Ohita navigaatio

23.8.2017

Kulttuuria kaikille -palvelu hakee tutkijaa saamenkielistä kirjallisuuskenttää koskevaa selvitystä varten

[på svenska]

Kulttuuria kaikille -palvelu etsii tutkijaa tekemään selvityksen saamenkielisen kirjallisuuden tilasta Pohjoismaissa. Työ suoritetaan toimeksiantona 1.10.2017–1.3.2018 välisenä aikana ja se vaatii noin kolmen kuukauden täysipäiväistä työaikaa vastaavan työmäärän. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa saamenkielisen kirjallisuuden kenttää ja sekä saamenkielisten kirjailijoiden toimintamahdollisuuksia Pohjoismaissa.

Selvitys liittyy Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoimaan ”Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla” -hankkeeseen, jonka tavoitteena on mm. edistää ei-valtakielellä kirjoittavien kirjailijoiden työskentelymahdollisuuksia Pohjoismaissa.

Tehtävä edellyttää saamenkielen taitoa, soveltuvaa koulutusta ja kokemusta selvitysten teosta. Selvityksen tekijän valinnassa painotetaan erityisesti hakijan asiantuntemusta saamenkielisestä kirjallisuuskentästä, kulttuuripolitiikasta sekä saamenkielisten kirjailijoiden asemasta pohjoismaisella kirjallisuuskentällä. Selvityksen kieli on englanti ja taustatutkinnan kannalta tekijän tulee saamenkielen lisäksi pystyä ymmärtämään ja hyödyntämään tekstejä ja aineistoja joita on kirjoitettu pohjoismaisilla kielillä.

Selvityksen tekijän on varauduttava osallistumaan selvitystä tukeviin kokouksiin verkon välityksellä sekä myös mahdollisuuksien mukaan Helsingissä Kulttuuria kaikille -palvelun tiloissa. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään sähköisesti 15.9.2017 klo 16 mennessä osoitteeseen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Mahdolliset haastattelut järjestetään viikoilla 38 ja 39 skypen välityksellä tai Kaapelitehtaalla Helsingissä.

Selvitystyöstä maksetaan 7800 euron palkkio.

Lisätietoja tehtävästä ja hankkeesta antaa Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana -hankkeen hankekoordinaattori Outi Korhonen outi.korhonen@cultureforall.fi, + 358 (0)40 594 6596 tai hankejohtaja Rita Paqvalén rita.paqvalen@cultureforall.fi.


”Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla” -hankkeen keskeisiä lähtökohtia ovat yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, demokratian ja osallisuuden vahvistuminen Pohjoismaissa. Hankkeen painopiste on kirjailijoiden ja lukijoiden oikeus omaan kieleen. Hanke lähestyy näitä teemoja kolmesta eri näkökulmasta: 1) työllistyminen kirjallisuuskentällä, 2) kotoutuminen kirjallisuuden kautta sekä 3) kulttuurien välinen vuorovaikutus. Hanke on alahanke OKM:n, STM:n ja TEM:in koordinoimalle prioriteettihankkeelle ”Hyvinvoivien ihmisten innovatiivinen ja avoin Pohjola 2020 – Mahdollisuuksien tasa-arvoa hyvinvoinnista, kulttuurista, koulutuksesta ja työstä”.

 

Kulttuuria kaikille -palvelu on Helsingissä sijaitseva organisaatio joka toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelun taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. 

www.kulttuuriakaikille.fi.
Kulttuuria kaikille -palvelun toimisto sijaitsee Kaapelitehtaalla os. Tallberginkatu 1, Helsinki.
Tietoa toimiston saavutettavuudesta.

 

 

 

 

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin