Ohita navigaatio

Yhdenvertaisuus, antirasismi ja saavutettavuus toiminnassamme

Tarjoamme tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen alan työntekijöille. Tässä osiossa kerromme siitä, miten yhdenvertaisuus, antirasismi ja saavutettavuus näkyvät omassa toiminnassamme.

Olemme sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Ensimmäinen oma yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmamme on voimassa 2019-2022. Suunnitelman toteuttamista ja täytäntöönpanoa valvoo tehtävään nimetty työryhmä ja nimetty yhdenvertaisuusvastaava. 

Koko henkilöstömme on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, jonka toteutumista seuraamme eri keinoin.

Yhdenvertaisuuden edistäminen pohjaa Suomen lakiin (perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki).

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka

Toimistomme on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaaksi alueeksi julistautuminen merkitsee syrjinnän vastustamista, siihen puuttumista ja kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuden tunnustamista. 

Olemme luonnostelleet turvallisemman tilan periaatteet, joita kehitämme edelleen 2020-2021.

Kerromme yhdenvertaisuustyöstämme myös vastauksissamme suomalaisille taidelaitoksille osoitetussa Call for action for Finnish art institutions -kyselyyn. Lue vastauksemme englanniksi: Call for action for Finnish art institutions – Our answers.

Puutumme aktiivisesti syrjintään ja rasismiin. 

Tavoitteenamme on tehdä ohjeistus syrjintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumiseen vuonna 2021. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman 2019-2022 mukaisesti olemme viimeistelemässä turvallisemman tilan periaatteita vuonna 2021. Turvallisemman tilan periaatteet -luonnos on käytössä kaikissa tilaisuuksissamme. 

Pyrimme normikriittisyyteen 

Tunnistamme valtarakenteita tukevia normeja, kuten heteronormi, valkoisuuden normi  ja vammattomuus. Pyrimme tunnistamaan ja välttämään normatiivisia käytäntöjä ja oletuksia, jotka rajoittavat ja sulkevat monia vähemmistön edustajia ulkopuolelle.

Pyrimme siihen, että jokaisella Kulttuuria kaikille -palvelun työntekijällä ja toimintaan osallistuvalla on mahdollisuus vaikuttaa palvelun käytäntöihin, jotta niistä tulisi entistä tasa-arvoisempia ja yhdenvertaisempia.

Pyrimme moninaisuuteen rekrytoinnissa

Olemme kehittäneet rekrytointiamme yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo suunnitelmamme mukaisesti vuosina 2019-2020 moninaisempaan suuntaan. Kannustamme rekrytointi-ilmoituksissamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakijoiksi riippumatta hakijan etnisestä alkuperästä, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Tehtävästä riippuen pyrimme kannustamaan hakijoiksi esimerkiksi vammaisvähemmistöön kuuluvia henkilöitä. Toimiston saavutettavuustiedot kerrotaan ilmoituksessa. Uusien työntekijöiden tarpeista käydään keskustelua työntekijän kanssa ja tehdään tarvittavat mukautukset ennen työn aloittamista. 

Pyrimme siihen, että kielivaatimuksemme eivät ole ulossulkevia. Kehitetämme monikielisiä työskentelytapoja, joiden kautta voidaan tukea ei-suomenkielisen tai viittomakielisen työntekijän inkluusiota työyhteisöön. 

Tällä hetkellä henkilöstömme on valkoinen. Vaikka olemme kehittäneet rekrytointiamme moninaisempaan suuntaan, on meillä vielä tekemistä siinä, että henkilöstömme olisi moninaisempi. 

Perehdytämme

Perehdytämme henkilöstöämme edistämään yhdenvertaisuutta. Esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaamme tutustuminen kuuluu jokaisen uuden Kulttuuria kaikille -palvelun työntekijän, luottamusvaltuutetun sekä yhdistyksen hallituksen jäsenen perehdyttämisprosessiin. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassamme 2019-2022 yhtenä tavoitteenamme on laatia perehdytyspaketti uusille työntekijöille ja laatia siihen ohjeistus syrjintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumiseen. Perehdytyspaketti on työn alla vuonna 2020.

Opiskelemme

Pyrimme tunnistamaan etuoikeutemme ja yhteiskunnassamme olevan rakenteellisen syrjinnän ja rasismin. 

Tavoitteenamme on, että henkilöstö tunnistaa syrjintään ja rasismiin liittyviä kysymyksiä. Kannustamme henkilöstöä opiskelemaan aihetta ja osallistumaan alan koulutuksiin. Opiskelemme esimerkiksi antirasistisia työkaluja ja jaamme niitä tiedoksi toisillemme.

Opiskelemme ja jaamme myös saavutettavuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvää tietoa ja työkaluja toisillemme. 

Jokainen työntekijä saa viettää säännöllisesti lukurauhapäivää, jolloin voimme varmistaa sen, että saamme päivitettyä tietojamme yhdenvertaisuudesta, saavutettavuudesta ja antirasismista ajankohtaisen lukemiston avulla.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmassamme 2019-2022 tavoitteena on järjestää henkilökunnalle syrjinnän tunnistamiseen ja puuttumiseen sekä esimerkiksi vallan väärinkäyttö -tekniikoihin liittyvää koulutusta syksyllä 2020 tai keväällä 2021. 

Verkostoidumme

Teemme yhteistyötä lukuisten yhdenvertaisuutta ajavien tahojen kanssa. Yritämme kuunnella tarkoin eri vähemmistöjä. 

Viestimme aiheesta

Käytämme ääntämme yhdenvertaisuuden, antirasismin ja saavutettavuuden puolesta jo perustehtävämme nimissä. Sitoudumme kertomaan viestintäkanavissamme yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta edistävästä toiminnastamme sekä antirasistisesta työstämme. 

Hankintojemme ja tilaisuuksiemme moninaisuus ja saavutettavuus

Huomioimme moninaisuutta ja saavutettavuutta kaikissa hankinnoissamme ja tilaisuuksissamme, kuten palveluiden ostoissa (esimerkiksi verkkoviestinnässä, kuvituksissa sekä tulkkaus- ja käännöspalveluissa) sekä palvelun järjestämien tapahtumien puhujien valinnoissa. 

Suosimme kaikessa viestintä-, koulutus- ja julkaisutoiminnassamme sekä julkisissa esityksissämme materiaalia, kuten kuvia ja videoita, jotka tuovat esille yhteiskuntamme moninaisuutta.

Sitoudumme puuttumaan syrjintään ja rasismiin järjestämissämme tilaisuuksissa. Olemme viimeistelemässä  turvallisemman tilan periaatteita vuonna 2021.

Kyselemme kaikkien järjestämiemme tilaisuuksien jälkeen palautetta yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja moninaisuuteen liittyen. Kehitämme toimintaamme palautteen perusteella.

Annamme aikaa vaikuttamistyölle

Henkilökuntamme saa osallistua työajallaan ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskeviin ei-puoluepoliittisiin mielenosoituksiin neljä tuntia vuodessa. 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin