Ohita navigaatio

14.3.2017

Julkisista verkkosivuista on pian tehtävä esteettömiä. Saavutettavuusdirektiivin lähtötilannekysely kulttuuritoimijoille ja muillekin vastattavaksi, vastaa viimeistään 31.3.

Direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta tuli voimaan 22.12.2016. Direktiivissä säädetään julkisen sektorin toimijoiden yleisölle avointen verkkopalveluiden saavutettavuudelle asetettavista teknisistä vaatimuksista sekä saavutettavuuden valvonnan ja raportoinnin keinoista.

Käytännössä direktiivi velvoittaa julkisen sektorin organisaatiot toteuttamaan verkkosivustot niin, että ne ovat mahdollisimman hyvin saavutettavia ja kaikkien käyttäjien käytettävissä.

Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten sisältöön kuuluu tekstuaalista ja ei-tekstuaalista tietoa, ladattavia asiakirjoja ja lomakkeita sekä kaksisuuntaista vuorovaikutusta, kuten digitaalisten lomakkeiden käsittelyä sekä todentamis-, tunnistamis- ja maksuprosessien suorittamista. Direktiivi koskee siis yleisesti kaikkia yleisesti käytettävissä olevia julkisen sektorin verkkopalveluita, esimerkiksi organisaation kotisivuja, asiointilomakkeita ja verkkoasiointipalveluita.

Lähtötilannekysely

Lähtötilannekyselyllä kerätään tietoa saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon tueksi. Kyselyn vastauksista tehdään erilaisia koosteita ja yhteenvetoja, joita hyödynnetään direktiivin kansallisen toimeenpanon vaikutustenarvioinnissa. Vastauskoosteet esitetään organisaatiotasolla ja yksittäisen vastaajan henkilötietoja käytetään vain tarvittaessa lisätietojen pyytämiseen. Kysely on avoin, siihen voi vastata kansalaisena tai organisaation edustajana ja halutessaan anonyymisti. Vastata voi 31.3. asti.

Lähtötilannekysely suomeksi (Webropol)
Lähtötilannekysely ruotsiksi (Webropol)

Direktiivin vaatimuksia sovelletaan verkkosivustoihin seuraavasti

  • verkkosivustot, jotka julkaistaan 23.9.2018 jälkeen (=uudet verkkopalvelut), vaatimuksia sovelletaan 23.9.2019 alkaen;
  • verkkosivustot, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 (=vanhat verkkopalvelut), vaatimuksia sovelletaan 23.9.2020 alkaen;
  • mobiilisovellusten osalta vaatimuksia sovelletaan alkane 23.6.2021;
  • ekstranetien ja intranetien sisältöön, jotka on julkaistu ennen 23.9.2019, vaatimuksia sovelletaan vasta kun nämä sivustot uudistetaan perinpohjaisesti.

Lisätietoja direktiivistä

vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

Direktiivin yleisesitys (Innokylä, pdf)
Direktiiviteksti kokonaisuudessaan (Eur-Lex)
 
Toivomme, että vastaatte lähtötilannekyselyyn ja levitätte sitä edelleen.
 
Parhain terveisin

Minna Karvonen
Kulttuuriasiainneuvos / Kulturråd
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Undervisnings- och kulturministeriet
Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto / Kultur- och konstpolitiska avdelningen
Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue / Ansvarsområdet för konst och kulturarv
PL 29, 00023 Valtioneuvosto / Statsrådet
Puh. / Tel 0295 3 30142, 040 578 0410
Faksi  / Fax (09) 1607 7606
minna.karvonen(a)minedu.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin