Ohita navigaatio

29.3.2017

Selvityksen mukaan kulttuuriluotsi on vapaaehtoinen vaikuttaja

Kulttuuriluotsitoiminnan nähdään olevan tärkeä voimavara ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä, ilmenee kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn selvityksestä, joka tarkastelee luotsitoiminnan tämänhetkistä tilaa koko Suomessa.

Kulttuuriluotsitoiminta on vapaaehtoistoimintaa, joka edistää kulttuurin saavutettavuutta sellaisten ihmisten osalta, jotka eivät voi tai halua lähteä kulttuuririentoihin ilman seuraa. Kuka tahansa voi tilata kulttuuriluotsin seurakseen esimerkiksi museoon, teatteriin tai konserttiin. Idea kulttuuriluotseista syntyi Jyväskylässä vuonna 2006 ja se on levinnyt jo yli kahdellekymmenelle paikkakunnalle Suomessa. Tampereella toiminta alkoi vuonna 2013.

Selvityksen perusteella luotsitoiminnassa on potentiaalia. Sen odotetaan edistävän tasa-arvoa kulttuuripalvelujen käytössä, tuottavan ennalta ehkäiseviä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä mahdollistavan kansalaisten osallistumisen julkisen hallinnon toimintaan, kuten palvelujen kehittämiseen. Tuloksista käy ilmi, että toiminta näyttää vastaavan tällaisiin haasteisiin. Vapaaehtoiset ovat aktiivisia, ja heitä motivoi eniten halu auttaa tukea tarvitsevia, halu vaikuttaa ja mahdollisuus päästä osalliseksi kulttuurista. Useimmat heistä ovat myös korkeasti koulutettuja ja suuri osa haluaisi osallistua nykyistä enemmänkin.

Luotsitoiminnan nähdään olevan selkein voimavara juuri ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Enemmistö luotseista on yli 61-vuotiaita, ja heidän palvelujaan käyttävistäkin iso osa näyttää olevan ikääntyneitä. Sekä luotsit että heidän palveluaan käyttävät ovat myös kokeneet toiminnan positiiviseksi.

Suurista mahdollisuuksista huolimatta luotsitoiminta on Suomessa vasta vakiintumassa. Sekä vapaaehtoistoimijoiden että luotsauskeikkojen määrät ovat pieniä erityisesti niillä paikkakunnilla, joissa ei ole luotsitoimintaa päätoimisesti koordinoivaa työntekijää. Lisäksi toiminnan jatkuvuus on uhattuna, jos se lepää vain yksittäisten innostuneiden henkilöiden aktiivisuuden varassa. Lisäresurssien ohella tarvetta näyttää selvityksen perusteella olevan myös eri paikkakuntien luotsitoimijoiden keskinäiselle yhteistyölle.

Kulttuurikasvatusyksikkö Taite

Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE on Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusta ja museopedagogiikkaa tuottava yksikkö, ja se organisoi kulttuuri-, ympäristö-, ja liikuntaluotsitoimintaa Tampereen alueella. Selvityksen on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Selvitysraportti

Marko Nousiainen: "Selvitys kulttuuri-, liikunta- ja ympäristöluotsitoiminnasta Suomessa" (pdf, 2.15 Mt)
Tampereen kaupunki/kulttuurikasvatusyksikkö TAITE & Kulttuurisen vanhus- ja seniorityön kansallinen verkosto, AILI. Tampere 2017.
Kulttuuri- ja liikuntaluotsitoiminta

Lisätietoja Tampereen luotsitoiminnasta

Lisätietoja

Susanna Lundström
ts. vapaaehtoistoiminnan koordinaattori/museolehtori
040 728 7282
susanna.lundstrom(a)tampere.fi

Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE

Teksti
Marko Nousiainen

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin