartijat eli rahoittajat, kuraattorit, kriitikot ja alan koulutuksen tarjoajat tarvitsevat lisää tietoa saavutettavuudesta ja vammaisten taiteilijoiden työstä.

Hankkeessa:

 • toteutetaan saavutettavampi taiteilijaresidenssi, taiteilijoiden yksityisnäyttelyt ja ryhmänäyttely Aineen taidemuseon kanssa
 • järjestetään taiteilijoille vertaistapaamisia ja työpajoja
 • mahdollistetaan mentori-mentoroitava-parien työskentelyä
 • edistetään valintakokeiden ja taiteen opiskelun saavutettavuutta Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma Nätyn kanssa
 • tuodaan taiteen rahoittajille esiin vammaisten taiteilijoiden näkökulmia ja koulutetaan rahoittajia saavutettavuudesta Säätiöt ja rahastot ry:n kanssa
 • koulutetaan kriitikoita yhdessä Suomen Arvostelijain Liitto ry SARV:in kanssa ja luodaan yhteyksiä kriitikoiden ja vammaisten taiteilijoiden välille
 • verkostoidutaan kuraattorikentän kanssa ja luodaan yhteyksiä kuraattorien ja vammaisten taiteilijoiden välille 
 • luodaan vammaisille ja viittomakielisille taiteilijoille näkyvyyttä tuottamalla julkaisu, joka syventää taiteilijoiden työstä käytävää keskustelua

Hankkeen toteuttaa Kulttuuria kaikille -palvelu ja sen rahoittaa Koneen Säätiö.

Hanke käynnistyi keväällä 2022 ja se päättyy keväällä 2024.

Lue tarkemmin hankkeen toteutuksesta ja tuloksista hankkeen omilta verkkosivuilta www.tilaataiteilijuuteen.fi.

Yhteistyökumppanit 

 • vammaisten taiteilijoiden yhdistys Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry
 • Aineen Taidemuseo
 • Suomen Arvostelijain Liitto SARV
 • Säätiöt ja rahastot ry
 • Tampereen yliopiston Teatterityön tutkinto-ohjelma (Näty)

Yhteystiedot

Maija Karhunen

projektijohtaja, Kulttuuria kaikille -palvelu

maija.karhunen@cultureforall.fi

puh. 040 166 2827


Koneen säätiön logo.

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin