Ohita navigaatio

Esittävä taide

Näyttelijäliiton selvitys: alalla rasismia ja syrjintää 

Näyttelijäliitto yhdenvertaisuusselvitys (2022) osoittaa, että:

  • Rasismia ja syrjintää ei tunnisteta tai sitä ei haluta nähdä.
  • Työpaikoilta puuttuvat toimintaohjeet.
  • Roolituksessa ja ohjelmistoissa ei kiinnitetä huomiota syrjiviin käytäntöihin.

Näyttelijäliiton selvitys: alalla rasismia ja syrjintää


Sateenkaarisensitiivisyys lapsille suunnatussa tanssiesityksessä

Tanssitaiteilija Pauliina Aladinin Turun ammattikorkeakoulun kulttuurialan Taiteen uudet kontekstit -koulutusohjelman YAMK-opinnäytetyö keskittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden huomioimiseen lapsille suunnatuissa tanssiteoksissa. Opinnäytetyö käsittelee aihetta Tanssiva satuhetki -teoksen kehitysprosessin ja esityksen kautta. Opinnäytetyö tarjoaa taiteellisille työryhmille keinoja kehittää omaa työskentelyään sateenkaarisensitiiviseen suuntaan. Työ sisältää sateenkaarisanaston seksuaalisuuden, sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta. Aladin esittelee havaintoja toteuttamastaan kyselytutkimuksesta, jossa kartoitetaan sateenkaarivähemmistöjen kokemuksia lapsille suunnatuista esittävän taiteen esityksistä. Lisäksi työ sisältää sateenkaarisensitiivisen työskentelyn ohjeistuksen. Julkaistu 2020.

Artikkeli Sateenkaarisensitiivisyys lapsille suunnatussa tanssiesityksessä (turkuamk.fi)


Silva Belghitin opinnäytetyö Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus

Taideyliopiston Teatterikoulusta valmistuneen näyttelijän Silva Belghitin opinnäytetyö (2018) Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus on luettavissa Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa, Heldassa. Opinnäytetyössään Belghiti kertoo elämäntarinaansa ja kokemuksiaan Teatterikorkeakoulun opiskelijana sekä koulutukseen liittyvistä haasteista.

Viittomakielisen näyttelijän yhdenvertaisuus [PDF]


Riittävän miehekäs meritähdeksi - teatteria ja tanssia muunsukupuolisen näkökulmasta

Kenneth Siren esittelee opinnäytetyössään Metropolia-ammattikorkeakoululle (2014) muunsukupuolisen henkilön kokemuksia teatteriharrastuksen parissa. Työssä tuodaan esiin teatteriin ja tanssiin vaikuttavia sukupuolinormeja ja niiden vaikutusta osallistujan minä- ja kehonkuvaan. Tutkimus esittää ongelmaksi koulu- ja harrastusympäristössä tapahtuvan ohjaamisen kirjoittamattomat arvolataukset. Työ tuo esiin sitä vallankäyttöä, jota sukupuolitetut kehot kokevat ja argumentoi laajemman sukupuolen moninaisuuden representoimisen ja ymmärtämisen puolesta.

Riittävän miehekäs meritähdeksi - teatteria ja tanssia muunsukupuolisen näkökulmasta (PDF, linkki Theseus-tietokantaan)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin