Ohita navigaatio

2019 on alkuperäiskansojen kielten teemavuosi

Kuvassa logo saamelaiskirjallisuudesta: avattu kirja, jonka keskellä virtaa joki ja takana aurinko.

Kulttuuria kaikille-palvelu haastaa suomalaisen taide- ja kulttuurikentän nostamaan esille saamen kieliä ja kulttuuria!

6.2.2019

Saamenkielinen haaste – tartu viestikapulaan!

Tänä vuonna vietetään YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuotta. Teemavuoden tarkoituksena on nostaa esille maailman alkuperäiskansojen kielten tilanne. Suomen kolme saamen kieltä – pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame – kuuluvat alkuperäiskansojen kieliin. Kuten suurin osan maailman muista alkuperäiskielistä, myös saamelaiset kielet ovat uhanalaisten kielten listalla.

Jotta saamelaisten kielelliset oikeudet toteutuisivat sekä kielet säilyisivät ja siirtyisivät seuraaville sukupolville, tarvitaan vahvoja toimenpiteitä sekä tietoa ja tahtoa, myös saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin tulisi näkyä ja kuulua kouluissa, medioissa sekä kulttuurin kentällä! Jokainen meistä voi eri tavoin vahvistaa saamen kielten ja saamelaisen kulttuurin näkyvyyttä. Lue Suomen Saamelaiskäräjien koulutussihteerin Ulla Aikio-Puoskarin blogiteksti aiheesta Multilingual Monthin verkkosivuilla.

Tänään vietetään saamelaisten kansallispäivää ympäri Pohjoismaita. Kansallispäivän sekä YK:n teemavuoden kunniaksi Kulttuuria kaikille -palvelu julkistaa tänään omien verkkosivujensa uuden saamenkielisen osion sekä lisäksi saamelaisia kieliä ja saamelaista kulttuuria käsitteleviä uusia sisältöosioita suomeksi. Saamenkielinen osio on pohjoissaamea, mutta saamen kulttuuria käsittelevässä suomenkielisessä sisältöosiossa on tietoa ja linkkejä myös muihin saamen kieliin. Tutustu Kulttuuria kaikille -palvelun saamenkieliseen sekä saamelaista kulttuuria käsittelevään verkkokokonaisuuteen. 

Kulttuuria kaikille -palvelu haastaa suomalaisen taide- ja kulttuurikentän sekä kaikki yhteiskumppaninsa osallistumaan YK:n teemavuoteen: haastamme teidät kiinnittämään huomiota saamen kielten tilanteeseen, järjestämään aiheeseen liittyviä tapahtumia, viestimään saamen kielillä sekä lisäämään saamen kielisten aineistojen ja ohjelmien tarjontaa!

Tartu haasteeseen


  1. Opettelemalla saamenkielisiä fraaseja. Saamelaisen runoilijan Niillas Holmbergin ja suomalaisen dokumentaristin Katri Koivulan projekti Sano se saameksi antaa hyödyllisiä kielellisiä työkaluja arjen tilanteisiin – kaikilla kolmella saamen kielellä! http://sanosesaameksi.yle.fi/mika-tama-on/
  2. Lisäämällä tietoa saamelaisista sekä saamelaisten kulttuureista ja kielistäOktavuohta.com -sivusto tarjoaa saamelaistietoa opetukseen ja muille kiinnostuneille. Sivusto on toimitettu Saamelaiskäräjien ja Opetushallituksen yhteistyönä. Sivusto sisältää tietoa saamelaisten kansallisista symboleista, saamelaisen kulttuurin osa-alueista, saamelaisyhteisöistä sekä erilaisista saamelaisyhteisöille merkittävistä tapahtumista tekstein, kuvin ja videoin. https://www.oktavuohta.com/
  3. Tukemalla saamenkielistä ja saamelaista kirjallisuutta sekä kutsumalla saamelaisia kirjailijoita puhumaan ja lukemaan omia tekstejään. Vinkkejä saamenkielisen kirjallisuuskentän tukemiseen voi löytää esimerkiksi Johanna Domokoksen Kulttuuria kaikille -palvelulle kirjoittamassa ja toimittamassa raportissa Čálli giehta ollá guhkás – A Writing Hand Reaches Further. Recommendations on the improvement of the Sámi literary field. Englanninkielinen julkaisu ja siinä esitetyt toimenpide-ehdotukset käännettynä eri saamenkielille, suomeksi ja ruotsiksi löytyvät mm. pohjoismaisen monikielisyyskuukauden Multilingual Monthin verkkosivuilta.
  4. Lisäämällä saamenkielisten aineistojen sekä saamelaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden näkyvyyttä viestinnässä ja sisällöissä sekä jakamalla aiheeseen liittyviä tapahtumia somekanavien kautta. Tuore esimerkki tästä on pääkaupunkiseudun kirjastoverkosto Helmetin pohjoissaamenkielinen lukuhaaste. Saamenkielisen haasteen on toteuttanut Rovaniemen Suomen Saamelaisen erikoiskirjaston Jutaava kirjasto -hanke.

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide! (pohjoissaameksi) // Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid! (inarinsaameksi) // Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid! (koltansaameksi)

Eli Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Toivoo,

Kulttuuria kaikille -palvelun väki

Yhteistiedot


Toiminnanjohtaja RitaPaqvalén 
rita.paqvalen[at]cultureforall.fi   
040 674 3528 

Suunnittelija Christine Langinauer
christine.langinauer[at]cultureforall.fi
040 3533 234

Lisätietoa saamen kielistä: https://www.samediggi.fi/toiminta/saamen-kieli/

Lisätietoa YK:n alkuperäiskielten teemavuodesta: https://en.iyil2019.org/ 

Lisätietoa Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnasta: www.kulttuuriakaikille.fi

Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin