Ohita navigaatio

3.10.2018

Tänään kotona -hankkeessa kehitetään ikääntyneille suunnattuja digitaalisia kulttuuripalveluita

Helsinki, Tampere ja Vaasa käynnistävät tänä syksynä yhteisen Tänään kotona -hankkeen, jonka tarkoituksena on kehittää uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja vuosien 2018 ja 2019 aikana. Hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 112 000 euron alueelliseen ja kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin suunnatun erityisavustuksen.

Tänään kotona -hankkeessa pilotoidaan etähoidon kanavien käyttämistä kulttuuripalveluissa. Hanke pohjautuu sote-palveluiden käytössä oleviin etälaitteisiin, joilla ikääntyneet voidaan tavoittaa omassa kodissaan. Etälaitteet ovat tablettitietokoneita, joita kutsutaan vanhuspalveluiden piirissä ”kuvapuhelimiksi”. Nämä digitaalisen etähoidon väylät ovat jo käytettävissä, mutta niitä ei ole juurikaan hyödynnetty kulttuuripalveluissa.

Tänään kotona -hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää kotona asuvien iäkkäiden kulttuurisia oikeuksia ja osallisuutta kehittämällä uudenlaisia digitaalisen kulttuurisen vanhustyön malleja. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat ne ikääntyneet, joiden liikkuminen ulos kodista on rajoittanutta ja jotka hyötyvät kotiin tai sen lähelle vietävistä palveluista.

Tutkimustiedon mukaan yli 80-vuotiaat suomalaiset ovat erityisen heikossa asemassa taide- ja kulttuuri-palveluiden saatavuuden ja osallisuuden näkökulmasta. Kiinnostusta kulttuuriin vielä olisi, mutta erityisesti heikentyvä terveys, liikkumisen esteet, taloudellinen tilanne sekä seuran puute aiheuttavat sen, että yli 80-vuotiaat jäävät sivuun kulttuuripalveluista. Hankkeen taustalla on havainto siitä, että nykyinen kulttuuripolitiikka ei huomioi kotona asuvien hyvin iäkkäiden suomalaisten kulttuuriosallisuutta.

Tänään kotona -hanketta luotsataan Helsingissä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialalla, Tampereella vastuussa on kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja Vaasassa hanketta vetää Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Helsinki vastaa hankkeen hallinnoinnista

Hankkeen kumppaneita ovat mm. Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala, Helsingin kaupunginkirjasto, Helsingin kaupunginorkesteri, Helsingin taidemuseo HAM, Helsingin kaupunginmuseo, Palvelukeskus Helsinki, Metropolia ammattikorkeakoulu, Tampereen avo- ja asumispalvelut, Vaasan kulttuuri- ja kirjastotoimi sekä taide- ja kulttuurisektorin yksityisen toimijat.

Lisätietoja:

Outi Sivonen, projektipäällikkö
040 5227027
outi.sivonen@hel.fi
Helsingin kaupunki

Tarja Järvinen, koordinaattori
050 309 4464
tarja.jarvinen@tampere.fi
Tampereen kaupunki

Sanna Keskikuru, palveluvastaava
040 536 9024
sanna.keskikuru@vaasa.fi
Vaasan kaupunki

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin