Ohita navigaatio

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut yhdenvertaisuuslaki velvoittaa valtion ja kuntien lisäksi koulutuksen järjestäjät ja työnantajat tekemään yhdenvertaisuussuunnitelmat ja edistämään yhdenvertaisuutta.  Suunnitelman laatimisvelvollisuus koskee kaikkia vähintään 30 henkilöä työllistäviä työnantajia. (Tekstin lähde: Oikeusministeriö)


Kaikkien kasvojen kunta. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa

Kuntaliiton opas Kaikkien kasvojen kunta - opas yhdenvertaisuuden edistämiseen kunnan toiminnassa on tarkoitettu kunnan viranhaltijoille, toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. Kunnat ovat keskeisessä asemassa kuntalaisten yhdenvertaisuuden ja samalla hyvinvoinnin edistämisessä. Kunnan tulee edistää yhdenvertaisuutta viranomaisena ja palvelun tarjoajana, koulutuksen järjestäjänä sekä työnantajana. Kaikkien kuntien täytyy nykyisin laatia lakisääteinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa asetetaan tavoitteet ja kuvataan toimenpiteet ja vastuut yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opas auttaa suunnitelman laatimisessa ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Oppaasta saa vinkkejä myös kulttuuritoimijoiden omien yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseen. 

Kaikkien kasvojen kunta -opas Kuntaliiton verkkokaupassa


Malli tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle

Suomen Teatterit ry on julkaissut vuonna 2020 mallin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan suomeksi ja ruotsiksi.
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet koskevat kaikkia työnantajia, ja Suomen Teatterit ry suosittelee, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen organisaatioilla olisi tähän liittyvät suunnitelmat käytössään. Malli on tarkoitettu apuvälineeksi ja muistilistaksi teattereille. Pohjaa saa käyttää ja muokata vapaasti.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (linkki Suomen Teatterit ry:n sivuille)


Kop kop - pääseekö sisään? Yhdenvertaisen järjestötoiminnan opas urheilu- ja nuorisojärjestöille

Opas (Sisäasiainministeriö 2011) antaa tukea urheilu- ja nuorisojärjestöille yhdenvertaisten ja tasa-arvoisten vapaa-ajan mahdollisuuksien edistämiseksi. Konkreettiset ohjeet ovat sovellettavissa myös kulttuurijärjestöihin. 


Yhdenvertaisuussuunnittelun opas

Yhdenvertaisuussuunnitteluoppaan tarkoituksena on tukea viranomaisia yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimisessa. Opas on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelmien yleisten suositusten pohjalta. Sisäministeriön julkaisu 10/2010.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [DOC]
Yhdenvertaisuussuunnittelun opas [PDF]


Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu

Arviointityökalu (Oikeusministeriö 2016) auttaa yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisessa. Oppaasta löytyy mm. esimerkkejä erilaisiin syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin liittyvistä kysymyksistä.


Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille 

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF]


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin