Ohita navigaatio

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hanke (8/2021-12/2022)

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanke oli Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima Ikäohjelman yhteishanke. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyi hankkeessa edistämään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla. Kaikukortti edistää taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta.

Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoiman osahankkeen tarkoituksena oli tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen. Hankkeen tarkoituksena oli löytää keinoja huomioida paremmin ikäihmisiä Kaikukortti-toiminnassa. Hankkeessa huomioitiin ikäihmisten moninaisuus: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sote- ja hyte- kuin kulttuuritoimijoiden piirissä. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli.

Kulttuuria kaikille -palvelu toi sote-ja hyte-toimijoille Kaikukortti -työkalun kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen ja voi osaltaan auttaa sote- ja hyte- ja kulttuuritoimijoiden välisen yhteistyön välittäjänä. Hanke luo pohjaa valtakunnallisen ikäihmisille suunnatun kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen toimintamalliksi.

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -Kaikukortilla -hanke on myös Innokylässä.

Kansallisella ikäohjelmalla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille kokonaisuus koordinoitiin Taiteen edistämiskeskuksen kautta.

Hankekumppanit: 

Aili-verkosto.

Teatterikeskus.


Hankkeen kulku:

Kaikukortti esittää: Motivoivat videot

Hanke käynnistyi haarukoimalla ison joukon asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita, jotka kertovat videoilla, miksi kulttuuri on tärkeää myös ikäihmisille. Videoilla käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: 
  • miten kulttuuriset oikeudet pätevät kaikkiin ihmisiin,
  • miten kulttuuri ja taide voivat edistää ikäihmisten aktiivisuutta ja vähentää yksinäisyyttä, 
  • miten sote-, hyte- ja kulttuurisektori voivat toimia yhdessä (Kaikukortti, taidelähtöiset menetelmät, saavutettavuuden huomioiminen) näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Videoiden linkit ovat oikealla olevassa laatikossa.

Työpajat

Hanke järjesti yhteistyössä Aili-verkoston kanssa 3 työpajaa Aili-verkoston paikkakunnilla: Espoo, Rovaniemi ja Seinäjoki. 
1. työpaja Rovaniemellä 10.11.2021. 
2. työpaja Espoossa 17.11.2021.
3. työpaja Seinäjoella 10.12.2021.
4. työpaja Kuopiossa 1.4.2022.


Työpajan sisältö: 

Työpajoissa pohdimme, miten saisimme ikäihmisiä Kaikukortin ja kulttuurin pariin sekä miten heitä voisi paremmin tavoittaa. Aiheita:
  • Mikä on taiteen ja kulttuurin merkitys ikäihmisille?
  • Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuuden huomioinen: mitkä asiat vaikeuttavat ikäihmisen osallistumista kulttuuriin?
  • Miten löytää palveluiden ulkopuolella olevia ikäihmisiä taiteen ja kulttuurin pariin?
  • Miten tuetaan ikäihmisten osallistumista? 
Työpajoissa selvitettiin lisäksi Kaikukorttien käyttömahdollisuutta myös omaishoitajille.

Työpajojen yhteydessä järjestettiin teatterialan ammattilaisten kanssa osallistujille, ikäihmisille, omaishoitajille ja sote-ja hyte-alan ammattilaisille suunnattu osuus.  Taiteesta on moneen, joten jokaiseen työpajaan on tulossa yllätysmomentti eri teatterialan toimijalta, joka räätälöi ohjelman osallistujien mukaan.

Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi työpajojen saavutettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota: pajoihin järjestettiin tarvittaessa kirjoitustulkkaus ja/tai tulkkaus viittoma- tai muille kielille. Työpajoissa oli käytettävissä induktiosilmukat.

Suosituksia ja tuloksia


Viestintäkampanja 

Ikäohjelmaan liittyvistä hankkeen perusteluista, teemoista, hankkeen edistymisestä ja suosituksista viestitään tavoitteellisesti koko hankkeen ajan Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kaikukortin omissa viestintäkanavissa sekä valtakunnalliselle Kaikukorttiverkostolle, hankekumppaneille ja suurelle yleisölle.
 

Kaikukortti esittää: Inspiraatioluentosarja


Hankkeen lopuksi tuotettiin sarja videoita ja podcast. Julkaisusarja sai työnimekseen ”inspiraatioluento”, sillä sen tavoite on innostaa tarkastelemaan kulttuurihyvinvointia ikäihmisten moninaisuuden, osallisuuden sekä saavutettavuuden näkökulmista. 
Julkaisusarja koostuu kolmesta osasta: Laura Huhtinen-Hildénin miniluennosta, hankkeen teemoja kokoavasta podcast-jaksosta sekä ikäihmisten moninaisuutta ja kulttuurityön saavutettavuusratkaisuja esittelevistä inspiraatiovideoista.
Inspiraatiovideosarja, podcast sekä hankkeessa aiemmin tuotetut videot ovat saatavilla sivulla Kaikukortti: julkaisusarjasta inspiraatiota ikäihmisten hyvinvointiin. 


Inspiraatioluennolla kiinnitetiin erityistä huomiota ikäihmisten moninaisuuteen. Luento tallennettiin ja julkaistiin saavutettavassa muodossa tekstitettynä.Arviointi

Hankkeen tuloksia arvioitiin ja laadittiin suosituksia ikäihmisten paremmasta huomioimisesta.

Loppuraportti

Haataja, Mira, 2023. Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen loppuraportti. Kulttuuria kaikille -palvelun julkaisuja 1/2023. 1. painos

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen loppuraportti [DOCX]

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hankkeen loppuraportti [PDF]


Lämmin kiitos kaikille hankekumppaneille!

Ota yhteyttä: 

Hankejohtaja Mira Haataja mira.haataja@culturureforall.fi, puh. 040 213 6339

Hankekoordinaattori Seppo Mallenius seppo.mallenius@cultureforall.fi, puh. 040 554 4321

Hankekoordinaattori Marjo Oja-Kaukola marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi, puh. 040 541 9244

Lisätietoa inspiraatioluennosta:
Hankekoordinaattori Ruka Toivonen
ruka.toivonen@cultureforall.fi, puh. 0401990406
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin