Ohita navigaatio

27.4.2017

Opinnäytetyö: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille : Case Helsingin kulttuurikeskuksen 5x2-taideopetus

Mirka Nokka tutki opinnäytetyössään (Humanistinen ammattikorkeakoulu) taideopetuksen saavutettavuutta.

Tavoitteena oli, että erityislasten osallistuminen Helsingin kulttuurikeskuksen tuottamaan 5x2-taideopetukseen olisi jatkossa entistä helpompaa. Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä muutoksia ja uudistuksia tulisi tehdä, jotta 5x2-taideopetuksen saavutettavuus parantuisi. 5x2-taideopetus on maksutonta ja laadukasta taideopetusta helsinkiläisille ala-asteen koululuokille. Työn tilaajana oli Helsingin kulttuurikeskus, jonka toimipisteissä tuotettiin 5x2-taideopetusta 4659 lapselle vuonna 2016. Helsingin kulttuurikeskus on Helsingin kaupungin virasto, joka tukee, edistää ja tuottaa kulttuuria Helsingissä.

Opinnäytetyön lähestymistapa oli tapaustutkimus. Pyrkimyksenä oli tutkia 5x2-taideopetuksen saavutettavuuden nykytilaa, luoda uutta tietoa taideopetuksen saavutettavuudesta ja kehittää erilaisia toimenpiteitä, joilla saavutettavuutta voi edistää taideopetuksessa. Menetelminä käytettiin vertaisarviointia, havainnointia, palauteanalyysia ja haastattelua.

Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille (Theseus.fi)


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin