Ohita navigaatio

Kulttuurialan oppilaitokset

Tälle sivulle on kerätty oppilaitoksille, erityisesti korkeakouluille ja kansalaisopistoille suunnattua materiaalia.

Taiteen perusopetukseen ja lasten taidekasvatuksen saavutettavuuteen liittyviä tietopaketteja ja oppaita on osiossa Tietopaketit ja oppaat - Lastenkulttuuri.

Opi pistenuotteja -materiaali

Maksuton ja kattava oppimateriaali pistenuottien opiskeluun. Materiaalissa käydään läpi pistemerkkien lisäksi musiikin teoriaa niiltä osin, kuin se on välttämätöntä pistenuottien hallitsemiseksi. Oppimateriaaliin sisältyy runsaasti tehtäviä. Materiaali soveltuu käytettäväksi kaiken tasoisille muusikoille harrastajista ammattiopintoihin tähtääviin opiskelijoihin. Se soveltuu käytettäväksi myös näkövammaisia muusikoita opettaville näkeville opettajille.

Opi pistenuotteja -verkkosivusto


OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas

Opas on kolmivuotisen OHO!-hankkeen tuloksena syntynyt käsikirjaopas sinulle, joka olet kiinnostunut saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta työssäsi. Opas sisältää hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja sekä saavutettua uutta tietoa ja tutkimustuloksia opiskeluhyvinvoinnista ja sen tukemisesta korkeakoulussa ja on suunnattu erityisesti ohjaus- ja opetustyötä tekeville. Julkaistu 2019.

OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas (linkki OHO!-hankkeen sivuille)

OHO!-hankkeen videotallenteet korkeakouluille

OHO!-hanke on julkaissut videotallenteita yhdenvertaiseen opiskeluun liittyen. Videoiden teemat: arvot, asenteet ja toimintakulttuuri; fyysisiset tilat, digitaalisuus, viestintä, opetus ja oppiminen korkeakoulun johtaminen, tuki ja ohjaus, opiskelijavalinnat, yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen näkökulmia osallisuuteen.

12 askelta selkokielellä opettamiseen

12 askelta selkokielellä opettamiseen on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Materiaali ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että kaikilla on kurssilla hyvä olla. Selkokielisestä viestinnästä hyötyvät suomenoppijoiden lisäksi myös muut oppijat, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Materiaalin on laatinut S2-kouluttajana toimiva selkokielen asiantuntija Johanna Kartio. Se on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Keho 2.0 -hanketta. Julkaisija Kansalaisopistojen liitto KoL, 2016.

12 askelta selkokielellä opettamiseen [PDF, Kansalaisopistojenliitto.fi)


Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF, linkki osoitteeseen yhdenvertaisuus.fi)


Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

ESOK-hankkeen (2006-2011), korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyössä tuottama Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas sisältää ohjeistukset esteettömyyden huomioon ottamiseksi valintakokeessa ja myös tenttitilanteessa.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas (linkki ESOK.fi-sivustolle)

Opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluissa

ESOK-hankkeen (2006-2011) tuottamat opaslehtiset korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen ovat sekä opiskelijoiden että korkeakoulun henkilökunnan hyödynnettävissä. Opaslehtisiä on kahdeksan ja ne ohjeistavat heikkonäköisen ja sokean opiskelijan, kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden, jännittämisongelmien, liikuntavammaisen opiskelijan, Aspergerin oireyhtymän, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä mielenterveyden ongelmien huomioon ottamiseen korkeakouluopiskelussa.

Opaslehtiset ovat luettavissa ESOK.fi-sivustolla


Opetusmateriaalien saavutettavuuden testaaminen

DigiCampuksen vinkit opetusmateriaalien saavutettavuuteen.

Opetusmateriaalien saavutettavuuden testaaminen (DigiCampuksen sivuilla)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin