Ohita navigaatio

Rakennusten esteettömyys

Videoita esteettömyydestä

ESKE ja Helsingin kaupunki ovat tehneet 30 uutta videoklippiä, joissa havainnollistetaan esteettömyyden merkitystä eri tilanteissa.Videot löytyvät Youtubesta, helpoiten pääset niiden äärelle esteeton.fi-sivujen kautta. Julkaistu 2015.

Esken videoklipit esteeton.fi-sivulla


Samasta ovesta  - Saavutettavia kulttuurihistoriallisia kohteita

Samasta ovesta -kirja kertoo, miten esteettömyys on mahdollista toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa, suojellussa rakennuksessa. Sen esimerkit kuvaavat onnistuneita ratkaisuja erilaisissa kohteissa, kuten museoissa, linnoissa ja kirkoissa, sekä sitä, miten näihin ratkaisuihin on päädytty. Kirja on julkaistu Kynnys ry:n ja Museoviraston yhteistyönä.

Samasta ovesta (PDF, linkki Museoviraston sivuille)

Esteetön rakennus ja ympäristö - Suunnitteluopas

Suunnitteluoppaan (Rakennustietosäätiö RTS 2007) suunnittelu- ja mitoitusohjeet on tarkoitettu sekä julkiseen että yksityiseen rakentamiseen. Maksullinen opas toimii käsikirjana mm. suunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille ja viranomaisille. Vaikka opas perustuu määräysten ja ohjeiden vaatimustasoon, sen tavoitteena on ohjata suunnittelemaan ja toteuttamaan rakennukset ja niiden ympäristöt vähimmäistasoa paremmin.

Esteetön rakennus ja ympäristö - Suunnitteluopas [Rakennustieto-verkosivuilla oleva esittelyteksti ja ohjeet tilaamiseen]

 

Esteettömyysopas - mitä, miksi, miten 2009

Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin (2005-2008) asiantuntijana toimineen arkkitehdin Kirsti Pesolan kirjoittama esteettömyyttä yleisesti käsittelevä julkaisu. Painetun julkaisun tilausohjeet löytyvät julkaisusta kertovan esittelytekstin yhteydestä Invalidiliiton verkkosivuilta (skrollaa alas kohtaan "Asuminen, liikkuminen").

Esteettömyysopas - mitä, miksi, miten [PDF]

 

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus; Opas kartoituksen tilaajalle ja toteuttajalle.

Invalidiliiton julkaisema opas on tarkoitettu ohjeeksi rakennetun ympariston esteettomyyskartoituksen suorittajalle seka ohjeeksi ja tiedonlähteeksi kartoituksen tilaajalle. Painetun oppaan tilausohjeet löytyvät esteeton.fi -verkkopalvelusta (skrollaa alaspäin kohtaan "Opas"). Julkaistu 2009.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus -opas [PDF]

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin