Ohita navigaatio

15.11.2022

Museoiden tarkistuslistasta uutta potkua saavutettavuus- ja moninaisuustyöhön – nyt myös englanniksi!

Vuonna 2021 Kulttuuria kaikille -palvelu julkaisi suomeksi ja ruotsiksi Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslistan avuksi museoiden yhdenvertaisuustyöhön. Nyt tarkistuslista on käännetty englanniksi yhteistyössä ICOM Suomen komitea ry:n kanssa.

Museot voivat käyttää tarkistuslistaa saavutettavuuden ja moninaisuuden omatoimiseen arvioimiseen ja kehittämiseen. Tavoite on tehdä museoista mahdollisimman viihtyisiä ja merkityksellisiä paikkoja mahdollisimman monelle.

Tarkistuslista toimii muistilistana ja ideoinnin tukena. Sitä voi käyttää työkaluna, joka elää museon arjessa. 

Listasta voi irrottaa osia ja muokata niitä omiin tarpeisiin, kuten näyttelysuunnitteluun, viestinnän kehittämiseen, muistilistaksi asiakaspalvelupisteeseen, materiaaliksi perehdytyksiin ja niin edelleen. Tarkistuslistasta on julkaistu sekä taitettu PDF että saavutettava DOCX-versio. DOCX-versiosta on helpompi leikata osia ja muokata niitä tarpeen mukaan.

Tarkistuslistan liitteenä on sanasto, jossa selitetään tarkistuslistassa käytettäviä käsitteitä.


Tarkistuslista on julkaistu kolmella kielellä Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla:

Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [PDF, ei täysin saavutettava]

Museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista [DOCX, saavutettava versio]

www.kulttuuriakaikille.fi/saavutettavuus_tarkistuslistat_arvioinnin_tueksi_museot


Accessibility and diversity checklist for museums [PDF, not fully accessible]

Accessibility and diversity checklist for museums [DOCX, accessible version]

www.kulttuuriakaikille.fi/accessibility_checklists


Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [PDF, inte fullt tillgängligt]

Checklista gällande tillgänglighet och mångfald i muséer [DOCX, tillgänglig version]

www.kulturforalla.fi/tillganglighet_checklistor

Tarkistuslistaa kommentoi luonnosvaiheessa iso joukko museoalan ammattilaisia sekä muita asiantuntijoita. Heille kaikille kuuluu lopputuloksesta iso kiitos!

Tietoa tarkistuslistan kustantajista

Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huomioivia kulttuuripalveluja. Se tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen muun muassa museoalan työntekijöille. kulttuuriakaikille.fi

ICOM Suomen komitea ry on Unescon alaisen Kansainvälisen museoneuvoston (ICOM) jäsenjärjestö. ICOM Suomen komitea ry:n tehtävänä on edistää museoalalla toimivien jäsentensä ammatillista yhteistyötä ja tarjota mahdollisuuksia alan kansainvälisen kehityksen seuraamiseen. ICOMin Museoeettisten sääntöjen vaaliminen on yksi ICOM Suomen keskeisistä tehtävistä. Yhdessä Suomen Museoliiton kanssa ICOM Suomen komitea jakaa Vuoden museo -palkinnot. ICOM Suomi osallistuu museoammatillisen keskustelun ylläpitämiseen myös kotimaassa osallistumalla erilaisten seminaarien järjestämiseen. Lisäksi ICOM Suomi edistää suomalaisen museo-osaamisen näkyvyyttä kansainvälisesti mm. kääntämällä suomalaisia julkaisuja englanniksi. icomfinland.fi

Lisätietoja

Outi Salonlahti

Erityisasiantuntija, saavutettavuus ja viestintä

Kulttuuria kaikille -palvelu

outi.salonlahti@cultureforall.fi

puh. 040 963 9908

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin