Ohita navigaatio

19.6.2017

OKM: Uusi kokeilu- ja kehittämishankeavustus kulttuuritoimijoille

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho avaa kulttuuritoimijoille uuden avustusmuodon. Kyseessä ovat uudet kokeilu- ja kehittämishankeavustukset, joiden hakuja toimeenpannaan vuosina 2017–2019 ja joilla kullakin on oma teemansa. Uuden avustusmuodon teemat pohjautuvat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteisiin. Vuonna 2017 teemana on osallisuus ja osallistuminen.

Teemat 2017: Osallisuus ja osallistuminen

Kuluvan vuoden teeman ”osallisuus ja osallistuminen” tavoitteena on edistää ihmisten osallisuutta kulttuuriin ja osallistumista erilaisiin kulttuuripalveluihin, edistää vuorovaikutusta sekä laajentaa kulttuuripalveluiden yleisöpohjaa. Tukea on jaettavana tänä vuonna noin 1 100 000 euroa.

Kokeilu- ja kehittämishankeavustusten teema vuonna 2018 on Luova työ ja tuotanto ja vuonna 2019 Kulttuurin perusta ja jatkuvuus.

- Satavuotiaan Suomen juhlavuoteen sopii erinomaisen hyvin vuoden pääteema ”osallisuus ja osallistuminen”, toteaa kulttuuriministeri Sampo Terho.

- Kaikkien osallistumismahdollisuuksia kulttuuriin lisätään, sanoo Terho. Erityisenä kohderyhmänä ovat vähän tai ei lainkaan kulttuuripalveluiden tarjontaan osallistuvat. Etenkin nuorille luontevien kulttuurisisältöjen tukeminen lisää uusien sukupolvien kiinnostusta suomalaiseen kulttuuriin.

- Hallitusohjelman tavoitteena on edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. On tärkeää, että hallitusohjelman tavoitteiden toteutumista voidaan rahallisesti tukea, lisää Terho.

- Tavoitteena on, että avustettavat hankkeet synnyttävät uusia toimintamalleja ja kokeiluja ihmisten innostamiseksi kulttuurisisällöistä. Hankkeilta edellytetään laaja-alaisuutta. Lisäksi niiden tulisi ulottua maamme eri osiin. Toivottavaa myös olisi, että syntyisi vaikuttavuudeltaan merkittäviä usean toimijan yhteistyöhankkeita, kertoo Terho.

Hakujen toimeenpano vuonna 2017

Kesäkuun 20. päivä avataan opetus- ja kulttuuriministeriöstä haku, jonka tavoitteena on kehittää eri väestöryhmien osallisuutta ja osallistumista edistäviä toimintamalleja sekä edistää vuorovaikutusta kulttuuripalvelujen tarjoajien ja käyttäjien välillä.

Toimintamallien kehittämisessä voi hyödyntää sekä perinteisiä että digitaalisia toimintoja ja palveluita. Erityisenä painopisteenä ovat ne ihmiset, joiden osallisuus kulttuuriin ja osallistuminen kulttuuritilaisuuksiin on muita vähäisempää. Ministeriön haku päättyy 28.9.

Syksyllä Museovirastosta haettavilla avustuksilla kehitetään uusia toimintamuotoja, joilla edistetään vuorovaikutusta ja yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta kulttuuriperintöön. Näiden tuloksena kulttuuriperinnön saatavuus ja saavutettavuus lisääntyy.

Avustukset myönnettäisiin yhteistyöhankkeisiin, joissa tulisi olla mukana yhteisöjä, kansalaisjärjestöjä ja museoita.

Edellisten lisäksi syksyllä avataan haku, jonka tavoitteena on digitaalisia sisältöjä, kuten pelejä ja musiikkia, harrastavien nuorten tukeminen. Tavoitteena on, että kulttuurin sisällöt monipuolistuisivat, sekä kulttuurin merkitys uusien sukupolvien keskuudessa vahvistuisi ja kulttuuriin osallistuminen tulisi luontevaksi osaksi heidän elämäänsä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025
Taiteen ja kulttuurin valtionavustuspolitiikan uudistus

Lisätietoja

  • ylijohtaja Riitta Kaivosoja, OKM, p. 02953 30129
  • kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, OKM, p. 02953 30259


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin