Ohita navigaatio

Edistä saavutettavuutta -verkkokurssi on nyt käynnissä (2021)

Kurssin toteuttavat yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kurssi pidetään ensimmäistä kertaa. 

Saavutettava toiminta antaa kaikille ihmisille mahdollisuuden olla asiakkaana, osallistua, vaikuttaa tai päästä työntekijäksi.  Uuden verkkokurssin sisältö auttaa tekemään palveluista, viestinnästä ja toimintaympäristöistä yhdenvertaisemmin saavutettavia. Kurssisisällön perustana ovat suositukset, ihmisoikeussopimukset, lainsäädäntö ja kokemukset toimivista ratkaisuista.

Kurssin toteuttavat yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kurssi pidetään ensimmäistä kertaa. Kurssista kerätään palautetta, jonka avulla sen sisältöjä ja toteuttamistapaa kehitetään edelleen. 

Kurssi järjestetään verkko-opiskeluna Moodlerooms-oppimisympäristössä. Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille saavutettavuudesta kiinnostuneille ja saavutettavuustietoa tarvitseville.

Kurssin suoritettuasi saat osallistumistodistuksen.

Kurssin tavoitteet

Kurssilla opit miten kehittää minkä tahansa toiminnan saavutettavuutta ja sitä kautta ihmisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa. Tunnistat kehittämismahdollisuuksia käytännön tilanteissa ja tiedät miten toimia. Opit tuntemaan taustalla vaikuttavia lakeja ja säädöksiä.


Kurssin jälkeen

  • osaat perustella, miksi palvelujen ja ympäristöjen saavutettavuuden edistämistä tarvitaan
  • osaat tunnistaa moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä 
  • osaat kuvata mitä hyvä saavutettavuus tarkoittaa ja sen toteutuminen edellyttää
  • osaat soveltaa oppimaasi ja tehdä saavutettavia ratkaisuja omassa toiminnassasi 
  • osaat etsiä ja löytää yhdenvertaiseen ja osallisuuteen liittyvää ajantasaista tietoa
  • osaat edistää saavutettavuutta ja argumentoida hyötyjä, joita saavutettavuus tuo tullessaan

Kurssin sisältö


Kurssi sisältää viisi jaksoa, jotka suoritat järjestyksessä. Yksi jakso kestää viikon.
1. viikko: Kurssin aloitus ja johdanto saavutettavuuteen
2. viikko: Saavutettavuus strategia- ja suunnittelutyössä,  henkilöstö ja saavutettavuus, yhteistyön merkitys 
3. viikko: Viestinnän saavutettavuus
4. viikko: Asiakaspalvelun ja hinnoittelun saavutettavuus
5. viikko: Rakennetun ympäristön esteettömyyden perusteet sekä tuotteiden, palveluiden ja niiden sisältöjen  saavutettavuus

Kurssin hinta: Invalidiliiton -, vammaisneuvoston - tai ESKEn verkoston jäsenet sekä Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsenjärjestöt 20 €, muut 40 €.

Toivottavasti innostut edistämään saavutettavuutta!

EDIT: Ilmoittautuminen on päättynyt ja kurssi on käynnissä. Tavoitteena on toteuttaa kurssi myöhemmin myös uudestaan, seuraathan viestintäämme!

Lisätietoja:

Esteettömyysasiantuntija Ari Kurppa ari.kurppa(a)invalidiliitto.fi
puh. 050 4307268.
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin