Ohita navigaatio

Culture - Inclusion - Participation

Kulttuuria kaikille -palvelu osallistui vuosina 2013-2014 pienimuotoiseen Grundtvig -oppimiskumppanuuteen "Culture - Inclusion - Participation". Hanketta rahoitti aikuiskoulutuksen Grundtvig-ohjelma, joka on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa.

"Culture - Inclusion - Participation" -hankkeessa tarkasteltiin sosiaali- ja kulttuurialan yhteistoimintamahdollisuuksia, kulttuuripalvelujen saavutettavuuden edistämistä vaikeassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kannalta sekä kulttuuritoimintaa osana sosiaalityötä. Tavoitteena oli edistää vaikeassa tilanteessa olevien ihmisten osallistumista ja osallisuutta kulttuurielämään ja yhteiskuntaan.

Hankkeessa jaettiin kokemuksia ja hyviä käytäntöjä viiden Euroopan maan kesken. Mukana Suomesta oli Kulttuuria kaikille -palvelun lisäksi Helsingin Diakonissalaitos, Tanskasta Klaverfabrikken-kulttuurikeskus ja Belgiasta sosiaali- ja kulttuurialan yhteistyötä edistävä Article 27 -yhdistys. Ranskasta mukana oli syrjäytymisen vastaisten toimijoiden kansallinen liitto Fédération Nationale des Associations d´Accueil et de Réinseration Sociale (FNARS) ja Italiasta Toskanan alueen sosiaalialan toimijoiden liitto Coordinamento Toscano Comunità d´Accoglienza (CTCA).

Hankkeessa työskenneltiin mm. yhteisten kokoontumisten kautta. Jokainen osallistujaorganisaatio isännöi hankkeen aikana vierailun, jonka aikana osapuolet tutustuivat tarkemmin isäntäorganisaation toimintaan sekä kyseisen maan sosiaali- ja kulttuurialan yhteyksiin ja erityispiirteisiin.

Vierailuista ensimmäinen järjestettiin Tanskassa Hillerødin kaupungissa Klaverfabrikken-kulttuurikeskuksessa 21.-25.1.2013. Toinen kokoontuminen oli Etelä-Ranskassa neljässä eri kaupungissa 27.-29.6.2013. Kolmas tapaaminen järjestettiin Helsingissä 19.-22.11.2013. Neljäs tapaaminen järjestettiin Brysselissä 24.-26.2.2014 ja viides tapaaminen Toscanan alueella 4.-6.6.2014.

Ryhmäkuva Culture - Inclusion - Participation -hankkeen osallistujista Tanskassa Klaverfabriken-kulttuurikeskuksen ryhmätyötilassa.
Tanskassa kokoustettiin Klaverfabriken-kulttuurikeskuksessa.
Kuva: Klaverfabriken.Kulttuuria kaikille -palvelun toiminnan kannalta hankkeeseen osallistuminen tarkoitti mm. suomalaisten kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioiden väliseen kenttään perehtymistä ja käytöntöjen vertailua hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena oli löytää ja jakaa hankkeen myötä kulttuurikentälle menetelmiä ja hyviä käytäntöjä, joiden avulla voisi tulevaisuudessa edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia osallistua taide- ja kulttuurielämään Suomessa.

Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman Grundtvig-ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio: CIMOn verkkosivut


Hankekumppaneiden verkkosivut:

Klaverfabrikken

Fédération Nationale des Associations d´Accueil et de Réinseration Sociale

Helsingin Diakonissalaitos

Article 27

Coordinamento Toscano Comunità d´Accoglienza


Lisää aiheesta:


Blogikirjoitus "Kuuleeko Eurooppa?", Aura Linnapuomi, julkaistu Kulttuuria kaikille -palvelun blogissa 12.2.2013

Artikkeli "Kulttuuripassilla ilmaiseksi sisään" [PDF, sivu 131], Aura Linnapuomi, julkaistu TAKU-lehdessä 1/2012 ja Suomen Kansallisgallerian Arvoisa yleisö -verkkosivustolla.

Blogikirjoitus "Terveisiä Mistralin tuulista!", Outi Salo ja Sari Salovaara, julkaistu Kulttuuria kaikille -palvelun blogissa 3.7.2013

Blogikirjoitus "Kansainvälistä touhua...", Petr Potchinchtchikov ja Outi Salonlahti, julkaistu Kulttuuria kaikille -palvelun blogissa 26.11.2013

Artikkeli "Konst till priset av ett bröd" (ruotsiksi), Rita Paqvalén, julkaistu Nytid.fi:ssä 28.4.2014.
Euroopan komissio ei ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin